DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

8.SINIF KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 153-154-155 CEVABI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022  Koza Yayıncılık 8.Sınıf  Matematik Ders Kitabı 4. Ünite Soruları  sayfa 153-154-155 cevabını  resimli ve çözümlü olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf Matematik  Ders Kitabı 4.Ünite  Cebir Sayfa 153-154-155 Cevapları 2021-2022 KOZA Yayınları

2021-2022 8.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Kitabı  295 sayfadan oluşmaktadır. 8.Sınıf KOZA Yayınları Matematik  ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

8.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki grafiklerden hangilerinin birer doğrusal ilişki gösterdiğini açıklayınız.

a ve c şıkkı doğrusal ilişki gösterir.

2. Bir tabaktaki ıslak pamuk içerisine fasulye konuluyor. Fasulye konulduktan sonra, haftada bir olmak üzere boyu 6 kere ölçülüyor. Ölçme sonuçları yandaki tabloda gösteriliyor. Tabloya göre fasulyenin boyu ile zaman (hafta) arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirleyiniz. Bu ilişkiye uygun denklemi yazınız.

Doğrusal ilişki vardır. y=2x.

3. Bir salça fabrikasında 8 kg domatesten 1 kg salça elde edilmektedir. Bu verilerden yararlanılarak düzenlenen tablo yanda verilmiştir. Tablodan yararlanarak salça miktarı ile domates miktarı arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirleyiniz.
Bu ilişkiye ait denklemi yazıp çizgi grafiğinde gösteriniz.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı 

4. Bir traktör ile günde ortalama 6 dönüm tarla sürülebilmektedir.
Traktör ile 1, 2, 3, 4 … günde sürülen tarlanın alanı aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

a. Zaman ile traktörün sürdüğü alanın ilişkisine ait denklemi yazınız.

b. Denkleme ait çizgi grafiğini çiziniz.

c. Grafiğin doğrusal olup olmadığını söyleyiniz.

Grafik doğrusaldır.

ç. Grafiğin orijinden geçip geçmediğini söyleyiniz.

Orijinden geçmektedir.

d. Grafiğin eksenlere paralel olup olmadığını söyleyiniz.

Grafik eksene paraleldir.

e. Değişkenlerden hangisinin bağımlı, hangisinin bağımsız olduğunu söyleyiniz.

Alan bağımlıdır.

Gün ise bağımsızdır.

5. Bir iş makinesi ile saatte ortalama 3 m kanal kazılmaktadır. Daha önceden 5 m kanal kazılmış ve iş makinesi ile kanal kazılmaya devam edilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 … saat sonunda
kazılmış toplam kanal uzunluklarını bir tabloda gösteriniz.

Tablodan yararlanarak,

a. Kazılmış kanal uzunluğu ile zaman arasındaki  ilişkiye ait denklemi yazınız.

b. Denkleme ait çizgi grafiğini oluşturunuz.

c. Denklemin doğrusal olup olmadığını söyleyiniz.

Denklem doğrusaldır.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı 

6. Bir ekmek fırınında bir haftada günlere göre üretilen ekmek sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodan yararlanarak günler ile bu günlerde üretilen ekmek sayıları arasındaki ilişkinin doğrusal olup olmadığını belirleyiniz.

7. Kâzım Bey, aldığı kumbaraya 10 TL atarak kumbarayı kızı Bilge’ye veriyor. Bilge, kumbarasına her hafta 5 TL atıyor. Buna göre 1, 2, 3 … hafta sonunda kumbarada birikmiş para miktarını bir tabloda gösteriniz.

Tablodan yararlanarak,

a. Birikmiş para miktarı ile zaman arasındaki ilişkiye ait denklemi yazınız.

b. Denkleme ait çizgi grafiğini oluşturunuz.

c. Denklemin doğrusal olup olmadığını söyleyiniz.

8. Aşağıdaki denklemlerin belirttiği doğruların grafiklerini koordinat sisteminde çiziniz.

a. y = – 6

b. x = 5

c. y = 4

ç. x = – 7

d. y = – 4x

e. y = 3x – 1

9. Denklemi y = – 4x – 2 olan doğrunun grafiğini çiziniz.

Grafiğe göre;

a. Doğrunun x ve y eksenlerini hangi noktalarda kestiğini,

b. Denklemdeki değişkenlerden hangisinin bağımlı, hangisinin bağımsız değişken olduğunu belirleyiniz.

10. Denklemi y = – 3x + 2 olan doğrunun grafiğini çiziniz.
Grafiğe göre;

a. Doğrunun x ve y eksenlerini hangi noktalarda kestiğini,

b. Denklemdeki değişkenlerden hangisinin bağımlı, hangisinin bağımsız değişken olduğunu belirleyiniz.

 8.SINIF MEB- KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.