FEN ve TEKNOLOJİ KONU ANLATIMI

BOŞALTIM SİSTEMİ

Boşaltım Sistemi Konu Anlatımında Öğreneceğimiz Konular ; 

-Boşaltım Sistemi Nedir,

-Boşaltım Sistemi Organları

-Boşaltıma Yardımcı Organlar (Deri,Akciğerler, Kalın Bağırsak, Karaciğer)

BOŞALTIM SİSTEMİ

-Doku ve organlara kan yoluyla taşınan besinler oksijen ile birlikte parçalanır. Böylece enerji elde edilir. Fakat bu olay sonucunda atık maddeler oluşur ve bu maddelerin atılması gerekir. Bu atıkların vücudumuzdan atılması olayına boşaltım sistemi denir.

Boşaltım Sistemi Organları 

-Böbrekler

-İdrar Boruları (Üreter)

-İdrar Keseri (Mesane )

-İdrar Kanalı (Üretra)

Böbrekler

-Kan içinde bulunan atık maddelerin süzüldüğü yerdir.

-Vücudumuzda iki tane böbrek bulunmaktadır.

-Süzülen üre, fazla su ve tuz idrarı oluşturur.

-Böbreklere gelen kan burada süzülür ve yararlı maddeler böbrek toplardamarı ile vücudumuza tekrar kazandırılır.

-Böbrekler vücudumuzun  su ve mineral dengesini sağlar.

-Böbrekler fazla olan vitamin (B,C) , su, tuz ve mineralleri idrarla dışarı atar.

-Böbrekler kanın asit-baz dengesini sağlar.

Böbrek Toplar Damarı 

-Görevi kirli kan taşımaktır.İçerisinde süzülecek madde miktarı azalmıştır.

Böbrek Atar Damarı

-Görevi temiz kan taşımaktır. İçerisinde süzülecek madde miktarı fazladır.

İdrar Borusu (Üreter)

-İdrarın idrar kesesine taşımakla görevlidir.

İdrar Kesesi (Mesane)

-İdrarı bir süre depolayan organdır.

İdrar Kanalı (Üretra)

-İdrarın atıldığı yerdir.

Boşaltıma Yardımcı Organlar

-Deri : Terlemeyle su ve madensel tuzları atar.

-Akciğerler : Karbondioksit ve suyun dışarı atılmasını sağlar.

-Kalın Bağırsak : Besin atıklarının ve suyun dışarı atılmasını sağlar.

-Karaciğer : Proteinlerin sindirilmesi sonucu açığa çıkan amonyağı üreye çevirmekle görevlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.