KONU ANLATIMI MATEMATİK

KÜMELER

Kümeler konu anlatımı içerisinde öğreneceğimiz konular ; 

-Küme nedir ?

-İyi Tanımlanmış küme ne demek ?

-Küme olanlar ve olmayanlar 

-Kümelerin Gösterimleri (Liste, Venn Şeması , Ortak Özellik)

-Boş Küme 

-Kümelerde Kesişim ve Birleşim 

KÜMELER

İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir.

İyi tanımlanmış ne demek?

Herkes tarafından aynı şekilde bilinen, belirli olan varlıklara iyi tanımlanmış denir.

Kümeler genellikle büyük harflerle isimlendirilirler ve gösterilirler.

UYARI!!! Bir kümenin belirtilebilmesi için kümeyi oluşturacak nesnelerin açık ve kesin ifadelerle tanımlanması gerekir.

Küme Olmayanlar 

– Birkaç gün

-Bazı insanlar

-Kısa boylu çocuk

Küme olanlar

-Uçan hayvanlar

-S ile başlayan günler

-1.70cm boyunda kız

 

Kümeyi oluşturan her nesne ‘ o kümenin elemanıdır.

‘ €‘ işareti ile elemanlar gösterilir.

Kümelerin Gösterimleri
  1. Liste Yöntemi
  2. Venn şeması
  3. Ortak Özellik
BOŞ KÜME

İçerisinde hiçbir elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

  1. Liste Yöntemi

-Elemanları küme parantezin içine aralarına virgül koyarak yazılırlar.

-Her eleman küme parantezi içine yalnız bir kez yazılır.

-Elemanlar yer değiştirmez.

-Kümelere büyük harfle isim konulur.

A={1,2,3} , A kümesinin eleman sayısı 3’tür.

1 € A

2 € A

3 € A

  1. Venn Şeması Yöntemi

-Kümeye büyük harfle isim verilir.

-İçine elemanlar yazılırken elemanın başına nokta koyulur.

-Küme, kapalı bir eğri içindedir.

a,b,c € A

d ∉ A

  1. Ortak Özellik Yöntemi

Kümenin elemanlarını, daha somut ve daha anlaşılır biçimde ortaya koyma yöntemidir.

Örnek

M={0,1,2,3,4,5} ise bu küme M={x l x Î N ve x<6} olarak gösterilebilir.

                            Kümelerde Bileşim ve Kesişim

Kesişim

-A ve B gibi iki kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye denir.

Sembolü ile gösterilir.

 

A

B = {m,k}

Birleşim

-A ve B gibi iki kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye denir.      

 

Sembolü ile gösterilir.

A={1,4,7}

B={1,k,m,y}

B={1,4,7,k,m,y}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.