DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 35-45 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 8.Sınıf Tutku  Yayınları  İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 174 sayfadan oluşuyor. 8.Sınıf İngilizce Tutku  yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1:FRIENDSHIP

UNIT 2: TEEN LIFE

UNIT 3: COOKING

UNIT 4: COMMUNICATION

UNIT 5: THE INTERNET

UNIT 6: ADVENTURES

UNIT 7: TOURISM

UNIT 8: SCORES

UNIT 9: SCIENCE

UNIT 10:NATURAL FORCES

Hazırlamış olduğumuz 8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 8.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 8.sınıf Tutku  yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45) 

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları 

1.Read the adjectives below about food/drinks.Complete the table about your choies.

1.Yiyecek/içeceklerle ilgili aşağıdaki sıfatları okuyun. Seçtiğiniz yiyeceklerle ilgili tabloyu tamamlayın.

2.Complete the table with your friend’s choices.Then talk about them with the class.

2.Arkadaşınızın seçimleriyle tabloyu tamamlayın. Daha sonra bunları sınıfla tartışın.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları 

1.Study the following words related to cooking.

1.Yemek pişirme ile ilgili aşağıdaki kelimeleri inceleyin.

2.Tick the wasy your parents usually do for cooking the food/meals in the table.Then share your answers with your friends.Follow the example.

2.Masadaki yemek/yemekleri pişirmek için anne-babanızın genellikle yaptığı işi işaretleyiniz. Sonra cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşın. Örneği takip edin.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları 

1.Tick the things you can make or cook.What else can you make/cook? Share with the class.

1.Yapabileceğiniz veya pişirebileceğiniz şeyleri işaretleyin. Başka ne yapabilir/pişirebilirsiniz? Sınıfla paylaşmak.

2.Look at the ingredients list below.Which ones are not probably ingretients needed for a mango cake recipe?Tick the related ones and cross (x) the unrelated ones.Than read the text below and check your answers.

2. Aşağıdaki malzeme listesine bakın. Mangolu kek tarifi için hangi malzemeler gerekli değildir? İlgili olanları işaretleyin ve ilgisiz olanları (x) ile işaretleyin. Ardından aşağıdaki metni okuyun ve cevaplarınızı kontrol edin.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları 

5.Listen to the decsription of making a pizza and number the photos in the correct order.

5.Pizza yapımının açıklamasını dinleyin ve fotoğrafları doğru sırayla numaralandırın.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları 

1.Match the countries and the dishes/food with the photos.Which one(s) do you prefer the most? Share your choices with your friends.

1.Ülkeleri ve yemekleri/yiyecekleri fotoğraflarla eşleştirin. En çok hangisini/hangilerini tercih edersiniz? Seçimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2. Look at the dishes/food in Part 1 and tell two ingredients for them.

2. Bölüm 1’deki tabaklara/yiyeceklere bakın ve onlar için iki malzeme söyleyin.

3.Search the Internet for some other international dishes/food. Find some photos and the ingredients for them.Then share them in the class.

3. Diğer bazı uluslararası yemekler/yemekler için İnternet’te arama yapın. Birkaç fotoğraf ve onlar için gerekli malzemeleri bulun. Ardından bunları sınıfta paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları 

4.Read the ingredients and the steps of the recipe and put the photos in the correct order.

4. Tarifin malzemelerini ve adımlarını okuyun ve fotoğrafları doğru sıraya koyun.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları 

5.Read the text again.then match the words in bold with their probable meanings.

5.Metni tekrar okuyun ve kalın harflerle yazılmış kelimeleri olası anlamlarıyla eşleştirin.

6.Write the recipe for a meal. Use the words like first, seconda,next,then, after that and finally.

6. Yemek tarifi yazın. Birinci, ikinci, sonraki, sonra, ondan sonra ve nihayet gibi kelimeleri kullanın.

7.Exchange your work with your partner and evaluate your partner’s recipe in Part6.Use the checklist below.What else can you do to improve your patner’s work? Share your ideas with your partner.

7. Partnerinizle çalışmanızı değiştirin ve Part6’daki partnerinizin tarifini değerlendirin. Aşağıdaki kontrol listesini kullanın. Partnerinizin çalışmasını geliştirmek için başka neler yapabilirsiniz? Fikirlerinizi partnerinizle paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları 

1.Read rhe information below and prepare a recipe poster.

1.Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bir tarif posteri hazırlayın.

2.Display your work in the class.Go araound the class.Ask answer questions about your friend’s recipes.You may talk in Turkish when necassary.

2.Çalışmanızı sınıfta sergileyin. Sınıfta dolaşın. Arkadaşınızın tarifleriyle ilgili soruları yanıtlayın. Gerektiğinde Türkçe konuşabilirsiniz.

2021-2022 8.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF İNGİLİZCE TUTKU YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI YENİ MÜFREDAT (2021-2022) İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF İNGİLİZCE TUTKU YAYINLARI DERS KİTABI 2. ÜNİTE İÇİN TIKLAYINIZ. (2021-2022)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir