FEN ve TEKNOLOJİ KONU ANLATIMI

SİNDİRİM SİSTEMİ

Sindirim Sistemi konu anlatımında öğreneceğimiz konular ; 

-Fiziksel (Mekanik ) Sindirim

-Kimyasal Sindirim

-Sindirim Sistemi organları (Ağız, Yutak, Yemek Borusu, Mide , İnce Bağırsak, Kalın Bağırsak, Anüs)

-Yardımcı Organlar (Tükürük Bezleri, Karaciğer, Pankreas, Safra kesesi)

-Karbonhidrat, Protein ve Yağların Sindirimi 

SİNDİRİM SİSTEMİ

-Büyük yapılı besinlerin parçalanarak kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir.

-Sindirim olayının gerçekleştiği yere de sindirim sistemi denir.

-Sindirim ikiye ayrılır.

-Fiziksel(Mekanik) Sindirim

-Kimyasal Sindirim

  1. Fiziksel Sindirim

-Besinlerin ezme, kesme, parçalama kas hareketleri ile küçük parçalara ayrılması işlemidir.

-Fiziksel sindirim ile besinler küçük parçalara ayrılarak temas yüzeyi artılır.

  1. Kimyasal Sindirim

-Besinlerin ‘enzim’ denilen maddelerle çok çok küçük parçalara ayrılmasıdır.

-Kimyasal sindirim sayesinde besinler hücrelere geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılır.

SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

 

-Ağız

-Yutak

-Yemek Borusu

-Mide

-İnce Bağırsak

-Kalın Bağırsak

-Anüs

YARDIMCI ORGANLAR

-Tükürük Bezleri

-Karaciğer

-Pankreas

-Safra kesesi

Ağız

-Tükürükteki enzim karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır.

Yutak

-Sindirim yutakta yoktur.

-Yutak, soluk borusu, yemek borusu, ağız yolu, burun yolu düz kastır ve etten borudur.

Yemek Borusu 

-Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez.

-Besinlerin mideye iletimini kaslı ve esnek yapısı sayesinde gerçekleştirilir.

-Mide

-Mide sindirim sisteminin en geniş organıdır.

-Sol tarafta bulunur.

-Mide özsuyu ve diğer enzimler burada bulunur.

-Mekanik ve kimyasal sindirim burada gerçekleşir.

-Mekanik sindirim kasılıp gevşeme ve çalkalanma hareketleri ile oluşur.

Proteinlerin kimyasal sindirimi mide de başlar.

-Mideyi içerisinde bulunan mukus tabakası kaplar.

İnce Bağırsak

-İlk kısmına 12 Parmak Bağırsağı denir.

-Sindirim sisteminin en uzun bölümüdür.

-Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar ve biter.

-Besinlerin (protein ve karbonhidrat) kimyasal sindirimi burada biter.

-İnce bağırsakta besinlerin emilip kana karıştığı yerdir.

-Buraya karaciğer ve pankreastan salgılar gelir.

-Pankreastan pankreas öz suyu gelir.

Karaciğer — Safra Sıvısı (Öd) — Safra Kesesi

Safra — Yağ — Yağ parçaları

-İnce bağırsağın içindeki kıvrımlara villus denir.

-Villuslar ince bağırsakta emilim yüzeyini artırırlar.

Yağ — Enzim — Yağ asidi + Gliserol

Kalın Bağırsak

-Su ve minerallerin geri emilimi burada gerçekleşir.

-Burada sindirim gerçekleşmez.

-Villusları yoktur.

-Kalın bağırsakta B ve K vitamini sentezi gerçekleştiren bakteriler vardır.

Anüs

-Besin artıklarının atıldığı yerdir.

-Sindirim burada gerçekleşmez.

SİNDİRİME YARDIMCI ORGANLAR

Karaciğer

A vitamini üretir.

-A, D, E, K vitaminin depolandığı yerdir.

-Safra salgısının üretildiği yerdir.

-Safra sıvısı safra kesesinde depo edilir.

-Safra kesesine öd denir.

-Safra sıvısı yağı, yağ damlacıklarına dönüştürür.

-Yani safra sıvısı yağı mekanik sindirime uğratır.

-Karaciğer kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinleri üretir.

-Karaciğer kanda bulunan fazla glikozu, glikojen şeklinde depo eder.

-Hücrelerde oluşan zehirli amonyağı üre ve ürik aside çevirir.

Pankreas

-Pankreas özsuyu buradan salgılanır.

-İçerisinde enzimler bulunur.

Pankreas özsuyu yağ, protein ve karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir.

UYARI!!!Vitamin, mineral ve su yapı olarak çok küçük olduklarından sindirilmeden direk kana geçerler.

Karbonhidratların Sindirimi; Ağızda başlayıp, ince bağırsakta sonlanır.

Proteinlerin Sindirimi; Midede başlar, İnce bağırsakta sonlanır.

Yağların Sindirimi; İnce bağırsakta başlar ve biter.

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.