DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı 1.Ünite Sayfa 9-20 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları Pasifik Yayınları

 Pasifik Yayınları  9.Sınıf İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 137 sayfadan oluşuyor. 9.Sınıf İngilizce Pasifik yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYING ABROAD

UNIT 2: MY ENVIRONMENT

UNIT 3: MOVIES

UNIT 4: HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPIRATIONAL PEOPLE

UNIT 6: BRIDGING CULTURES

UNIT 7: WORLD HERITAGE

UNIT 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS

UNIT 10:TELEVISION AND SOCIAL MEDIA

Hazırlamış olduğumuz 2021-2022 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanmıştır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022 sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevaplarını sizler için hazırladık.

9.sınıf MEB ve Pasifik yayınları İngilizce ders ve çalışma kitabı diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

2021-2022  9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Cevapları 

 

 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

1.Write the suitable sentence(s) in the speech balloons.

Uygun cümleyi/cümleleri konuşma balonlarına yazın.

How are you doing?

Linde, please meet Nicolas.

Hello My name’s Leila.

Nice to meet you.

Nasılsın?

Linde, lütfen Nicolas’la tanış.

Merhaba benim adım Leila.

Tanıştığımıza memnun oldum.

 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı

Listening Time

2. Answer: How often do you meet new people? Where do you usually meet new people?

2. Cevap: Ne sıklıkla yeni insanlarla tanışırsınız? Yeni insanlarla genellikle nerede tanışırsın?

3. Listen to the dialogue and complete the table.

3. Diyaloğu dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

4. Listen again and answer the questions.

4.Yeniden dinle ve soruları cevapla.

Speaking Time

5. Read the example and introduce yourself and your family members to your friends. Use the questions below as clues.

5. Örneği okuyun, kendinizi ve ailenizi arkadaşlarınıza tanıtın. Aşağıdaki soruları ipucu olarak kullanın.

 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

6.Answer: Would you like to work abroad? Why/Why not?

6. Yurtdışında çalışmak ister misiniz? Neden/Neden değil?

7.Read the dialogue and answer the question: When will Angela leave the country?

7.Diyaloğu okuyun ve şu soruyu cevaplayın. Angela ülkeyi ne zaman terk edecek?

8.Read the dialogue again and write true (T) or false (F).

8. Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

12. Listen again. Read the sentences and write true (T) or false (F).

12.Tekrar dinleyin ve cümleleri okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

13. Read the sample sentences in the boxes and complete the dialogues on the next page. Then, practise similar dialogues with your friends.

13. Kutulardaki örnek cümleleri okuyun ve bir sonraki sayfada bulunan diyalogları tamamlayın. Ardından arkadaşlarınızla benzer diyaloglar kurun.

 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Pronuciation Time

Telaffuz Süresi

14. Listen and circle the correct form you hear.

14. Dinleyin ve duyduğunuz doğruyu daire içine alın.

 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Speaking Time

15.Read the clues in the boxes. Work in pairs to ask for and give simple directions.

15. Kutulardaki ipuçlarını okuyun. Basit talimatlar isteyin ve çiftler halinde çalışın.

16.  When do we send postcards to our friends/relatives, etc.?

16. Arkadaşlarımıza/akrabalarımıza ne zaman kartpostal göndereceğiz?

17. Read the postcard on the next page and answer: What  does Amy do in Cambridge?

17. Bir sonraki sayfada bulunan kartpostalı okumak için ne zaman kartpostal göndereceğiz ve cevaplayacağız. Amy Cambridge ‘de ne yapıyor? 

 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

18. Answer the questions.

18.Soruları cevaplayın.

19. Imagine you are a student abroad. Write a postcard to your parents. 

19.Yurtdışında bir öğrenci olduğunuzu hayal edin. Ailene bir kartpostal yaz.

 9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

20.Answer: Do you like going shopping alone or with someone?

20.Yalnız mı yoksa biriyle mi alışverişe gitmeyi seviyorsun?

21. Listen to the dialogue and answer: Do Miki and Sakiko often meet?

21.Diyaloğu dinleyin ve cevabı verin. Miki ve Sakiko sık sık buluşur mu? 

22. Listen again and complete the missing parts.

22. Tekrar dinleyin ve eksik kısımları tamamlayın.

23.Read the roles and the sample dialogue. Then, work in pairs. Ask and answer questions.

23.Rolleri ve örnek diyaloğu okuyun. Ardından ikili olarak çalışın. Soruları sor ve cevapla.

 

2021-2022 9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.