DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

8.SINIF MATEMATİK KÖK E YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA (12-33) CEVAPLARI

8.SINIF MATEMATİK KÖK E YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA (12-33) CEVAPLARI

 

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 8.Sınıf KÖK E Yayınları  Matematik Ders Kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

8.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanız amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 Matematik ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları 

SIRA SİZDE

Aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını ve çarpanlarını bulunuz.

a) 125         b) 64     c) 48     ç)96     d)12      e) 18

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları 

SIRA SİZDE

Aşağıdaki pozitif tam sayıların asal çarpanlarını bulunuz ve bu sayıları, üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.

a) 98     b) 120     c) 200     ç) 288

SIRA SİZDE

126 sayısının asal olmayan çarpanlarının sayısını bulunuz.

1×26

2×63

3×42             Asal Olmayanlar = 1,6,9,14,18,21,42,63,126 

6×21

7×18

9×14

SIRA SİZDE

Asal çarpanlarına ayrılmış hali 22.7.5 olan sayıyı bulunuz.

4.7.5 =140

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları 

 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM 

1. Aşağıdaki çarpan ağaçlarında boş bırakılan yerleri tamamlayarak sayıların asal çarpanlarını yazınız.

2. 320 sayısının asal ve asal olmayan çarpanlarını bulunuz.

3. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlar algoritmasından yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) 200 b) 294 c) 189

4. Aşağıda verilen sayıları çarpanlarına ayırıp üslü ifadeleri çarpımı şeklinde yazınız.

a) 150 b) 99 c) 196

5. Üslü ifadelerin çarpımı şeklinde verilen sayıları bulunuz.

a) 23 · 3 · 5 = …… b) 32 · 7 = …… c) 5 · 72 = …… ç) 25 · 33 · 5 = ……

6. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarını bulunuz.

a) 32 b) 28 c) 15 ç) 11

7. 60 sayısının asal olmayan kaç tane çarpanı vardır?

8. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri tamamlayınız.

 

 

 

2.320 sayısının asal ve asal olmayan çarpanlarını bulunuz.

3.Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlar logaritmasından yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) 200     b) 294       c) 189

4.Aşağıda verilen sayıları çarpanlarına ayırıp üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.

a) 150           b) 99            c) 196

a.) 150/ 2 =  75/3= 25 / 5 = 5 /5 =1    — 150=2.3. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 99/3 = 33 /3 = 11 /11 = 1     —-  99 = 11. 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 196/2 = 98 / 2= 49 /7=7 /7 =1  — 196 = 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Aşağıda verilen sayıların çarpanlarını bulunuz.

a) 32      b) 28    c) 15      ç) 11

a) 32 = 1,2,4,6,16,32

b) 28 = 1,2,4,14,28

c) 15 = 1,3,5,15

ç) 11= 1,11

7.60 sayısının asal olmayan kaç tane çarpanı vardır?

60= 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60

Asal Olmayan 9 tane çarpanı vardır.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları 

SIRA SİZDE

Aşağıdaki doğal sayı çiftlerinin EBOB’larını bulunuz.

a) 120 ve 150         b) 96 ve 72         c) 75 ve 100

Aşağıdaki doğal sayı çiftlerinin EBOB’larını bulunuz.

a) 74 ve 48      b) 120 ve 180      c) 90 ve 60 

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları 

SIRA SİZDE

Aşağıda doğal sayı çiftlerinin EKOK’larını bulunuz.

a) 150 ve 100      b) 72 ve 96          c) 75 ve 180

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları 

SIRA SİZDE

8 ve 17 sayıları ile bölündüğünde her iki bölümde de 5 kalanını veren en küçük pozitif sayıyı bulunuz.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM

1.Aşağıda verilen sayı çiftlerinin EBOB ve EKOK’larını bulunuz.

2.Aşağıda çarpanlarına ayrılmış şekilde verilen sayıların EBOB ve EKOK’larını yazınız.

3.Aşağıda asal çarpanlar algoritması ile çarpanlarına ayrılan ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.Sayı çiftlerinin EBOB ve EKOK’larını bulunuz.

4.EBOB(25,40)+EKOK (14,16) işleminin  sonucunu bulunuz.

 

5.İki sayının EBOB’u 9 EKOK’u ise 270 tir.Sayılardan biri 27 ise diğer sayıyı bulunuz?

6.Toplamları 33 olan iki sayının en küçük ortak katı 90’dır.Buna göre bu sayıları bulunuz.

7.9 ve 15 sayılarına bölündüğünde her iki bölümde de 3 kalanını veren en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamını bulunuz.

8.124 ve 180’in EKOK’u EBOB’undan kaç fazladır.

10.EBOB (45,98)+EKOK (45,98) toplamının sonucu kaçtır.

 

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM

Aşağıdaki problemleri; yukarıda verilen problem çözme sürecindeki adımları izleyerek çözünüz.

1. Aynı anda hareket eden iki gemiden birincisi 7, ikincisi 9 günde bir sefere çıkmaktadır. Bu iki gemi, ilk kez birlikte hareket ettikten en az kaç gün sonra tekrar birlikte hareket eder?

2. Boyutları 9 cm ve 15 cm olan dikdörtgenlerden bir kare yapılmak isteniyor. En az kaç tane dikdörtgene ihtiyaç vardır?

3. 72 kg fasulye ve 108 kg nohut, eşit hacimlerdeki poşetlere doldurulacaktır. Fasulye ve nohut birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde en az kaç poşete doldurulabilir?

4. Bir okulun öğrencileri sekizer ve onarlı gruplandığında hep 5 öğrenci açıkta kalıyor. Okuldaki öğrenci sayısının 300’den fazla olduğu bilindiğine göre okulun mevcudu en az kaçtır?

5. 453 sayısından en az kaç çıkaralım ki elde edilen sayı 15 ve 18 ile tam bölünebilsin?

6. 9 ve 12’ye bölünebilen üç basamaklı en büyük sayı kaçtır?

7. İki otomatik zil 35 dakika ve 40 dakika aralıklarla çalıyor. Bu ziller, ilk kez birlikte çaldıktan en az kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar?

8. Farklı ülkelerden gelen 64 ve 80 kişilik iki turist kafilesi bir otelde konaklayacaktır. Her odadaki turist sayısı eşit olacak ve her odada aynı dili konuşan ve aynı kültüre ait turistler kalacaktır.
Bunun için en az kaç oda gereklidir?

9. 45 kişilik bir topluluğa en az kaç kişi daha eklenirse yeni oluşan topluluk hem altışarlı hem beşerli gruplara ayrılabilir?

10. Kenar uzunlukları 42 cm ve 36 m olan bir bahçenin etrafına, eşit aralıklarla ve köşelerine de gelecek şekilde ağaç dikilecektir. Bunun için en az kaç ağaç gereklidir?.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki ifadelerde bırakılan boşlukları tamamlayınız.
En küçük asal sayı ……………………………………… ’dir.

Hem çift hem de asal olan tek sayı ……………………………………… ’dir.

1’den başka ortak çarpanı olmayan sayı çiftlerine ……………………………………… denir.

2. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden aralarında asal olanları belirleyiniz.

9 ve 36 24 ve 63 15 ve 28 18 ve 49 44 ve 62 102 ve 68/

3. Aralarında asal iki sayı, x ve y olsun.x/y=18/32 = olduğuna göre x · y kaçtır?

2021-2022 8.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 47-55 CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.