DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 1.ÜNİTE SAYFA 32-55 CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 1.ÜNİTE SAYFA 32-55 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 1.Ünite 2.Bölüm Üslü İfadeler Sayfa 32-55 cevaplarını sizler için hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik  Ders Kitabı 2-1.Ünite Sayfa 32-55 Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf MEB  Yayınları Matematik Kitabı 2 295 sayfadan oluşmaktadır. 8.Sınıf MEB Yayınları Matematik  ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Matematik ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 1.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55)

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) (-9)²    b) – 5 üzeri 4  c) 7³

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) 4 üzeri – 5    b) (-3) üzeri -4   c) -2 üzeri -8 

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) 2019°    b) -35°     c) (-12)° 

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) 1 / 6 üzeri -3

b) 1 / (-3) üzeri -5

c) 1 / (-5) üzeri -4.

Aşağıdaki ifadeleri negatif üsle gösteriniz.

a) (−5)⋅(−5)⋅(−5)⋅(−5)

b)−19⋅19⋅19⋅19⋅19⋅19

c) 2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade şeklinde gösteriniz.

a) 13 üzeri 18 · 13 üzeri –27

b) 31 üzeri –14 · 31 üzeri –8

c) 17 üzeri 19 · 17 üzeri 21

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade şeklinde gösteriniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade şeklinde yazınız.

İşleminin sonucunu üslü ifade şeklinde gösteriniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

Aşağıdaki ifadelerin üslü ifade şeklinde yazınız.

37 · (15 üzeri 27 : 3 üzeri 27) ∙ 2 üzeri 26 işleminin sonucunun kaç basamaklı olduğunu bulunuz..

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Aşağıda verilen üslü ifadelerdeki bilinmeyenlerin değerini bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

işleminin sonucunu üslü ifade şeklinde gösteriniz.

UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki harflerin yanındaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçlarla eşleşen harfleri örnekteki gibi tabloya yazdığınızda, bir bilim insanının adını ve soyadını bulacaksınız. Bulduğunuz bilim insanının üslü sayılarla ilgili çalışmalarını araştırınız.

2. 625a sayısının beşte birinin küpü 25 · 5 üzeri 19 olduğuna göre a’nın değerini bulunuz.

3.işleminin sonucunu üslü ifade şeklinde yazınız.

4. 6a iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, 2 üzeri 6a sayısının 32 üzeri 12 üslü ifadesine eşit olabilmesi
için a’nın alabileceği değeri bulunuz.

5.eşitliğinde x’in değerini bulunuz.

6.işleminin sonucunda sondan kaç basamağın sıfır olduğunu bulunuz.

9.10 tane 10’un çarpımının,10 tane 10’un toplamına oranını bulunuz.

8.Yanda verilen diyagramda, bütün işlemlerin sonuçları merkezde bulunan 53 ifadesine eşittir. İşlemlerin iki ucunda bulunan altıgenlerden boş olanını örnekteki gibi uygun sayılarla doldurunuz (Bölme işlemlerinde büyük altıgendeki
ifadeyi küçük altıgendeki ifadeye bölünüz.)

 

10.eşitliğinde A sayısını bulunuz.

11.işleminin sonucunu bulunuz.

12.Bir kenar uzunluğu 243 dm olan eşkenar üçgen şeklindeki bahçenin çevresi 3 sıra tel ile çevrilecektir. Buna göre kullanılacak telin uzunluğunu üslü biçimde gösteriniz.

13. n bir doğal sayı olmak üzere aşağıdaki üslü ifadeleri a üzeri n / b üzeri n şeklinde yazınız.

14. 32 üzeri 4 liranın yarısını bulunuz.

15.İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

Aşağıda çözümlenmiş hâli verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.

Aşağıdaki sayıları 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

a) 28,9017     b) 109,382     c) 4,95

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

26,013 ondalık gösteriminin çözümlemesi 2 ∙ 10 üzeri a + b ∙ 10 üzeri 0 + 1∙ 10c + d ∙ 10 üzeri −3 olarak verilmiştir.
Çözümlemede yer alan a, b, c ve d değerlerini bulunuz.

Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız.

a) 4,396 ∙ 10¹ b) 439,6 ∙ 10–¹ c) 43,96 ∙ 10–¹

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

Aşağıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları yazınız.

97,3 milimetrenin kaç mikrometre olduğunu 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösterelim
(1 mm = 1000 mikrometre).

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

Uygulayalım

1.Yukarıdaki boş kutulara aşağıda verilen ifadelerden uygun olanları yazınız.

2. Aşağıda çözümlenmiş hâli verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.

3. Aşağıda bulunan ifadelerden birbirine eşit olanları örnekteki gibi eşleştiriniz.

4. 305,084 ondalık gösteriminin çözümlemesi 3.102 + 5 10a + 8.10b + 4.10−3 olarak verilmiştir. Buna göre a + b değerini bulunuz.

5. 1,306 litrenin kaç milimetreküp olduğunu 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösteriniz
(1 L = 1 dm3).

6. 356 000 000 sayısı x · 108 şeklinde yazıldığında x yerine yazılabilecek sayıyı bulunuz.

7. Aşağıdakilerden hangilerinin 0,0000105 sayısına eşit olduğunu belirleyiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

8. Aşağıda birbirine eşit ifadeler verilmiştir. Eşitliklerdeki x, y, a ve b bilinmeyenlerini bulunuz.

9. İstanbul Ayasofya Müzesi’nin bazı tarihi yerlere olan yaklaşık uzaklıkları harita üzerinde gösterilmiştir.
10’un farklı tam sayı kuvvetlerinden yararlanarak tablodaki noktalı yerleri tamamlayınız.

10. 0,00000205 sayısı x · 10 y şeklinde yazılmaktadır. x > 20 olduğuna göre y sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

Aşağıdaki ifadelerde yer alan çok büyük sayıları bilimsel gösterimle yazınız.

a) Türkiye’nin nüfusu yaklaşık olarak 81 milyondur.

b) Ortalama bir insan vücudundaki toplam kılcal damarların uzunluğu yaklaşık 40 000 km’dir.

Aşağıdaki çok küçük sayıların bilimsel gösterimlerini yazınız.

a) 0,00000000012        b) 0,00000465

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

153,47 · 10 üzeri 21 ile 10 · 10 üzeri 22 sayılarını bilimsel gösterim şeklinde yazıp karşılaştırınız.

işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

Uygulayalım

1. Aşağıda çok büyük/küçük sayılar ile bu sayıların bilimsel gösterimleri verilmiştir. Bilimsel gösterimi doğru yazılmış olanlara (D), yanlış yazılmış olanlara (Y) yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu belirtilen kutuya yazınız.

2. 3007 · 10 üzeri 9 ve 12 · 10 üzeri 9 üslü ifadelerini bilimsel gösterim şeklinde yazıp karşılaştırınız.

3. 0,000328 sayısının bilimsel gösterimi a · 10b olduğuna göre 5a · 10b ifadesinin bilimsel gösterimini  yazınız.

4. 27 000 000 . 300 000 işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

5. Akif’in babasının kütlesi 80 kg’dır. Bir çiçeğin kütlesini hassas teraziyle ölçen Akif’in bulduğu sonuç 4 mg’dır. Akif’in babasının kütlesinin çiçeğin kütlesine oranını bilimsel gösterimle yazınız

6.0,00000000094 sayısının bilimsel gösterimi a . 10n dir. Buna göre a . n değeri aşağıdakilerden hangisidir?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Tablodaki ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu yazınız.

2. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri ya da sayıları yazınız.

3.Aşağıda üslü biçimde yazılmış sayılardan hangisi yanlıştır?

4.A sayısı 50 ile 100 arasında bir doğal sayı olduğuna göre A
sayısı kaçtır?

5.işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

6.olduğuna göre a + b + c + d kaçtır?

7.Sorunun çözümünde hata varsa ilk hata hangi basamakta başlamıştır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

8.8. Bir A sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında en küçük asal çarpan 3, en büyük asal çarpan 13 olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

9.9 üzeri 12 sayısının 27 üzeri 3 sayısına oranı kaçtır?

10.8 üzeri 6 sayısının yarısını gösteren üslü ifadeyi yazınız.

11. a, b ve c biribirinden farklı asal sayılardır.

şeklinde yazılan en küçük A doğal sayısını bulunuz.

12. Sude merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer indiğinde her defasında bir basamak artmaktadır. Basamak sayısı 20’den fazla olduğuna göre merdivenin en az kaç basamaklı olduğunu bulunuz.

 

13. İki hemşireden biri 8 günde, diğeri 12 günde nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra birlikte nöbet tutacaklarını bulunuz.

14.sayısı 23 basamaklı bir sayı olduğuna göre k’nin alabileceği değeri bulunuz.

15. EKOK’ları 90 olan birbirinden farklı iki sayının toplamının en fazla kaç olduğunu bulunuz.

16. 64 GB’lik bir hafıza kartı kaç MB hafızaya sahiptir?

17. İki sayının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katının çarpımı 240’tır. Bu sayılardan biri 12 olduğuna göre diğer sayıyı bulunuz.

18. 42 litre koyun sütü ile 56 litre keçi sütü birbine karıştırılmadan, eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu şişelerin en çok kaç litre alacağını bulunuz.

19. Alanları 8 cm2 ve 7 cm2, kenar uzunlukları birer tam sayı olan dikdörtgenler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Oluşan yeni dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?

20. Bir gemide A grubundan 100 kişi, B grubundan 96 kişi seyahat edecektir. Bu gemide her kamarada gruplar birbirine karışmadan ve eşit sayıda kişi kalacaktır. Buna göre gemide en az kaç kamaranın kullanılacağını bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

Eğlenelim- Öğrenelim

Aşağıda verilen kare bulmacada satırlar ve sütunlar 1-5 şeklinde isimlendirilmiştir. İlgili satır ve sütunlarda verilen işlemleri yaparak bulmacayı çözünüz.

2021-2022 8.SINIF MEB 1-2 VE KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.