DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVABI 

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda 2021-2022 9.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce ders kitabı 4.Ünite Sayfa  50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları MEB  Yayınları

2021-2022 MEB Yayınları  9.Sınıf İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 137 sayfadan oluşuyor. 9.Sınıf İngilizce MEB  yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYING ABROAD

UNIT 2: MY ENVIRONMENT

UNIT 3: MOVIES

UNIT 4: HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPIRATIONAL PEOPLE

UNIT 6: BRIDGING CULTURES

UNIT 7: WORLD HERITAGE

UNIT 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS

UNIT 10:TELEVISION AND SOCIAL MEDIA

Hazırlamış olduğumuz 2021-2022 9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanmıştır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevaplarını sizler için hazırladık. 9.sınıf MEB ve Pasifik yayınları İngilizce ders ve çalışma kitabı diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

2021-2022 9.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 Cevapları 

 

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı MEB Yayınları

1.a.Label the picture with the given words.

1. a. Resmi verilen kelimelerle eşleştirin.

b.Fill in the blanks with the geographical features above.

b. Yukarıdaki coğrafi özellikler ile boşlukları doldurun.

2.Listen to a quiz show on TV.Maggle and Albert are answering questions about tribal people.Tick the names of the tribes you hear.

2. TV’de bir bilgi yarışması programı dinleyin, Maggle ve Albert kabile insanları hakkındaki soruları cevaplıyorlar. Duyduğunuz kabilelerin isimlerini seçin.

3.Listen to the quiz show again and circle the correct option.

3. Test gösterisini tekrar dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı MEB Yayınları

4.Listen again and fill in the chart about the tribal  people.

4. Tekrar dinleyin ve kabile halkıyla ilgili tabloyu doldurun.

5.Work in pairs.Ask the questions to interview your partner about his/her daily activities.Put the words in correct order.You may ask follow-up questions to get more detalls.Note the answers.Take turns.

5. Çiftler halinde çalışın, partnerinize günlük aktiviteleri hakkında röportaj yapmak için soruları sorun, kelimeleri doğru sıraya koyun. Daha fazla detaya ulaşmak için takip soruları sorabilirsiniz. Cevapları not edin.

1.What time do you get up on weekdays?

1. Hafta içi kaçta kalkarsınız?

2.Do you have breakfast every morning.

2. Her sabah kahvaltı yapıyor musunuz?

3.How do you go to school?

3. Okula nasıl gidiyorsunuz?

4.When do you check your e-mails?

4. E-postalarınızı ne zaman kontrol ediyorsunuz?

5.Do you do your homework every day?

5. Ödevinizi her gün yapıyor musunuz?

6.How often do you brush your teeth?

6. Ne sıklıkla dişlerinizi fırçalarsınız?

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı MEB Yayınları

1.Match the pictures with the natural  disasters.

1. Resimleri doğal afetlerle eşleştirin.

2.Read  the definitions and fill in the blanks using the words in exercise 1.

2. Egzersiz 1’deki kelimeleri kullanarak tanımları okuyun ve boşlukları doldurun.

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı MEB Yayınları

3.Read the interviews and answer the questions.

3. Görüşmeleri okuyun ve soruları cevaplayın.

4.Read the interviews again and write true (T) or false (F).

4. Röportajları tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

5.Find the highlighted word groups in the interviews and circle the correct option.

5. Görüşmelerde vurgulanan kelime gruplarını bulun ve doğru seçeneği daire içine alın.

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı MEB Yayınları

6.Work in pairs.Talk about the interviews ideas.

6. İkişer ikişer çalışın ve görüşme fikirleri hakkında konuşun.

7.Read  the paragraph and match.

7. Paragrafı okuyun ve eşleştirin.

8.Write a paragraph about love for nature.Use the paragraph in exercise 7.ss an example.

8. Doğa sevgisi hakkında bir paragraf yazın. Egzersizdeki paragrafı kullanın 7. Bir örnek verin.

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı MEB Yayınları

1.a.Fill in the blanks with the words in the box.

1.a. Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun.

b.Match the pictures with the jobs below.

b. Resimleri aşağıdaki işlerle eşleştirin.

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı MEB Yayınları

3.Listen to three ads on the radio.Number the jobs in the pictures as you hear.

3. Radyoda üç reklam dinleyin. Resimlerdeki işleri duyduğunuz kadar numaralandırın.

4.a.Listen again and fill in the missing parts with the words as you hear.

4.a. Tekrar dinleyin ve duyduğunuzda eksik kısımları kelimelerle doldurun.

b.Choose the best option to describe the types of the jobs.

b. İş türlerini tanımlamak için en iyi seçeneği seçin.

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı MEB Yayınları

1.Look at the pictures of the people and match them with the sentences.

1. İnsanların resimlerine bakın ve onları cümlelerle eşleştirin.

2.Work in pairs.Imagine you are going on a camp.Talk about the things you can / can’t do.

2. İkili çalışın, bir kampa gittiğinizi hayal edin. Yapabileceğiniz / yapamayacağınız şeyler hakkında konuşun.

3.Work in pairs. Look at the photos of Hasan Söylemez , an explorer İn Africa.Answer the following questions.

3. Çiftler halinde çalışın. Afrika’da kaşif Hasan Söylemez’in fotoğraflarına bakın, aşağıdaki soruları cevaplayın.

4.Read the text about Hasan Söylemez. What can he do? Tick his abilities.

4. Hasan Söylemez ile ilgili metni okuyun. O ne yapabilir? Yeteneklerini işaretleyin.

.

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı MEB Yayınları

5.a.Read the text again and match the paragraphs (A-F) with the questions (1-7).There is one extra.

5. a. Metni tekrar okuyun ve paragrafları (A-F) sorularla (1-7) eşleştirin. Bir tane fazladan var.

6.Read again.Match the higglighted words with their definitions.

6. Tekrar okuyun. Ön plana çıkan kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı MEB Yayınları

Do you know any other explorers?Talk about their.

Başka kaşifler tanıyor musunuz? Onların hakkında konuşun.

8.Search an exploler on the Net and write an article for a magazine called. An Explorer’s Diary.Write three paragraphs.Using the questions below.

8. İnternette bir kaşif arayın ve adlı bir dergi için bir makale yazın. Bir Kaşifin Günlüğü Aşağıdaki soruları kullanarak üç paragraf yazın.

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.