DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 41-45 CEVAPLARI 

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 41-42-43-44-45 CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 41-45 cevaplarını hazırladık.

2021-2022 9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

Gezegen Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevapları çözümlü bir şekilde hazırlandı.2021-2022 9.Sınıf Matematik Ders kitabı cevaplarını hazırlamamızdaki amaç sizlerin gelişimine katkı sağlamaktır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapması daha sonra eksik ve hatalı noktalarını sitemizden kontrol etmenizdir.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayıncılık sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183,184 , 185, 186 , 187 , 188, 189 , 190 , 191 , 192 , 193, 194, 195 , 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 , 205 , 206 , 207, 208, 209, 210 , 211 , 212, 213, 214 , 215, 216, 217, 218 , 219 , 220 ve diğer sayfa cevaplarına alt kısımda bulunan linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf Matematik ders kitabı  Gezegen Yayıncılık Sayfa 41-42-43-44-45 Cevapları 

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı Gezegen 

Alıştırmalar

1.Aşağıda verilen önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

p: “Bazı sürüngenler karada yaşar.”

q: “Her kare, bir dikdörtgendir.”

r: “Bazı doğal sayılar 0 dan küçüktür.”

s: “Her tam sayının karesi pozitiftir..”

2.Aşağıda verilen önermelerin doğruluk değerlerini karşılarında boş bırakılan yerlere yazınız.

3. p(x):”4x-1<23″ açık önermesini doğru ve yanlış yapan üçer değer bulunuz.

4. p(x): “x ∈ N, x2-5 < 60” önermesini doğru yapan değerleri bulunuz.

5. Aşağıda verilen önermelerin değillerini bulunuz.

p: “∃x ∈ R, 2x + 2 ≡ 18”

q: “∀x ∈ N, x>5”

r: “(∃x ∈ R, x2 < x ) ∧ (∀x ∈ N, x2 + 2 >0)”

s: “(∃x ∈ R, x2= -16) V (∀x ∈ R, x2 – 1 ≤ 0)”

Sayfa 41 Alıştırmalar Cevabı

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı Gezegen 

Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

  • İki çift sayının farkı çift sayıdır.
  • Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer.
  • Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir.

» Yukarıdaki ifadelerden hangisi bir tanım belirtir?

» Yukarıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğunu ispat etmeye gerek duymayan sezgisel olarak kavrayabilirsiniz?

» Yukarıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğunu ispatlayabilirsiniz?

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı Gezegen 

1.Aşağıdaki noktalı yerlere uygun terimleri yazınız.

a) Doğruluk değerleri aynı olan önermelere ……………………….. denir.

b) Bir önermenin hükmünün olumsuzu alınarak oluşturulan önermeye ……………………… denir.

c) p ile q önermelerinin “ise” bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye …………………….. denir.

2. Aşağıdaki terimlerden tanımlı ve tanımsız terimleri belirleyiniz.

a) Nokta   b) Işın

c) Açı       d) Çember       e)Doğru

3. Aşağıda verilen önermelerin hipotez ve hükümlerini karşılarında boş bırakılan yerlere yazınız.

5. Aksiyom ile teorem arasındaki farkı belirtiniz.

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(…) “∀a ∈ R için a≡a” önermesi bir aksiyomdur.”

(…) “n2 tek doğal sayı ise n tek doğal sayıdır” önermesi bir teoremdir.

(…) “∀a, b ve c ∈ R  için a≡b ve b≡c ise a≡c olur.” önermesi bir teoremdir.

(…) Her teorem bir önermedir.

(…) Her önerme bir aksiyomdur.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı Gezegen 

1.Ünite Değerlendirme Soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

2. I. 15! sayısı 13 ile kalansız bölünür.

II. Hiçbir asal sayı çift değildir.

III. Bir kenarının uzunluğu 12 cm olan eşkenar üçgenin çevresi 36 cm dir.

Yukarıdaki önermelerden hangileri birbirine denktir?

3. “p: 2 asal sayıdır.”

q: “İki basamaklı en küçük tam sayı 10’dur.”

r: “√3 irrasyonel bir sayıdır.”

Yukarıdaki önermeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

4. q ∧ (p V p’)’

önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

5. (pVq’) V (r’ ∧p’)’ ≡0

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6.Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır?

7. “Kar yağmış ise hava soğuktur.” önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir?

8. p ≡ 0 ve 9≡1 olduğuna göre

(p ⇒q) ⇔ (p ⇔q)’

önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? 

1.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı Gezegen 

1.Ünite Değerlendirme Soruları

9.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10. p⇒(q’ ∧ s)

önermesinin tersi aşağıdakilerden hangisidir?

11. p’ V (p⇒q)≡0 olduğuna göre p⇔q önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

12.Aşağıdakilerden hangisi

p(x): “x ∈ N, -3 < x < 2” açık önermesini doğru yapan değerlerden biridir?

13. p(x): “x ∈ Z, x3 <30” açık önermesinin hangi x değeri için doğruluk değeri 0 olur?

14. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

15. (∀x ∈ Z, x3<0) ∧ (∃x ∈ Z, x-4 ≡ 0= bileşik önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

16. n farklı önermenin 1024 farklı doğruluk durumu var ise n kaçtır?

2021-2022 9.SINIF MEB VE GEZEGEN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.