DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

8.SINIF MATEMATİK KÖK E YAYINLARI DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA (104-145) CEVAPLARI

8.SINIF MATEMATİK KÖK E YAYINLARI DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA (104-145) CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler 2020-2021 8.Sınıf KÖK E Yayınları  Matematik Ders Kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

Matematik ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanız amacıyla hazırlanmıştır.

2021  Matematik ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları  (Sayfa 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145)

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları 

Sıra Sizde

Bir zar atılarak zarın üste gelen yüzündeki noktaların sayısı gözlemleniyor.
Üste gelen yüzdeki noktaların sayısının tek sayı olma olayını ve
bu olayın çıktılarını yazınız.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları 

Sıra Sizde

Koyu renkli bir torbanın içine 1’den 10’a kadar numaralandırılmış eş özellikteki toplar atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun üzerindeki numaranın asal sayı olma durumu ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları 

Sıra Sizde

Koyu renkli bir torbada eş özellikte 8 mavi, 12 beyaz renkte boncuk
vardır. Bu torbadan çekilen boncuğun;

-Hangi  renkte olma olasılığı daha fazladır? Neden?

-Hangi  renkte olma olasılığı daha azdır? Neden

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları 

Sıra Sizde

Bir torbada 1’den 100’e kadar numaralandırılmış eş özellikte kartlar vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir karttaki numaranın tek ya da çift sayı olma olasılığını karşılaştırınız.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Bir torbada, eş özellikte 3 kırmızı, 5 beyaz bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde bilyenin beyaz olması bekleniyor. Bu durumda olay ve olayın çıktıları ne olur?

2. İki zar birlikte atıldığında zarların üste gelen yüzlerindeki noktaların toplamının 15 olması isteniyor. Bu durumda olası tüm çıktıları, olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.

3. Aşağıdaki olaylardan hangisinin olma olasılığı daha fazladır?

A) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının tek sayı olması

B) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının çift sayı olması

C) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının 6 olması

D) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının 6’dan küçük olması

4. 26’sının kız olduğu 78 kişilik bir gruptan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığını karşılaştırınız.

5. Aşağıdaki tabloda rastgele bir kareye dokunduğunuzda bu karenin siyah, beyaz ve kırmızı olma olasılığını karşılaştırınız.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları (2019-2020)

Sıra Sizde

“TRABZON” kelimesinin her bir harfi eş özellikteki kartlara yazılarak kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartta;

a) “Z” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

b) “A” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

c) “T” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları 

Sıra Sizde

İçinde harf yazılı kartlar bulunan torbadan rastgele bir kart çekiliyor.
Çekilen kartın üzerinde;

a) Harf yazılı olma olasılığını bulunuz.

b) Rakam yazılı olma olasılığını bulunuz.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıdaki olaylardan kesin ve imkânsız olanları belirleyerek nedenlerini açıklayınız.

a) 10 kişilik bir sınıftaki tüm öğrenciler kızdır. Bu sınıftan bir kız öğrencinin başkan olması

b) “BALIKESİR” kelimesinin harfleri eş özellikte kartlara yazılarak kartlar bir kutuya atılıyor. Bu kutudan rastgele çekilen bir kartta “D” harfinin yazılı olması

c) 60 sayfalık bir kitaptan rastgele açılan bir sayfanın numarasının 61’den küçük olması

ç) Sürücü belgesi sınavına başvurmayan birinin sınavda başarılı olması.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları 

Sıra Sizde

3.Bir kutunun içinde 50 tane eş özellikle kırmızı düğme vardır. Kutudan rastgele çekilen bir düğmenin;

a) Mavi olma olasılığı nedir?

c) Sarı olma olasılığı nedir?

4. Atakan’ın bir kutu boya kalemi vardır. Bu kutuda biri siyah olmak üzere
12 adet farklı renkte boya kalemi bulunmaktadır. Atakan, resim yaparken
kutudan rastgele bir boya kalemi seçtiğinde bu kalemin siyah olma olasılığı
kaçtır?

5. Muratların sınıfında 34 öğrenci vardır. Sınıftan rastgele bir öğrenci seçildiğinde bu öğrencinin Murat olma olasılığı kaçtır?

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları 

Sıra Sizde

“KIRKLARELİ” kelimesinin her bir harfi eş özellikteki kartlara yazılarak kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartta;

a) “K” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

b) “A” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

c) “L” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları 

Sıra Sizde

Koyu renkli bir torbada eş özellikte 5 sarı, 7 yeşil ve 8 siyah boncuk vardır. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir boncuğun;

a) Sarı olma olasılığını bulunuz.

b) Yeşil olma olasılığını bulunuz.

c) Siyah olma olasılığını bulunuz.

1. Bir torbada 5 mavi, 7 siyah, 3 sarı top vardır. Torbadan bir top çekildiğinde topun siyah olma olasılığı nedir?

2. Bir dosyada 10 beyaz, 4 sarı ve 6 pembe kâğıt vardır. Dosyadan rastgele bir kâğıt alındığında kâğıdın pembe olma olasılığı kaçtır?

3. Fikret, arkadaşının vakti olmadığı için onun istediği pantolonu almaya mağazaya gidiyor. Mağazada 12 siyah, 9 gri ve 10 lacivert pantolon vardır. Fikret’in mağazadan rastgele alınan bir pantolonun gri olma olasılığı kaçtır?
olma olasılığı kaçtır?

5. Bir torbada 4 yeşil, 8 mavi, 6 kırmızı ve 5 siyah top vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir top ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Çekilen topun;

a) Mavi olma olasılığı nedir?

b) Yeşil olma olasılığı nedir?

c) Siyah olma olasılığı nedir?

 

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde yazınız.

a) a · a b) 5x · 8x c) –4 · 5b

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimlerde yazınız.

a) 30a²  b) 14xy   c) 27b.

 

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpınız.

a) –9(x + 1) b) 4(6 – 2x) c) (3 – x)5

ç) 4(2x – 3) d) –3(x + 6) e) –2(2x – 3).

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları (2019-2020)

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin terim, katsayı, değişken ve sabit terimlerini belirleyiniz.

a) 3a – 14 b) y2 – 4y c) 3×2 + 7x + 1 ç) 2c + 3

2. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden eşit olanları eşleştiriniz.

I. 4x · 3 (……) x2y2

II. –9a · 3a (……) 8a2

III. x · x · y · y (……) 12x

IV. 5x · (–3x) (……) –15×2

V. a · 8a (……) –27a2

3. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde boş bırakılan yerlere yazınız.

15c2 = ……………………………………. 28ab = …………………………………….

63xy2 = ……………………………………. 29a2b = …………………………………….

36x2y2 = ……………………………………. 48ad = …………………………………….

4. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde yazınız.

a) –5(x + 2) b) 6(x2 – y)

c) 3(2a2 + 5) ç) (x – y)9

d) (6 – 3a)7 e) 2(4x – 5y).

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıdaki çarpma işlemlerini modelleyiniz.

a) x(x – 3) b) x(x + 2) c) x(x + 3)

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.

a) 2c(4c – 9)

b) 3a(2 – 6a)

c) –3x(8x + 1)

Sıra Sizde

Aşağıdaki cebirsel ifadelerin çarpımını yapınız.
a) (1 – x) · (2 + 3x)

b) (3a – 5) · (5 + a)

c) (y – 7) · (5y – 9).

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları 

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini modelleyiniz.

a) 2x(x – 3) b) (x + 1) · (3x – 5) c) –x(5 + 2x)

2. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

a) (6 – x) · 5x b) 9x · (2x – 3) c) (5x + 1) · (1 – x) ç) (3 – 2x) · (x + 6)

3. Aşağıda modellenen çarpma işlemlerinin cebirsel ifadesini ve sonucunu yazınız.

 

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazınız.

a) 4x² – 36 b) 49a² – 100y² c) y²– 64 ç) x²y² – 9

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazınız.

a) (x + 1)²

b) (3x – 5))²

c) (7 + a)²

ç) (2 – 3xy)²

 

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları 

Sıra Sizde

1. Aşağıda verilen eşitliklerden özdeşlik olanların başındaki kutucuğa “x” işaretini koyunuz.

2. Aşağıda verilen ifadeleri, özdeş olduğu ifadelerle eşleştiriniz.

3. Aşağıda verilen ifadelere özdeş olan ifadeleri yazınız.

4.Yeni oluşan dikdörtgenin alanı kaç br2 olur?

5. x2 – Y = (x – 13) · (x + 13) ifadesinin bir özdeşlik olması için “Y” yerine hangi sayı gelmelidir?

6. 1002 – 982 =2 · M ise, M yerine hangi sayı gelmelidir?

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları 

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

7. Çarpımları 15, karelerinin toplamı 34 olan iki doğal sayıdan, büyük olan
küçük olandan kaç fazladır?

A) 12    B) 9    C) 4    D) 2

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.

a) 3x² – x    b) 10×3 + 5x²    c) x4 – x3    ç) 3x + 12x².

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.
a) 8x² + 6x + 4    b) 3x + 9x²– 12

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) 4 – 9a²    b) 9x²y² – 100    c) 25x² – 16    ç) 1000²– 998²

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) x² + 8x + 16

b) 9a²+ 30a + 25

c) x² – 14x + 49

ç) x² – 16x + 64

Sıra Sizde

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) 48² – 45²

b) 39² – 35²

c) 100² – 81²

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken terimleri bulunuz.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.

a) 3x + 12    b) 2x + 8x²    c) xy² – 5xy

ç) x²y – 6xy – xy²    d) 2x + 6y    e) x³ + x² + x

2. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri, iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) 9 – a²    b) 121 – a²    c) 101² – 98²

ç) 4a² – 100    d) y²z² – 36    e) 81 – 144a²

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları 

3. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri, tam kare özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) x2 – 2x + 1    b) 9a2 + 6a + 1    c) 36 – 12x + x2

ç) 9×2 + 24xy + 16y2    d) 64 – 48a + 9a2    e) 100 + 20x + x2

4. 16×2 + Mx + 25 ifadesinin iki terim toplamının karesi olması için M ne olmalıdır?

5. x + y = 9, x2 + y2 = 25 ise xy kaçtır?

6. Aşağıdaki ifadelerin eşiti olan ifadeleri yazınız.

7. 108×2 teriminin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) x B) 2 C) 54×2 D) 5x

8. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) 4x – 6    b) 7×2 + 3x    c) 15a2 – 5a + 5

ç) 8×3 + 4×2 + 2x    d) 5xy2 + 8xy    e) 12x2a + 6xa

9. Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

a) x2 – 9 = (x – …….) · (x + 3) b) 36×2 – ……. = (……. + 5) · (6x – 5)

c) ……. – ……. = (2x + 3y) · (2x – 3y) ç) 16a2 – 9b2 = (……. + …….) · (……. – …….)

10. 36x2y2 – 12xyz + z2 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12xz + 2y    B) 6xy – z    C) 12xy – 3z    D) 6xyz

11. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) x2 – 8xy + 16y2    b) a2 + 2ab + b2

c) 9x2y2 + 12xy + 4    ç) 4m2 – 20mn + 25n2

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları 

3.Ünite Değerlendirme

1. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

a) İki madenî para havaya atıldığında olası tüm çıktıların sayısı ……………………. ‘tür.

b) Bir zar atıldığında herhangi bir yüzünün üste gelme olasılığı ……………………. ‘dır.

c) Olasılık değerleri, ……………………. ile ……………………. arasındadır.

ç)Olasılık değeri 1 olan olaya ……………………. denir.

d) İnsanların susuz yaşaması ……………………. bir olaydır.

2.Bir torbaya yukarıdaki kartlar konuyor.

Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Torbada kaç tane kart vardır?

b) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde meyve adı yazması ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.

c) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde sebze adı yazması ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.

ç) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde meyve adı yazma olasılığı kaçtır?

3. Bir müzik korosunda 58 kişiden 13’ü erkektir.
Bu korodan rastgele seçilen bir kişinin
kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığını karşılaştırınız.

4. Yandaki çark, 8 eşit parçaya bölünmüştür.

Bu çark döndürüldüğünde;

a) Kırmızı bölmede durma olasılığı kaçtır?

b) Siyah bölmede durma olasılığı kaçtır?

5. Aşağıda verilen ifadelerle olayları eşleştiriniz.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları 

6. İki zar aynı anda atılıyor. Zarlardan birinin üste gelen yüzündeki nokta sayısının, diğerininkinden 2 fazla olması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

7. 1’den 20’ye kadar olan sayılardan rastgele seçilen bir sayının 3’e tam bölünme olasılığı kaçtır?

9. Aşağıdaki gerçek sayılardan kaç tanesi bir olasılık değeri belirtebilir?

10. Bir torbada eş özellikte 8 tane kırmızı, 6 tane siyah top vardır. Torbadan rastgele bir top çekildiğinde topun siyah olma olasılığı kaçtır?

11. Bir madenî para arka arkaya iki kez havaya atılıyor. Bir kez yazı gelme olasılığı kaçtır?

12. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız

13. 6×3 – 7×2 + 4x – 1

Bu cebirsel ifade için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

14. 48d2b3 ifadesi aşağıdaki çarpımlardan hangisidir?

15. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

 

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları 

16. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.

17. (4x – 6) ∙ (3x + 2) çarpımının bir terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) –12    B) –18×2    C) 4×2    D) –18x

18.Yukarıda modellenen cebirsel ifadelerle çarpma işlemini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

19. 2(2x – 1) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

20. 4×2 – 12x + 9 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) (2x – 3)    B) (4x + 3)

C) (4x – 3)    D) (2x + 3)

21. k2 + A + 16m2 ifadesi tam kare bir ifade ise A yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A) 4km    B) 8km    C) –4km    D) –16km

22. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

23. 9a2 – 4b2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) (3a + 2b) ∙ 2b

B) (3a – 2b) ∙ (3a + 2b)

C) (9a – 4b) ∙ (9a + 4b)

D) (9a – 2b) ∙ 2b

24. (a – b)2 + 4ab ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) a2 – b2 – 2ab    B) (a – b)2   C) (a + b)2 D) a2 + b2.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları 

25. 4×2 + 4 · axy + 9y2 ifadesi bir tam kare ifade ise a’nın değeri kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

26. Aşağıda, cebirsel ifadelerin çarpımı ile ilgili modeller verilmiştir. Modellere ait cebirsel ifadeleri boş bırakılan yerlere yazınız.

27. Aşağıdaki ifadelerin özdeşlerini yazınız.

28. 87² – 85² işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 89   B) 174    C) 219   D) 344

29. 6×3 – 18×2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6×2(x – 3)     B) 3×2(2 + 6x)

C) 2×2(3x + 9)    D) 6×2(x – 2)

30. 8xy3 – 18x3y ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2xy(2y – 3x)(2y + 3x)

B) xy(4x – 3y)(4x + 3y)

C) xy(2x – 3y)(2y + 3x)

D) 2xy(4x – 3y)(4x + 3y)

31. Bir zar atılarak üste gelen sayı gözlemleniyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Olası tüm çıktıların sayısı 6’dır.

B) Her bir yüzün üste gelme şansı eşittir.
C) Üste gelen yüzdeki noktaların sayısının çift ya da tek olma şansları eşittir.

D) Üste gelen noktaların sayısının 7’den küçük olma olasılığı 0’dır.

 

8.SINIF KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

 

8.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir