DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 46-54 CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 46-54 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 8.Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 174 sayfadan oluşuyor. 8.Sınıf İngilizce Tutku  yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1:FRIENDSHIP

UNITE 2: TEEN LIFE

UNIT 3: COOKING

UNITE 4: COMMUNICATION

UNIT 5: THE INTERNET

UNITE 6: ADVENTURES

UNIT 7: TOURISM

UNITE 8: SCORES

UNIT 9: SCIENCE

UNITE 10:NATURAL FORCES

Hazırlamış olduğumuz 8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 8.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 8.sınıf Tutku  yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53-54)

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları 

Lesson 1

1. Match ways of communication with the photos. Write the correct letters in the bores.

1. İletişim şekillerini fotoğraflarla eşleştirin. Deliklere doğru harfleri yazın.

2. Listen and write the number of the people in the order you hear.

2. Dinleyiniz ve kişilerin numaralarını duyduğunuz sıraya göre yazınız.

3. How do you communicate with your friends? Why? Share your ideas withyour classmates.

3. Arkadaşlarınızla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Niye ya? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın..

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları 

1.In what ways did people communicate throughout history?

1. İnsanlar tarih boyunca hangi yollarla iletişim kurdular?

2. Read the text and answer the questions below. Give short answer where possible.

2. Metni okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız. Mümkünse kısa cevap verin..

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları 

Lesson 3

1. Write your favourite smartphone applications for the things below.

1. Aşağıdakiler için favori akıllı telefon uygulamalarınızı yazın.

2. Choose a smartphone application in the previous activity and give some information about it in the class. 

2. Bir önceki etkinlikte bir akıllı telefon uygulaması seçin ve sınıfta bununla ilgili bilgi verin.

 

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları 

3. What will the people in the photos do? Match the sentences with the photos.

3. Fotoğraflardaki insanlar ne yapacak? Cümleleri fotoğraflarla eşleştirin.

4. What kind of voluntary work will you do for the sake of your country or the world? Share your ideas with the class. 

4. Ülkeniz veya dünya için ne tür gönüllü çalışmalar yapacaksınız? Fikirlerinizi sınıfla paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları 

Lesson 4

1. Group Works: Work in group of five. Complete the sentences with your own information. Then share your ideas with your friends.

1. Grup Çalışmaları: Beşli gruplar halinde çalışın. Cümleleri kendi bilgilerinizle tamamlayın. Ardından fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2. Listen, follow and complete the phone conversation with the words below.

2. Dinleyiniz, takip ediniz ve aşağıdaki kelimelerle telefon görüşmesini tamamlayınız.

3. Listen to the rest of the conversation and answer the questions. 

3. Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve soruları yanıtlayın.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları 

Lesson 5

1. For what purposes do you or your family members phone a call center? Put a tick in the blanks.

2. Listen and circle the correct options.

3. Pair Work: Imagine that you want to make a flight reservation and your partner is the travel agent. Create your own telephone conservation of the flight, departure and arrival time, ticket price, etc. You may use the structures below to help you.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları 

>Lesson 6

1. Sometimes, we may not understand what people say. Study the expressions below when we want somebody to repeat what he or repeat she has just said. Tick the ones you usually use.

2. Listen and practice similar conversations.

3. Listen and write down the message.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları 

4. Read and complete the conversation. Then listen and check your answers.

5. Listen and answer the questions.

6. Listen to the phone messages. There are two mistakes in each message. Correct the mistakes.-

 

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları 

1. Groups Works: Work in groups of four. Imagine that one of you works at the call center af an international company. The other three people are customers, and they phone the call center one by one.

8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

3 Replies to “8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 46-54 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir