DERS KİTABI CEVAPLARI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

8.SINIF MEB YAYINLARI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI SAYFA 15-31 CEVABI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 8.Sınıf MEB Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Sayfa 15-31 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021-2022 8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı MEB Yayınları  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

İyi çalışmalar.

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-24-25-26-27-28-29-30 )

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

Hazırlık Çalışmaları

1. Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisiyle ilgili bilgi toplayınız.

2. Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek ve devleti dağılmaktan kurtarmak için hangi çalışmaları yapmışlardır? Araştırınız.

3. Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşumunda etkili olan Türk düşünürlerden birini seçerek bu düşünür hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir tanıtım afişi hazırlayıp sınıfta paylaşınız.

4. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’na kadar bulunduğu görevleri araştırarak bu görevlerle ilgili tarih şeridi oluşturunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Tarihçiler V-XV. yüzyıl Avrupa’sını tanımlamak için “Orta Çağ Karanlığı” tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

Orta Çağ’da Avrupa’da etkili olan kiliselerin baskıcı tutumu, fen ve bilimlerin, siyasi ve kültürel yeniliklerin meydana gelmesine şiddetle karşı bir duruş sergilemekte ve hakimiyeti elinde tutma eğiliminde olmuştur. Bu dönemde nüfus azalmış, teknik konularda, mimaride ve kültürel alanda geri kalınmıştır. Bu dönem aynı zamanda İslam medeniyetinin en parlak dönemi olarak görülmektedir.

  • Haçlı seferlerinde alınan yenilgiler
  • Veba salgını
  • Moğol saldırıları
  • Krallık savaşları
  • Kıtlık
  • Kilisenin tavırları gibi nedenlerle bu tabiri kullanmışlardır.

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Tarihçiler XIX. yüzyılı Osmanlı Devleti için “en uzun yüzyıl” olarak adlandırmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Aşağıda Mustafa’nın doğduğu ve büyüdüğü yerleri gösteren harita verilmiştir. Haritadaki verilerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Selânik şehrinin bir liman kenti olmasının avantajları nelerdir?

Selanik şehri en önemli Balkan şehirlerinden biridir. Günümüzde Yunanistan ülkesinin sınırları içinde kalmaktadır. Selanik, bir deniz şehridir. Bu nedenle Selanik, bir liman şehridir. Selanik şehrinin bir liman kenti olmasının avantajları, dünya ticaret pazarlarına açık hale gelmesinde avantaj oluşturur. Ticari mal transferinde ve turizm, ulaşım ve eğitim de avantajlar sağlamaktadır.

2. Balkanların konumunun Osmanlı Devleti’nin siyasi ve kültürel hayatına etkisi nelerdir?

Balkanlar, Avrupa ile Asya kıtaları arasında kalan ve Avrupa’ya yakın olan bir bölgenin adıdır. Balkanlar, Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtasındaki toprakları anlamına da gelmektedir. Balkanların konumunun Osmanlı Devleti’nin siyasi ve kültürel hayatına etkileri, kiliselerin olması, farklı yiyeceklerin yapılması, farklı dünya görüşlerinin bulunması şeklinde gerçekleşmiştir.

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Balkanların durumunu göz önüne aldığınızda, Mustafa Kemal’in bu bölgede yetişmesinin fikir hayatına nasıl bir etkisi olmuştur?

 

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

31 Mart Vakası denilen olay 13 Nisan 1909’da çıkmış olmasına rağmen bu olaya neden “31 Mart Vakası” adı verilmiş olabilir?

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

1. İtalya kendisine hedef olarak neden Trablusgarp’ı seçmiş olabilir?

İtalya, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Sanayi İnkılabı’nın da etkisiyle sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanmasına teşebbüs etmiştir. İtalya, sömürge arayışı için bakir toprakların işgal edilmesini ön görmüştür. Bu nedenle de en geniş topraklara sahip Osmanlı Devleti üzerine gelmeye başlamıştır.

İtalya, Akdeniz üzerinde sömürgecilik faaliyetleri yapmak için Trablusgarp’ı seçmiştir. Böylece Akdeniz havzasından yararlanacak ve hinterlandını oluşturacaktı.

  • İtalya’ya yakın olması
  • Osmanlı’nın Trablusgarp’ı savunacak gücü olmaması
  • Diğer Batılı ülkelerin bir çok yeri işgal etmesi, başka yer kalmaması
  • Diğer Batılı devletlerin İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmelerine onay vermeleri seçme nedenleri arasındadır

2. Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı savunurken bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Bu zorlukların nedenleri ne olabilir?

Trablusgarp Savaşı’nda zorlukların yaşanması, bölgenin tam olarak bilinmemesi, bazı gizli anlaşmaların yapılması ve sömürgecilik faaliyetlerinin ısrarcı olmasıdır.

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

1. Çanakkale Boğazı’na “Kale-i Sultaniye” adının verilme sebebi ne olabilir?

Çanakkale Boğazı’na Kale-i Sultaniye adının verilmesinin sebebi, Birinci Dünya Savaşı’nda sultanın ikamet ettiği ve başkent olan İstanbul’un savunmasında etkili olmasıdır.

2. İtalya Çanakkale Boğazı’na saldırmakla neyi amaçlamış olabilir?

İtalya, Çanakkale Boğazı’na saldırmakla, Osmanlı Devleti’nin başkentini ele geçirerek savaşta bütün hakimiyeti sağlamayı ve Osmanlı topraklarını elde etmeyi amaçlamıştır.

8.Sınıf MEB Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

1. Bazı Tarihçiler, XIX. yüzyılda Balkanları tanımlamak için “barut fıçısı” tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

Avrupa’da yayılan Milliyetçilik akımından sonra Balkanlarda büyük kaos ve karışıklıklar yaşanmıştır. Bunun nedeni Balkan devletlerinin bağımsız olmak istemeleridir. Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Bosna-Hersek ilk bağımsız olanlardır. Bunun ardından da kaos bitmemiştir. Bu küçük devletlerin kendilerine ait toprağa sahip olması da çatışmaları bitirememiştir. Bu nedenle tarihçiler Balkanlar’dan bahsederken barut fıçısı tabirini kullanırlar.

2. I. Balkan Savaşı başladığında Avusturya ve Rusya bir bildiri yayınlayarak “savaşın sonucu ne olursa olsun sınır değişikliğine razı olmayacaklarını” ilan ettiler. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

I. Balkan Savaşı başladığında Avusturya ve Rusya bir bildiri yayınlayarak “savaşın sonucu ne olursa olsun sınır değişikliğine razı olmayacaklarını” ilan ettiler. Bunun nedeni Avusturya ve Rusya’nın kendi çıkarlarını düşünüyor olması ve sınır değişikliğini istememesidir. Savaşın sonucu ne olursa olsun, yani savaşı kaybetseler bile toprak kaybetmek istememektedirler. Aynı zamanda bu durumu istemelerinin sebebi itibarlarının zedelenmesini istememeleridir.

2021-2022 8.SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 8.SINIF BİR YAY YAYINLARI İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.