DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1. ÜNİTE CEVAPLARI 

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1. ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda 2021-2022 9.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce ders kitabı 1.Ünite  Sayfa 14-24 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları MEB  Yayınları

2021-2022 MEB Yayınları  9.Sınıf İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 137 sayfadan oluşuyor. 9.Sınıf İngilizce MEB  yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYING ABROAD

UNIT 2: MY ENVIRONMENT

UNIT 3: MOVIES

UNIT 4: HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPIRATIONAL PEOPLE

UNIT 6: BRIDGING CULTURES

UNIT 7: WORLD HERITAGE

UNIT 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS

UNIT 10:TELEVISION AND SOCIAL MEDIA

Hazırlamış olduğumuz 2021-2022  9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanmıştır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevaplarını sizler için hazırladık. 9.sınıf MEB ve Pasifik yayınları İngilizce ders ve çalışma kitabı diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

2021-2022  9.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 Cevapları 

 

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Listenin Speaking

1.Look at the map and write the names of the countries under the flags.

1. Haritaya bakın ve bayrakların altına ülkelerin isimlerini yazın.

2.Look at the picture.Today is the first day of the Florence International Art Course ın Italy. Read the greetings and the names of the students. Guess their countries and nationalities.

2. Resme bakın: Bugün İtalya’daki Uluslararası Floransa Sanat Kursu’nun ilk günü. Öğrencilerin selamlarını ve isimlerini okuyun. Ülkelerini ve milletlerini tahmin edin.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Two Bırds Wıth One Stone

Bir taşla iki kuş

3. Listen to Fabio Peraldo meeting his students. Tick the phrases you hear.

3. Fabio Peraldo’nun öğrencileriyle tanışmasını dinleyin. Duyduğunuz cümleleri işaretleyin.

4.Listen to the dialogue again and write true (T) or false (F)

4. Diyaloğu tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

5.Listen again.Fill in the chart with the necessary information.

5. Tekrar dinleyin ve gerekli bilgilerle tabloyu doldurun.

6.Work in pairs.Choose a student from exercise 5.Ask and answers questions as in the example.

6.Çiftler halinde çalışın. Alıştırmadan bir öğrenci seçin 5.Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplar.

7.Work in pairs.Imagine you are a student ın Fabio’s art class.Introduce yourself to your partner as in the example below.

7.Çiftler halinde çalışın. Fabio’nun resim dersinde öğrenci olduğunuzu hayal edin. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi kendinizi partnerinize tanıtın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Reading Writing

1.Ammon is an Egyptian student in a language school in Oxford.Look at the picture and write what Ammon has got in his bag.

1.Ammon, Oxford’da bir dil okulunda okuyan Mısırlı bir öğrencidir. Resme bakın ve Ammon’un çantasına ne koyduğunu yazın.

2.Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions about the things in your bags.

2. Çiftler halinde çalışın. Sırayla çantanızdaki eşyalarla ilgili soruları sorup yanıtlayın.

3.Match the pictures with the jobs. Make sentences as in the example.

3. Resimleri işlerle eşleştirin. Örnekteki gibi cümleler kurunuz.

4.Guess the meaning of the words in bold and choose the correct option.

4. Kalın yazılmış kelimelerin anlamını tahmin edin ve doğru seçeneği seçin.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

5.Read the bubbles and the statements. Find the people and write their names.

5. Baloncukları ve ifadeleri okuyun. İnsanları bulun ve isimlerini yazın.

6.Answer the questions.

6. Soruları cevaplayın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

7.Look at Jacob’s ID card and fill in the other one with your personal information.

7. Jacob’ın kimlik kartına bakın ve diğerini kişisel bilgilerinizle doldurun.

8.Look at the example below. Write about yourself. Use the information in your ID card.

8. Aşağıdaki örneğe bakın. Kendin hakkında yaz. Kimlik kartınızdaki bilgileri kullanın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

WISE UP

Answer the questions.

Soruları cevaplayın.

1.What does Melda do?

1. Melda ne yapar?

2.Why are the first days in Switzerland difficult for her?

2. İsviçre’deki ilk günleri onun için neden zor?

3. Do you think her life is interesting?

3. Onun hayatının ilginç olduğunu düşünüyor musunuz?

.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

LİSTENİNG & SPEAKİNG

1.find the pairs in the word box and complete the cart.

1. kelime kutusundaki çiftleri bulun ve sepeti tamamlayın.

2.Listen to the dialogue and label Defne’s family members in the photo.

2. Diyaloğu dinleyin ve fotoğrafta Defne’nin aile üyelerini etiketleyin.

3.Listen again and answer the questions about Defne’s family.

3. Tekrar dinleyin ve Defne’nin ailesiyle ilgili soruları cevaplayın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

4. Take a photo of your on family and talk about your family members.

4. Ailenizde bir fotoğrafını çekin ve aile üyeleriniz hakkında konuşun.

5.Read the sentences and match them with the signs.

5. Cümleleri okuyun ve işaretlerle eşleştirin.

6.Listen to the dialogue. Follow the directions and draw a line from Tom to Eva’s house.

6. Diyaloğu dinleyin. Talimatları izleyin ve Tom’dan Eva’nın evine bir çizgi çizin.

7.Work in pairs. Look at the map above. Ask for and give directions to the places given as in the example.

7. Çiftler halinde çalışın. Yukarıdaki haritaya bakın. Örnekte olduğu gibi verilen yerleri sorun ve yol tarifi verin.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Reading & Writing

1a. Write the names of the cities under the correct photos.

1 a. Şehirlerin adlarını doğru fotoğrafların altına yazın.

b.Now match the cities above with the countries.

b. Şimdi yukarıdaki şehirleri ülkelerle eşleştirin.

2.Read the e-mail and answer the questions.

2. E-postayı okuyun ve soruları cevaplayın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Read the e-mail again.Match the pictures with the paragraphs.

 E-postayı tekrar okuyun Resimleri paragraflarla eşleştirin.

Read the statements and write and true (T) or false (F).

 İfadeleri okuyun ve yazın ve doğru (T) veya yanlış (F).

Circle the correct option.

Doğru seçeneği daire içine alın.

2021-2022 9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.