DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 SAYFA 60-76 CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 SAYFA 60-76 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 2.Ünite Karaköklü İfadeler ve Veri Analizi sayfa 60-76 cevaplarını sizler için hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik  Ders Kitabı 1 2.Ünite Sayfa 60-76 Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf MEB  Yayınları Matematik Kitabı  295 sayfadan oluşmaktadır. 8.Sınıf MEB Yayınları Matematik  ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

8.sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76)

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki tablonun doğru olabilmesi için sütunlardaki hangi sayıların yer değiştirmesi gerektiğini bulup yanlarına yazınız.

Sıra Sizde 3

Aşağıda verilen gerçek sayıların yanına rasyonel ya da irrasyonel olduklarını yazarak sebebini açıklayınız..

Sıra Sizde 4

x, 0’dan 10’a kadar olan bir doğal sayı olmak üzere x’in hangi değerleri için 3x 24 + bir irrasyonel sayı olamaz? Bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

Sıra Sizde 1

A ve B araçlarının depolarındaki yakıt miktarlarının saat başı ölçümlerine ilişkin zamana göre değişimi yandaki çizgi
grafiğinde gösterilmiştir.

Buna göre hangi aracın daha uzun süre hareket ettiğini bulunuz.

Sıra Sizde 2

Yandaki grafikte, A ve B ülkelerinin her ayın 1’inde ölçülmek üzere 6 aylık sıcaklık değişimleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) A ülkesi hangi aylarda B ülkesinden daha soğuk olmaktadır?

b) B ülkesinin sıcaklık değeri hangi aylarda değişmemiştir?

c) Hangi aylar arasında, hangi ülkenin sıcaklık düşüşü en fazla olmuştur?

ç) Hangi aylar arasında, hangi ülkenin sıcaklık artışı en fazla olmuştur?

Sıra Sizde 3

Yandaki grafikte bir aracın hızının beş saniye içindeki değişimi verilmiştir.

Aracın beş saniyelik hız ortalaması 20 m/sn ise 5. saniyedeki hızının kaç m/sn olduğunu bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

Sıra Sizde 4

A, B ve C takımlarının 2016 – 2017 futbol sezonunda oynadıkları 34 maçtan aldıkları galibiyet, mağlubiyet ve berabere kaldıkları maç sayıları yandaki grafikte verilmiştir.

Buna göre bu üç takımdan sıralamada en üstte olan takımın hangisi olduğunu bulunuz.
(Galibiyet = 3, Beraberlik = 1, Mağlubiyet = 0 puandır.)

Sıra Sizde 5

İlimizde yapılan “Yunus Emre Şiirlerini Güzel Okuma” yarışmasında Ceyda, Semiha ve Eren’in aldığı puanlar yandaki grafikte gösterilmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Vurgu ve tonlamadan en yüksek puanı kim almıştır?

b) Türkçe’yi doğru kullanmaya ilişkin en düşük puanı kim  almıştır?

c) Yarışmanın birincisi kim olmuştur?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

Sıra Sizde 6

Hayvan barınakları, sokak hayvanlarının sağlıklı beslendiği ve korunduğu yerlerdir. Bu gibi yerlerin oluşturulmasında sokak hayvanlarına yardım eden hayvanseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının önemi büyüktür.

Yandaki grafikte, A, B ve C hayvan barınaklarındaki hayvan sayıları gösterilmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruların çözümünü altlarındaki boşluklara yapınız.

a) Barınaklarda hangi hayvan türünün sayısı en fazladır?

b) C barınağındaki köpek sayısı A barınağındaki köpek sayısından kaç eksiktir?

Sıra Sizde 7

Bir okulda “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” kapsamında gerçekleştirilen geziye katılan sınıfların öğrenci sayıları yandaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bu okulda en fazla öğrencisi olan sınıf hangisidir?

b) Geziye en az katılım hangi sınıfta olmuştur?

c) Geziye katılan öğrencilerin sayısı, geziye katılmayan öğrencilerin sayısından kaç fazladır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevabı 

Sıra Sizde 1

İyi bir okuyucu olan Kerem’in kitaplığında bulunan 120 kitabın daire grafiği yandaki gibi oluşturulmuştur.

Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz. Bu verilerin başka hangi grafik türü ile gösterilebileceğini bulunuz.

Sıra Sizde 2

İki ailenin 5 aylık elektrik tüketimi yandaki tabloda gösterilmiştir. Bu verilere ait çizgi ve sütun grafiğini oluşturunuz.

Grafiklerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız.

Sıra Sizde 3

Aşağıdaki tabloda, bir aracın 4 aylık benzin ve LPG kullanım miktarları verilmiştir. Tablodaki verilerin en uygun hangi
grafik türü ile gösterilebileceğini bulunuz ve belirlediğiniz grafik türüne göre bir çizim yapınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 

Sıra Sizde 4

Bir öğrencinin 20 soruluk 6 tane matematik testinden yaptığı doğru sayıları yandaki grafikte gösterilmiştir. Bu veriler, daire grafiği ile gösterildiğinde öğrencinin

5. testten yaptığı doğru cevap sayılarına ait daire diliminin merkez açısının kaç derece olduğunu bulunuz.

Sıra Sizde 5

Bir anaokuluna dört ay içerisinde kaydı yapılan kız ve erkek öğrenci sayıları yandaki tabloda gösterilmiştir.
Sütun veya çizgi grafiğinden uygun olanını çiziniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 

2.Ünite Değerlendirme

1. 105 sayısı aşağıdaki hangi tam sayılar arasındadır?

2. 45 sayısı hangi doğal sayıya daha yakındır?

3. 3 3 2 6 · işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

4. Alanı 60 cm2 olan bir karenin çevresi kaç cm’dir?

5. 19 ile 149 arasında kaç tane tam sayı vardır?

6. 72 -4 2 + 32 –2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 

2.Ünite Değerlendirme

13.Yandaki daire grafiği, maaşı 1440 TL olan asgari ücretli bir işçinin aylık harcama dağılımını göstermektedir.
Bu verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

14. Aşağıdaki grafik, bir iş yerinin ocak ve şubat aylarına ait faturaların tutarlarını göstermektedir.

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Şubat ayındaki elektrik faturası tutarı, ocak ayı faturasının yarısıdır.

B) Ocak ayının su faturası tutarı, doğal gaz faturası tutarının üç katıdır.

C) Ocak ve şubat aylarının doğal gaz faturalarının toplam tutarı 200 liradır.

D) Ocak ve şubat aylarına ait elektrik faturalarının toplam tutarı, su faturalarının toplam tutarından düşüktür.

15. 1, 5, 9, 18, 25, 35, 75, 100, 121
Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi tam kare sayı değildir?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

2.Ünite Değerlendirme

19. √0,64 + √ 0,36 : √0,04 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

20. Bir karınca 180 metrelik bir yolun 125 metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır?

21. Kenarlarının uzunlukları 3 6 metre ve 2 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 1 metrekaresi sulanırken bir yılda 2 metreküp su kullanılmaktadır.

Buna göre bu bahçenin tamamını sulamak için bir yılda kaç metreküp su gerekir?

28.Yukarıdaki şekilde görülen LMNP karesinin alanı 32 cm2 ve KLPR dikdörtgeninin alanı 56 cm2 ise KMNR dikdörtgeninin çevresi kaç cm’dir?

29. Aşağıda numaralandırılmış kareköklü ifadeleri, yanlarında harflerle verilen kareköklü ifadelerle çarpımı sonucu bir doğal sayı olanları eşleştiriniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 

2.Ünite Değerlendirme

30. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başlarına “D”, yanlış olanların başlarına “Y” yazınız.

31. √216 sayısının birbirinden farklı a b biçiminde ifadelerinde a’nın ve b’nin alabileceği değerleri yanına yazınız. Hangisinin kullanılmasının daha
doğru olacağını belirleyiniz..

2021-2022 8.SINIF MEB 1-2 VE KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 Replies to “8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 SAYFA 60-76 CEVAPLARI

  1. Elinize zihninize sağlık çok yardımcı oldunuz çok teşekkür ediyorum Emeğinize sağlık çok teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.