DERS KİTABI CEVAPLARI TÜRKÇE

8.SINIF MEB YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI 3.TEMA SAYFA 78-103 CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI 3.TEMA SAYFA 78-103 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78-103 cevaplarını resimli olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 3.Tema Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı 296 sayfadan oluşmaktadır. 8.Sınıf MEB Yayınları  Türkçe ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Türkçe ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2022 Türkçe ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 3.Tema Bilim ve Teknoloji Cevapları

2021-2022 8.Sınıf MEB  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  (Sayfa 78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103)

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 3.Tema Bilim ve Teknoloji Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Etkinlik ve Soruları

 

 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı 

1.Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

Teknolojik aletlerle çok fazla ilgilenme durumu gelir aklıma. Teknoloji bağımlısı kişiler radyasyondan fazlaca etkilenirler ve bu yüzden çeşitli hastalıklara yakalanarak hayat kalitelerini düşürürler.

2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?

Günde 4-5 saatimi cep telefonu ve bilgisayar başında geçiriyorum bu sürenin azaltılması gerektiğini düşünüyorum. 

 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

1.ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2. ETKİNLİK

1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?

3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?

4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.

 

 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.

6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?

3.Etkinlik

Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.

( ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.

( ) E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.

( ) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.

( ) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.

( ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.

( ) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

4.Etkinlik

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?

 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

5.Etkinlik

Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.

6.Etkinlik

a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyeniz.

b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.

( ) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.

( ) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.

( ) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.

 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

7.Etkinlik

Öğretmenimizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.

1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?

2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.

 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

8.Etkinlik

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz.

9.Etkinlik

Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

10.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

10.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerdeki özne-yüklemlerin altını çiziniz.

• Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.

• Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.

• Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar.

• Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.

• Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.

Gelecek Derse Hazırlık

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

1. Sizce en yararlı buluşlar nelerdir? Neden?

Bilgisayar, uçak ve telefon en yararlı buluşlar bence. Hepsi uzakları yakın eder. Telefon ve bilgisayar sorunlarımıza anında çözüm bulabilecek buluşlardır. 

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

1.Etkinlik

Metin bağlamından hareketle aşağıda verilen sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

Okuduğunuz çizgi romandan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2. ETKİNLİK

1. Küçük Aziz, ağabeyinin fen ve tabiat bilgisi ders kitabından hangi bilgileri öğreniyor?

2. Mardin’de doktorluk yapan Aziz Sancar ABD’ye neden gidiyor? Siz de yurt dışında eğitim almak ister misiniz? Niçin?

3. Aziz Sancar hangi seminere katılmıştır? Niçin?

4. Aziz Sancar, kırk yıl boyunca hangi soruya cevap aramıştır? Sizce bu süre bir araştırma için uzun mudur?

5. Aziz Sancar, çalışmaları sonucunda hangi bilgiye ulaşmıştır? Bu bilginin insanlığa katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

6. Bir Türk bilim insanının Nobel ödülü alması konusunda ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

3.Etkinlik

Okuduğunuz çizgi romandan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına ‘D’ yanlış olanların başına ‘Y’ yazınız.

Aziz, erik ve ceviz ağaçlarının gölgesinde serinlemeye giderken okuyacağı kitapları sırt çantasına koyardı.

Küçük Aziz, bağda çalışırken kimse onu rahatsız etmezdi.

İngiltere’ye giden Aziz Sancar burada fotoliyaz üzerinde çalışmaya başlar.

Aziz Sancar fotoliyaz enziminin memeliler dışındaki pek çok canlıda ışığa tepki vererek devreye girdiğini buldu.

Aziz Sancar, DNA moleküllerinin nasıl onarılacağı ile ilgili çalışan tek bilim insanıdır.

4.Etkinlik

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız alanında tanınmış insanları, verilen bilgileriyle eşleştiriniz. Hakkında bilgi verilmeyen kişi ile ilgili yaptığınız araştırmaları anlatınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

5.Etkinlik

Aşağıdaki paragraflarda hangi düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını bularak boşluklara yazınız.

b) Okuduğunuz çizgi romanda düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

6.Etkinlik

İnsanlığa yararlı bir icat yapmanız gerekirse neyi icat etmek isterdiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatan bir konuşma yapınız.

Bir icat yapmam gerekirse özellikle bedensel engelli arkadaşlarımıza beyin dalgaları ile çalışan ve hayatlarını kolaylaştıracak bir icat yapmak isterdim.  Beyin dalgaları ile akıllarından geçen her şeyi bizler gibi yapabilmelerini isterdim çünkü engelli arkadaşlarımız için hayat yeteri kadar zorluklarla dolu. Oysa onlarında akıllarından geçen her şeyi yapma hakları vardır. Bu hakkı onlara vermek isterdim.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

7.Etkinlik

Aziz Sancar ile ilgili çizgi romanı beğenip beğenmediğinizi sebepleri ile yazınız.

8.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde bazı özne ve yüklemler yanlış gösterilmiştir. Yanlışları düzelterek altlarına doğru olan özne veya yüklemleri yazınız

Gelecek Derse Hazırlık

Bor madeninin enerji alanındaki kullanımını ve ülke ekonomimiz için önemini araştırınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

1. ‘Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin’ sözü Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini yansıtıyor? Açıklayınız.

Atatürk bilim ve akla ömrü boyunca önem vermiştir. Bu söz ile bilime verdiği önem gözler önüne serilmiştir. Atatürk her şartta bilime önem verilmeli ve daima bilimin ışığında ilerlemelisiniz der.

2. Parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan keyif alırsınız? Neden ?

Salıncakta sallanmayı ve dönme dolapta olmayı seviyorum. Dönme dolapta dönerken etrafımda bulunan her şeyin birbirine karışmasını seviyorum. 

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

1.Etkinlik

”Parktaki Bilim” metninde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz.

2.Etkinlik

“Parktaki Bilim” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

3.Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

4.Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri ‘amaç-sonuç’, ‘koşul-sonuç’ anlamları verecek şekilde ‘Parktaki Bilim’ metninden tamamlayınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

5.Etkinlik

”Parktaki Bilim’ metninden düşünceyi geliştirme yollarına örnekler bulunuz.

6.Etkinlik

Aşağıdaki planlama tablosunda sunum öncesi işlem basamakları verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum planına göre doldurunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

7.Etkinlik

a. Aşağıda serim bölümü verilen hikayeyi tamamlayınız. Hikayenize uygun bir başlık koyunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

b) Hikâyenizi aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

8.Etkinlik

Cümlelerdeki nesnelerin altını çizip türünü belirtiniz.

 

8.SINIF MEB YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI 2.ÜNİTE  SAYFA 60-77 CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

8.SINIF MEB YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI 2.ÜNİTE  SAYFA 46-56 CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

8.SINIF MEB YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir