DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2. ÜNİTE CEVAPLARI 

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2. ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda 2021-2022 9.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce ders kitabı 2.Ünite My Envıronment Sayfa  26-36 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları MEB  Yayınları

2021-2022 MEB Yayınları  9.Sınıf İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 137 sayfadan oluşuyor. 9.Sınıf İngilizce MEB  yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYING ABROAD

UNIT 2: MY ENVIRONMENT

UNIT 3: MOVIES

UNIT 4: HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPIRATIONAL PEOPLE

UNIT 6: BRIDGING CULTURES

UNIT 7: WORLD HERITAGE

UNIT 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS

UNIT 10:TELEVISION AND SOCIAL MEDIA

Hazırlamış olduğumuz 2021-2022  9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanmıştır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevaplarını sizler için hazırladık. 9.sınıf MEB ve Pasifik yayınları İngilizce ders ve çalışma kitabı diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

2021-2022  9.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 Cevapları 

 

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 26 CEVAPLARI

1. Label the parts of the house on the picture . / Evin bölümlerini resmin üzerine etiketleyin.

2. Complete the word map with the missing words from the box.  / Kelime haritasını kutudaki eksik kelimelerle tamamlayın.

Kelimelerin Türkçe Anlamları

bathroom – banyo                   kitchen – mutfak 

garden – bahçe                       bedroom – yatak odası

living room – oturma odası    study room – çalışma odası

garege – garaj                          balcony balkon

Fridge – buzdolabı                     cooker – ocak

cupboard – dolap                      wardrobe – giysi dolabı 

sofa – kanepe                             armchair – koltuk

carpet – halı                               closet – dolap

both – her ikisi de                     bookcose – kitaplık

 

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 27 CEVAPLARI

3.Listen to Andy and Sue talking about their rooms.Label the pictures with their names.

3. Andy ve Sue’nun odaları hakkında konuşmalarını dinleyin. Resimleri isimleriyle etiketleyin.

4.Listen to the dialogue again. Write true (T) or false (F).

4. Diyaloğu tekrar dinleyin. Doğru (T) veya yanlış (F) yaz.

5.Tick the true statements for you.

5. Sizin için doğru ifadeleri işaretleyin.

(…) 1. My favourite place is my room. – En sevdiğim yer benim odam.

(…) 2. My room is always tidy. – Odam her zaman düzenlidir.

(…) 3. There are posters on the walls. – Duvarlarda posterler var.

(…) 4. There is a sign on my room door. – Odamın kapısında bir işaret var.

(…) 5. I share my room with my sisters/brothers. – Odamı ablam7 abim ile paylaşıyorum.

6.Work in pairs. Ask and answer questions about your rooms as in the example below.

6. İkili çalışın. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi odalarınız hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

7. Work ın groups. Bring a photo of your room and compare.

7. Gruplarla çalışın. Odanızın bir fotoğrafını getirin ve karşılaştırın.

 

 

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 28 CEVAPLARI

1.Write the words under the correct pictures.

1. Kelimeleri doğru resimlerin altına yazın.

next to – bitişik yanında     between – arasında  

under – altında                      ın front of -önünde

behind – arkasında               in – içinde

near – yakınında                  on – üzerinde

2.Work in pairs. Look at the picture below. Ask and answer the questions as in the example.

2. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki resme bakın. Soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın.

Where is the cupboard ? / It’s near the armchair.

Dolap nerede? / Koltuğun yanında.

Where is the lamp ? /  It’s between the window and the sofa.

Lamba nerede ? / Pencere ve kanepe arasında.

Where is armchair ?/ It’s near the coffee table.

Koltuk nerede? / Sehpanın yanında.

Where are the flowers? / They’re in the vase

Çiçekler nerede? / Vazonun içindeler

Where is the vase ? / It’s on the coffee table.

Vazo nerede? / Sehpanın üzerinde.

Where are the cushions? / They are on the sofa

Minderler nerede? / Kanepede oturuyorlar.

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 29 CEVAPLARI

3.Read the text about William’s room and complete the sketch of it.

3. William’ın odası hakkındaki metni okuyun ve taslağını tamamlayın.

4.Read the text again and complete the sentences.

4. Metni tekrar okuyun ve cümleleri tamamlayın.

1. The colour of the carpet is ….dark blue….

2. There is an alarm clock on the  ………bedside table….

3. William’s model planes are on the ….shelves….

4.William’s …….watches, wristbands…… and  …….keys………… are in the wooden box.

5.Read again. Choose the correct option.

5. Tekrar okuyun. Doğru seçeneği seçin.

6.Look at Liya’s room below and tell the differences between William’s room and here.

6. Aşağıdaki Liya’nın odasına bakın ve William’ın odası ile  arasındaki farkları anlatın.

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 30 CEVAPLARI

7a. Read the e-mail, put the paragraphs (A-C) in the correct order.

E-postayı okuyun, paragrafları (A-C) doğru sıraya koyun.

b.Write an e-mail to your e-pal describing our house / flat. Use the e-mail in exercise 7a as a model.

b. E-arkadaşınıza evimizi / dairemizi anlatan bir e-posta yazın. E-postayı egzersiz 7a’da bir model olarak kullanın.

.

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 31 CEVAPLARI

Answer the questions.

Soruları cevaplayın.

Different Shelters Different Cultures 

Farklı Barınaklar Farklı Kültürler.

1. What is a futon?

1. Şilte nedir?

2. Who has got a colourful room?

2. Kimin renkli odası var?

3. Why is the white colour popular in Sweden?

3. Beyaz renk İsveç’te neden popüler?

4. Which room is your favorite? Why?

4. En sevdiğiniz oda hangisi? Neden?

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 32 CEVAPLARI

1.Match the words with the pictures.

1. Kelimeleri resimlerle eşleştirin.

1.pharmacy – eczane

2. library – kütüphane 

3. theatre – tiyatro 

4.supermarket  – süper market 

5. bank – banka

6.hospital – hastane

7. museum – müze

8.shopping mallAlışveriş Merkezi

9. cafe – cafe 

10. leisure centre – eğlence merkezi

2.Complete the sentences with the correct places.

2. Cümleleri doğru kelimelerle tamamlayın.

1. We see the historical objects in a ……….

2. We buy food and drinks from a …………

3. There are fun facilities in a ………….

4. We see a play or a musical at a ………

5. We read books or study in a …………

6. There are different stores in a ………

7. We buy medicine from a ……………

 

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 33 CEVAPLARI

3.Listen to Laurs and Susan talking about Susan’s neighbourhood in Leeds. Choose the correct options.

3. Laurs ve Susan’ın Susan’ın Leeds’teki mahallesi hakkında konuşmalarını dinleyin. Doğru seçenekleri seçin.

4.Listen to the dialogue again. Tick the correct boxes.

4. Diyaloğu tekrar dinleyin. Doğru kutuları işaretleyin.

5.Listen again and label the places in the picture.

5. Tekrar dinleyin ve resimdeki yerleri etiketleyin.

6.Work in pairs. Ask and answer questions about your neigbourhood.

6. Çiftler halinde çalışın. Mahalleniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 34 CEVAPLARI

1.Look at the cities. Compare Tokyo and Vienna as in the example below.

1. Şehirlere bakın. Tokyo ve Viyana’yı aşağıdaki örnekteki gibi karşılaştırın.

safe – güvenli                quiet – sessiz

green – yeşil                   crowded – kalabalık

busy – meşgul                unsafe – güvensiz

lively – canlı                    old – yaşlı

boring – sıkıcı                 modern – modern 

2.Read the e-mail. Answer the questions.

2. E-postayı okuyun. Soruları cevapla.

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 35 CEVAPLARI

3.Read the e-mail again and write true (T) or false (F).

3. E-postayı tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

4.Choose the correct option and complete the sentences.

4. Doğru seçeneği seçin ve cümleleri tamamlayın.

5.Make sentences comparing Leeds and Siena.

5. Leeds ve Siena’yı karşılaştıran cümleler kurun.

Cheap – ucuz

busy – meşgul 

boring – sıkıcı

big – büyük

small – küçük

expensive – pahalı

lively – canlı

quiet – sessiz

6.Look at Susan’s neighbourhood in Siena. Write a paragraph to describe it.

6. Susan’ın Siena’daki mahallesine bakın. Açıklamak için bir paragraf yazın.

2021-2022 9.SINIF MEB  YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 36 CEVAPLARI

7.Look at the pictures below and read the information about the two cities. Then fill in the missing parts of the chart comparing the two cities below.

7. Aşağıdaki resimlere bakın ve iki şehir hakkındaki bilgileri okuyun. Ardından aşağıdaki iki şehri karşılaştırarak grafiğin eksik kısımlarını doldurun.

Population – nüfus

area – alan

climate – iklim

big / small – büyük / küçük

hot / cold – sıcak / soğuk

modern / old – modern / eski

quiet / busy – sessiz / meşgul

 

2021-2022 9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.