DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVABI 

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4. ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda 2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı 4.Ünite Sayfa 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları Pasifik Yayınları

2021-2022 Pasifik Yayınları  9.Sınıf İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 137 sayfadan oluşuyor. 9.Sınıf İngilizce Pasifik yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYING ABROAD

UNIT 2: MY ENVIRONMENT

UNIT 3: MOVIES

UNIT 4: HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPIRATIONAL PEOPLE

UNIT 6: BRIDGING CULTURES

UNIT 7: WORLD HERITAGE

UNIT 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS

UNIT 10:TELEVISION AND SOCIAL MEDIA

Hazırlamış olduğumuz 2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanmıştır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022 sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevaplarını sizler için hazırladık.

9.sınıf MEB ve Pasifik yayınları İngilizce ders ve çalışma kitabı diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

2021-2022  9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Cevapları 

 

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

1. Match the words with the photos.

1. Kelimeleri fotoğraflarla eşleştirin.

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

2. Answer: What do you do during your summer holiday?

2. Cevap: Yaz tatiliniz boyunca ne yaparsınız?

3. Listen to the dialogue and answer: What will Betty ask her parents to do?

3. Diyaloğu dinleyin ve cevap verin: Betty ebeveynlerinden ne yapmasını isteyecek?

4. Listen to the dialogue again and answer these questions.

4. Diyaloğu tekrar dinleyin ve bu soruları cevaplayın.

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

5. What can / cannot they do? Listen again and complete the sentences.

5. Ne yapabilirler / yapamazlar? Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın..

6. Work in pairs. Ask and answer about your daily activities and how often you do them.

6. İkili çalışın. Günlük aktiviteleriniz ve bunları ne sıklıkla yaptığınız hakkında sorun ve cevap verin.

7. Write about your friend’s daily activities and how often he/she does them.

7. Arkadaşınızın günlük aktiviteleri ve bunları ne sıklıkla yaptığı hakkında yazın.

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

8. Listen and repeat the pronunciation of /s/ at the end of verbs in third person in part A. Read the verbs in part B yourself and write the sound. Then, listen and check your pronunciation.

8. Bölüm A’daki üçüncü şahıs fiillerin sonundaki / s / telafuzunu dinleyin ve tekrarlayın. B bölümündeki fiilleri kendiniz okuyun ve sesi yazın. Ardından, dinleyin ve telaffuzunuzu kontrol edin.

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

9. Answer: Are abilities important for success? Why / Why not?

9. Cevap: Yetenekler başarı için önemli mi? Neden / Neden olmasın?

10. Read the text quickly and answer these questions.

10. Metni hızlıca okuyun ve bu soruları cevaplayın.

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

11. Read the text again and write true (T) or false (F).

11. Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

12. Answer: What is the main idea of the text?

12. Cevap: Metnin ana fikri nedir?

13. Find out and write about a person with different / unusual abilities.

13. Farklı / alışılmadık yeteneklere sahip bir kişi hakkında bilgi edinin ve yazın.

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

14. Answer: What does a zoo keeper do?

14. Cevap: Bir hayvanat bahçesi bakıcısı ne yapar?

15. Listen to the text and answer: What days does the zookeeper work?

15. Metni dinleyin ve cevabı: Hayvan bakıcısı hangi günlerde çalışıyor?

16. Listen again and complete the sentences.

16. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

17. Answer these questions.

17. Bu soruları cevaplayın.

18. Talk about your abilities.

18. Yetenekleriniz hakkında konuşun.

19. Answer: Does climate change increase natural events? What do you think?

19. Cevap: İklim değişikliği doğal olayları artırır mı? Ne düşünüyorsun?

20. Read the paragraph, the newspaper extracts and the word definitions. Then, find the words that match the definitions.

20. Paragrafı, gazete alıntılarını ve kelime tanımlarını okuyun. Ardından tanımlara uyan kelimeleri bulun.

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

21. Answer the questions.

21. Soruları cevaplayın.

 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

22. Write a short paragraph about love for nature.

22. Doğa sevgisi hakkında kısa bir paragraf yazın.

23. Work in pairs. Ask and answer “Can you …?” questions.

23. İkili çalışın. Sor ve cevapla “… yapabilir misin?” sorular.

9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Read and tick (4) the right column.

Sağdaki sütunu okuyun ve işaretleyin (4).

2021-2022 9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.