DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI 2020

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI 2020

Sevgili Öğrenciler 2020-2021 8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı 2.Ünite Sayfa 24-34 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2020-20201

2019-2020 8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 160 sayfadan oluşuyor. 8.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1:FRIENDSHIP

UNIT 2: TEEN LIFE

UNIT 3: COOKING

UNIT 4: COMMUNICATION

UNIT 5: THE INTERNET

UNIT 6: ADVENTURES

UNIT 7: TOURISM

UNIT 8: SCORES

UNIT 9: SCIENCE

UNIT 10:NATURAL FORCES

Hazırlamış olduğumuz 8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 8.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 8.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2019-2020 (Sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)

 

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları 2020

Tick ( ) the types of music you like. Share them with your classmates.

Sevdiğiniz müzik türlerini işaretleyin (). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Activity 1
Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrase in the box.

1. Etkinlik
Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelimeler / kelime öbeği ile doldurun.

Activity 2
What type of music do you prefer/ like/ dislike? Why? Use the adjectives in the box.

Aktivite 2
Ne tür müzikleri tercih edersiniz / seversiniz / sevmezsiniz? Neden? Kutudaki sıfatları kullanın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları 2020

Activity 1
Work in pairs. Brainstorm about camping. Fill in the mind map with your ideas.

1. Etkinlik
İkili çalışın. Kamp yapmak hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.

Activity 2
Read the blog. Write a title for it.

Aktivite 2
Blogu okuyun. Bunun için bir başlık yazın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları 2020

Activity 1
Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.

1. Etkinlik
Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.

Activity 2
Work in pairs. Ask your partner about his/ her regular activities.

Aktivite 2
İkili çalışın. Partnerinize düzenli aktivitelerini sorun.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları 2020

Activity 1

Look at the book genres. Match them with the pictures.

Kitap türlerine bakın. Onları resimlerle eşleştirin.

Activity 2

Listen to the recording. Tick ( ) the sentences True or False.

Kaydı dinleyin. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin ()

Activity 3

What is your favorite daily activity? Give a simple description of it..

En sevdiğiniz günlük aktivite nedir? Bunun basit bir tanımını yapın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları 2020

Activity 1

Answer the following questions.

Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

Activity 2

Read the text. What are Mete Gazoz’s regular activities.

Metni oku. Mete Gazoz’un düzenli faaliyetleri nelerdir.

Activity 3

Read the text again. Answer the following questions.

Metni tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

Activity 4
Write a paragraph about your regular activites.

Düzenli faaliyetleriniz hakkında bir paragraf yazın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları 2020

Activity 1
Work in groups of 3. Write group members’ names in the blanks. Ask these questions to them.
Tick ( ) their answers in the chart.

3’lü gruplar halinde çalışın. Grup üyelerinin adlarını boşluklara yazın. Bu soruları onlara sorun.
Cevaplarını çizelgede işaretleyin ().

Activity 2
Share the results in the classroom.

Sonuçları sınıfta paylaşın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları 2020

Visual Dictionary
Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.

Görsel Sözlük

Bu ünitedeki yeni kelime ögelerini ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.

How well can you do these things? Tick ( ) the chart.

Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ().

 

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları 2020

1.Find the missing letters.

Eksik harfleri bulun.

2a.Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.

Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın.

2b.Read the dialogue. Put a mark “ ” or “X”
in the chart.

Diyaloğu oku. “♠” Veya “X” işareti koyun
grafikte.

3.Put the sentences into the correct order.

Cümleleri doğru sıraya koyun.

4.Look at the pictures. What does Yavuz
like/ dislike doing? Write your sentences.

Resimlere bakın. Yavuz ne yapar
yapmayı sevmek / sevmemek? Cümlelerinizi yazın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları 2020

Activity 1
Solve the puzzle.

Bulmacayı çöz.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları 2020

Activity 2
Match the questions with the correct answers. (There is one extra question.)

Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Fazladan bir soru var.)

Write sentences using love/ like/ enjoy. (There are two extra pictures.)

Sevgi / beğenmek / zevk almak kullanarak cümleler yazın. (İki ekstra resim var.)

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları 2020

Activity 4
Put the words/ phrases into the correct order.

Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.

Activity 5
Match the words/ phrases with the pictures.

Kelimeleri / cümleleri resimlerle eşleştirin.

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

4 Replies to “8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir