DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 15-40 CEVAPLARI 

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 15-40 CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 15-40 cevaplarını hazırladık.

2021-2022 9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

Gezegen Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevapları çözümlü bir şekilde hazırlandı.2021-2022 9.Sınıf Matematik Ders kitabı cevaplarını hazırlamamızdaki amaç sizlerin gelişimine katkı sağlamaktır. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapması daha sonra eksik ve hatalı noktalarını sitemizden kontrol etmenizdir.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayıncılık sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183,184 , 185, 186 , 187 , 188, 189 , 190 , 191 , 192 , 193, 194, 195 , 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 , 205 , 206 , 207, 208, 209, 210 , 211 , 212, 213, 214 , 215, 216, 217, 218 , 219 , 220 ve diğer sayfa cevaplarına alt kısımda bulunan linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf Matematik ders kitabı  Gezegen Yayıncılık Sayfa 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 Cevapları 

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde 

Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

p: “4.2-2.5+1″<0”

q : ” 21 asal sayıdır.”

r: “Dik açının ölçüsü 90 derecedir.”

s : “2³=6”

Sayfa 15 Sıra Sizde Cevabı 

p: 4.2 – 2.5 +1 < 0

8-10+1 < 0

-2+1< 0

-1<0

p≡ 1 (p önermesi doğrudur.)

q: 21 asal sayıdır. (1,3,7,21)

q≡ 0 (q önermesi doğru değildir.)

r : Dik açının ölçüsü 90 º’dir.

r≡ 1 (r önermesi doğrudur.)

s: 2³=6

2.2.2=8  s≡ 0 (s önermesi doğru değildir.)

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

5 farklı önermenin birlikte kaç doğruluk durumu olacağını hesaplayınız.

Sayfa 16 Sıra Sizde Cevabı

2 üzeri 5 = 2.2.2.2.2

16.2 = 32 doğruluk durumu vardır.

Bir önerme için doğruluk değeri =2 dir. (Doğru veya yanlış olması durumu) 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

p : “-13-52= -36″  q:” 91 asal sayıdır.”

  • p ile q önermelerinin doğruluk değerleri nedir?
  • p ile q önermeleri ile doğruluk değeri aynı olan başka bir önerme söyleyiniz.

Sayfa 17 Sıra Sizde Cevabı

p≡0

q : I-8I = 8  q≡ 1

r≡ 1

s : -8 > -2 s≡ 0

p≡  q≡ r’dir.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

p:”İki noktadan bir doğru geçmez. ” q: Ankara, Türkiye’nin başkentidir.”

  • p ile q önermelerinin hükümlerinin olumsuzu alınarak başka önermeler yazılabilir mi?
  • Aşağıdaki önermelerinin değillerini yazınız,
  • p:”3-2.4> -2″ q : “(-4) 3 < 0”

Sayfa 18 Sıra Sizde Cevabı

p′ : 3-2.4< -2                      <‘ün değili — >

q′ : (-4)³ ≥ 0                     >’ün değili — ≤

                                          ≤’ün değili — >

                                        ≥ ‘in değili — <‘dür.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı Gezegen 

Alıştırmalar

1.Aşağıdaki ifadelerden önerme olanları belirtiniz.

2.Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini yanlarındaki kutuya yazınız.

3.Aşağıdaki önermelerden hangilerinin birbirine denk önerme olduğunu bulunuz.

4.Aşağıdaki önermelerin değillerini yazınız.

5.n tane farklı önermenin birlikte 256 farklı doğruluk durumu olduğuna göre n kaçtır?

Sayfa 19 Alıştırmalar Cevabı

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a) (0∧1) ∧ 0      b) (0’∧1) ∧ (1∧1)     

c) (1’∧1) ∧ 0      ç.)(0∧0′) ∧ (0’∧1)

Sayfa 21 Sıra Sizde Cevabı

a) (0∧1) ∧ 0                   b) (0’∧1) ∧ (1∧1)     

≡ 0∧ 0 ≡ 0                       ≡ (1 ∧ 1) ∧ (1∧ 1)  ⇒   ≡ 1∧1 ≡1

c) (1’∧1) ∧ 0                            ç.) (0∧0′) ∧ (0’∧1)

≡( 0∧ 0) ∧ 0 ⇒  ≡0∧ 0 ≡ 0        ≡ ( 0∧ 1) ∧ (1∧1) ⇒   ≡0∧ 1 ≡ 0  

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki önermelerin en sade hallerini bulunuz.

a) (p∧0′) ∧ (0’∧1)        b) (p’∧ 1) ∧ (p ∧ 0)

c) (p∧p’) ∧ (1∧0)        ç ) (p∧1)∧ (p∧ 0) 

Sayfa 22 Sıra Sizde Cevabı

  a) (p∧0′) ∧ (0’∧1) ≡ (p∧1 ) ∧ (1∧1)  ≡  p ∧  1  ≡ p

 b) (p’∧ 1) ∧ (p ∧ 0) ≡p’ ∧ 0 ≡ 0

c) (p∧p’) ∧ (1∧0) ≡  0 ∧ 0 ≡ 0

ç ) (p∧1)∧ (p∧ 0) ≡  p ∧ 0 ≡ 0

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini  bulunuz.

a) (0∧0)v (1∧ 0)            b) (1v0)v 1

c) (0’v1)∧ (1v1)             ç) (0’∧1)v (1’∧ 0)

Sayfa 22 Sıra Sizde Cevabı

a) (0∧0)v (1∧ 0) ≡  0 v 0 ≡ 0        b) (1v0)v 1 ≡  0v1 ≡ 1

c) (0’v1)∧ (1v1) ≡  1v1 ≡ 1          ç) (0’∧1)v (1’∧ 0) ≡  1v 0 ≡ 1   

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

Aşağıdaki  verilen önermelerin en sade hallerini bulunuz.

a) (p’ v 0′) v (1vp)        b) p v (p’ v q)

c) (q’v 1) v (qv0′)        ç ) (p’vq)∧ (pvq’) 

Sayfa 23 Sıra Sizde Cevabı

a) (p’ v 0′) v (1vp) ≡  1v1 ≡ 1      b) p v (p’ v q) ≡  (p v p’) v

                                                      ⇒  (p v g’) ≡ 1v1 ≡ 1   

c) (q’v 1) v (qv0′)  ≡  1v1 ≡ 1         ç ) (p’vq)∧ (pvq’) ≡  1

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

“ve” nin “veya” üzerine sağdan dağılma özelliğini doğruluk tablosu kullanarak gösteriniz.

“veya” nin “ve” üzerine  sağdan dağılma özelliğini doğruluk tablosu kullanarak gösteriniz.

Sayfa 24 Sıra Sizde Cevabı

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

(p’ v g)’ v (p ∧ q) birleşik önermesinin en sade biçimde yazınız.

Sayfa 25 Sıra Sizde Cevabı 

≡ (q’ ∧ p) v (p ∧ q ) ≡ pv (q’ v q) ≡  p ∧ 1 ≡ p 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

Sayfa 27 Sıra Sizde Cevabı 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı Gezegen 

Sayfa 28 Alıştırmalar 

1.Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini yanlarındaki kutuya yazınız.

2. p=1, q=0, r=1 olduğuna göre (p vq)’ v (p’∧ r ) bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

3.(p’ v q) ∧ g’=1 olduğuna göre (pvq)’ v (p v q) bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

4. Aşağıdaki önermelerin en sade şeklini yaz.

5.Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

6. p,q ve r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.

7. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

Sayfa 28 Alıştırmalar Cevapları

4. Aşağıdaki önermelerin en sade şeklini yaz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

p: ” -5 < -1″

q: “Her doğla sayı bir tam sayıdır.”

r: “3 + 2.5=30”

s: “1 en küçük asal sayıdır.”

önermeleri için aşağıda verilen iki yönlü koşullu önermeleri yazıp doğruluk değerlerini bulunuz.

Sayfa 34 Sıra Sizde Cevabı

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı Gezegen 

Alıştırmalar

1.Aşağıda verilen iki yönlü koşullu önermeleri, koşullu önermeler olarak yazınız.

a)p: “x=-3 ⇔ x2 = 9”

b)q: ” x3 = 8 ⇔ x =2″

2. p≡0, q≡1, r≡1 olduğuna göre aşağıda verilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a) (p⇔r)⇔q

b) q⇔(p⇔r)

c) r ⇔ [(q V r) ⇒ p]

3. p: ” 13 asal sayı ise 13 çift tam sayıdır.” önermesinin tersini, karşıtını ve karşıt tersini yazınız.

4. (p∧q’) ⇒q ≡0 olduğuna göre p ve q nun doğruluk değerlerini bulunuz.

5. Aşağıda verilen koşullu önermeleri en sade biçimde yazınız.

a) (p ⇒ q) ∧ (p∧q’)

b) (q’ ⇒ p)’ V (p⇒ q)’

c) (pVq)’ ⇔ [r’⇒ (p’ ∧ q)]

ç) (p∧q) V [p∧(p⇒q)]’

6. 1⇒ [(p∧q) ⇔q]

7.[(p⇒0)’ ⇔ (q⇒1)]⇔1≡p 

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

p(x) : “x ∈ N, 21< x2 + 1 < 59” açık önermesini doğru yapan değerleri bulunuz.

Sayfa 38 Sıra Sizde Cevabı

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

Aşağıda verilen önermeleri sembolik mantık diliyle ifade ediniz.

a) “Bütün tam sayılar negatiftir.

b) “Bazı tam sayılar 20 den küçüktür.”

c) “Bütün tek tam sayıların karesi tektir.”

Açık Önermenin Değili

q: “Her doğal sayının karesi kendisine eşittir.

p: Bazı asal sayılar çifttir.

p ve q önermelerinin değilini söyleyiniz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı Gezegen 

Sıra Sizde

Aşağıda verilen önermelerin değilini bulunuz.

a) p: “∀x ∈ R, x2 = 25”

b) q: “∃x ∈ R, 3×2 -1 > 2”

c) r: “∀x ∈ R, x-1≤3”.

Sayfa 40 Sıra Sizde Cevabı

2021-2022 9.SINIF MEB VE GEZEGEN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.