DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVABI 

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda 2021-2022 9.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce ders kitabı 5.Ünite Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı 5.Ünite Cevapları MEB  Yayınları

2021-2022 MEB Yayınları  9.Sınıf İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 137 sayfadan oluşuyor. 9.Sınıf İngilizce MEB  yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYING ABROAD

UNIT 2: MY ENVIRONMENT

UNIT 3: MOVIES

UNIT 4: HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPIRATIONAL PEOPLE

UNIT 6: BRIDGING CULTURES

UNIT 7: WORLD HERITAGE

UNIT 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS

UNIT 10:TELEVISION AND SOCIAL MEDIA

Hazırlamış olduğumuz 2021-2022 9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanmıştır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevaplarını sizler için hazırladık. 9.sınıf MEB ve Pasifik yayınları İngilizce ders ve çalışma kitabı diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

2021-2022 9.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 5.Ünite Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 Cevapları 

 

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı MEB Yayınları

1.Look at the picture and complete the descriptions with the correct names.

(Resme bakın ve açıklamaları doğru adlarla tamamlayın.)

1.Lydia is slim and tall.

2.Jim is middle-aged.

3.Ethan is a teenager.

4.Emma is short and plump.

5.Mia is of medium build.

6.Bruce is old.

2.Describe your friends using the words in exercise.

(Egzersizdeki kelimeleri kullanarak arkadaşlarınızı tanımlayın.)

3.Look at the pictures again in exercise 1 and compare the people.

(1. egzersizde resimlere tekrar bakın ve insanları karşılaştırın.)

4.Choose the correct option that explain the words in bold.

(Kelimeleri kalın harflerle açıklayan doğru seçeneği seçin.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

5.Listen to Sara and Anita talking about the inspirational characters in the photo.

(Sara ve Anita’nın fotoğraftaki ilham verici karakterlerden bahsetmesini dinle.)

Hazel Taylor – 3

Steve Jones – 2

Barbara Benson – 4

Sam Harker – 1

6.Listen to the dialogue again. Fill in the blanks with the correct names.

(Diyaloğu tekrar dinleyin. Boşlukları doğru adlarla doldurun.)

7.Look at the two pictures to find the differences. Then compare them using these verbs. 

(Farklılıkları bulmak için iki resme bakın. Sonra bunları bu fiilleri kullanarak karşılaştırın.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

1.Tick the correct option for you.

(Sizin için doğru seçeneği işaretleyin.)

2.Work in pairs. Why do you use social media? Share your opinions. 

(Çiftler halinde çalışın. Neden sosyal medya kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşın.)

3.Read the fan messages on Brad Fox’s social media account. Guess the meaning of the bold words and choose the correct options.

(Brad Fox’un sosyal medya hesabındaki hayran mesajlarını okuyun. Cesur kelimelerin anlamını tahmin edin ve doğru seçenekleri seçin.)

1-a * 2-a * 3-a * 4-a * 5-b * 6-b 

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

4.Read the messages again.What good quallitles does Brad Fox have. 

(Mesajları tekrar okuyun. Brad Fox’un ne kadar iyi nitelikleri var.)

4.He makes his music. He has a good voice. He is a positive man.

5.Read again and write true (T) or false (F).

(Tekrar okuyun ve true (T) veya false (F) yazın.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

6.a. Work in pairs. Describe your inspiring characters as in the example.

(Çiftler halinde çalışın. İlham verici karakterlerinizi örnekteki gibi açıklayın.)

b.Walk around the class and learn about your friend’s inspiring Turkish characters. Take notes.

(Sınıfta dolaşın ve arkadaşınızın ilham verici Türkçe karakterleri hakkında bilgi edinin. Not almak.)

7.Write a short paragraph to describe a Turkısh person who inspires you the most.

(Size en fazla ilham veren bir Türk kişiyi tanımlamak için kısa bir paragraf yazın).

She was also the world’s first female combat pilot.

Gökçen was also the adopted daughter of Atatürk.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

WISE UP

Answer the question

(Soruları cevaplayın)

1.The hours Nicole Kidman.

2.La Mome Marion Cotillard.

3.The Dark Knight Heath Ledger.

4.The Iron Merly Streep.

5.Cloud Atlas Jim Sturgess.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

LISTENING & SPEAKING

1.Read the situations and decide what you say.

(Durumları okuyun ve söylediklerinize karar verin.)

1-c * 2-c * 3-a * 4-b

2.Group the words under the correct emojie.

(Kelimeleri doğru emojiler altında gruplayın.)

genereous / polite / sincere / outgoing / patient / modest / reliable / helpfull.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

3.Choose the correct option that explain the words in bold.

(Kelimeleri kalın harflerle açıklayan doğru seçeneği seçin.)

1-a * 2-b * 3-a * 4-b * 5-a

4.Listen to Kate and Jake talking about their favourite actore. Circle the correct option.

(Kate ve Jake’in favori aktörleri hakkında konuşurken dinleyin. Doğru seçeneği daire içine alın.)

1-Kate / 2-bad / 3-knows / 4-isn’t / 5.Daniel

5.Listen to the dialogue again.What is Arvin Bradley like? Tick the quallities.

(Diyologu yeniden dinleyin.Arvin Bradley’in nitelikleri nasıl?Niteliklerini işaretleyin).

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

READING & WRITING

1.a. Group the clothes under the correct headings.

(Giysileri doğru başlıklar altında toplayın.)

b.Work in pairs. Ask and answer as in the example.

(Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi sor ve cevapla.)

2.a.Look at the photos of the people and match them with their jobs.

2.a Fotoğraflara bakın ve onların meslekleriyle eşleştirin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

3.Ted prepared a poster about his inspiring character. Norah Jones about her and write true (T) or false (F).

(Ted ilham verici karakteri hakkında bir poster hazırladı. Norah Jones onun hakkında ve doğru (T) veya yanlış (F) yaz.)

4.Read about Norah Jones and fill in the chart.

(Norah Jones hakkında bilgi edinin ve tabloyu doldurun.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

a.Work in pairs and talk about the inspiring people in Turkish history. Compare their characteristics (appearence and personality) as in the example.

(Çiftler halinde çalışın ve Türk tarihindeki ilham verici insanlar hakkında konuşun. Özelliklerini (görünüş ve kişilik) örnekte olduğu gibi karşılaştırın.)

b.Now, write your opinions in a paragraph to compare the inepirational people you have talked about.

(Şimdi, konuştuğunuz aciz insanları karşılaştırmak için fikirlerinizi bir paragrafa yazın.)

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.