DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 2.ÜNİTE SAYFA 56-71 CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 2.ÜNİTE SAYFA 56-71 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 2.Ünite 2.Bölüm Köklü İfadeler Sayfa 56-71 cevaplarını sizler için hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik  Ders Kitabı 2-2.Ünite Sayfa 56-71 Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf MEB  Yayınları Matematik Kitabı 2 295 sayfadan oluşmaktadır. 8.Sınıf MEB Yayınları Matematik  ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Matematik ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 2.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71)

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

Aşağıdaki tabloda bulunan tam kare sayıları örneklerdeki gibi boyayınız.

Rengin, elinde bulunan bütün birimkareleri kullanarak aşağıdaki dikdörtgeni oluşturuyor. Bu birimkarelerden en az kaç birimkare çıkarırsa bir kare elde edebileceğini bulunuz..

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

Alanı 1225 br2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Aşağıdaki sayıların kareköklerini bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

UYGULAYALIM

1. 200 birimkareye en az kaç birimkare eklenirse bir karesel bölge elde edileceğini bulunuz.

2. Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluklarını bulunuz.

3. 625 m2 lik karesel bölge şeklindeki bahçenin etrafı tel örgü ile çevrilecektir. Bu iş için kaç metre tel örgü kullanılacağını bulunuz.

4. Çınar’ın 900 m2, Belkıs’ın ise 400 m2 büyüklüğünde olan arsaları yandaki gibi modellenmiştir. Modelde verilen [AB] üzerine, A ve B noktalarına da gelmek şartıyla 2 m aralıklarla kaç fidan dikileceğini bulunuz.

5. Aşağıdaki diyagramda verilen işlemlerin sonuçları doğru ise (D), yanlış ise (Y) yolunu takip ederek çıkışa ulaşınız. Çıkışta ulaştığınız bilim insanının hangi alanda çalışmalar yaptığını araştırınız.

6. Üç basamaklı en küçük tam kare sayı ile iki basamaklı en büyük tam kare sayı arasındaki fark kaçtır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

Sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.

Sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

Sayısına en yakın doğal sayıyı bulunuz.

UYGULAYALIM

1.Eşitsizliğinde A doğal sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değeri bulunuz.

2. Aşağıdaki kareköklü sayılara en yakın doğal sayıları bulunuz.

3. Yanda verilen pembe karenin kenar uzunluğunun hangi
iki tam sayı arasında olduğunu bulunuz.

4.Arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bulunuz.

5.Yanda numaralandırılmış kareköklü sayılar ile sayı
doğrusu üzerinde bulunan harfleri eşleştiriniz. Eşleştirdiğiniz harfleri sırasıyla aşağıdaki kutulara yazınız.

6.sayısı hangi iki doğal sayı arasındadır?.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 65-66 Cevabı 

Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.

Alanı 35 m2 olan kare şeklindeki oyun alanının bir kenar uzunluğunu a √b biçiminde yazınız..

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

Aşağıda a√b şeklinde verilmiş ifadelerin katsayılarını karekök içine alınız ve karekök içindeki ifadeleri a√b şeklinde yazınız.

UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.

2. Aşağıdaki ifadelerin katsayılarını karekök içine alarak yazınız.

3. Alanı 192 m2 olan kare şeklindeki bahçenin bir kenarı boyunca açılacak kanalın uzunluğunu bulunuz.

4. Bir çiftçi tarlasının 3√6 dönümüne mısır, 3√7 dönümüne yonca ve 5√2 dönümüne de buğday ekmiştir. Bu çiftçinin en çok hangi ürünü ektiğini bulunuz.

6. a ve b 1’den farklı pozitif tam sayılar olmak üzere √72 = a√b eşitliğini sağlayan a√b ifadelerini bulunuz.

7. a ve b birer doğal sayı olmak üzere √6300 sayısı, a√b biçiminde yazıldığında b’nin en küçük değeri için a sayısı kaç olur?.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 69-70 Cevabı 

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Aşağıda yüksekliği ve bir kenar uzunluğu verilen paralelkenarsal bölgenin alanını bulunuz.

√45 ifadesini doğal sayı yapan 2 çarpan bulunuz..

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

 

8.SINIF BÜTÜN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.