DERS KİTABI CEVAPLARI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

8.SINIF BİR YAY YAYINCILIK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 

8.SINIF BİR YAY YAYINCILIK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Sayfa 11-30 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

Bir Yay Yayıncılık 8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021-2022 8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı Bir Yay Yayınları  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf Bir Yay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-24-25-26-27-28-29-30 )

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1. Sanayi İnkılabı ile yaşanan değişimi ve bu değişimin Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırınız.

Sanayi Devrimi, Avrupa ‘da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisini ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, Avrupa’daki sermaye birikimini artırır.

Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.

 • Dışarıdan bol ve uygun fiyatlı sanayi ürünü Osmanlı piyasasına girdi. (Fakat bu maliyeyi büsbütün berbat vaziyete soktu.)
 • Düşük fiyatlı Avrupa malları karşısında küçük atölyeler, el tezgahları rekabet edemeyerek kapanmaya başlaması neticesi işsizlik arttı.
 • Lonca teşkilatı zayıflayarak ortadan kalktı.
 • İşsiz kalanların sayısındaki artış ülkeyi toplumsal taraftan; iktisadi alandaki zayıflama ise, devletin siyasi açıdan çöküşünün hızlanmasına sebebiyet verdi.
 • Düşük fiyatlı Avrupa malları karşısında küçük atölyeler, el tezgahları rekabet edemeyerek kapanmaya başlaması neticesi işsizlik arttı.
 • Lonca teşkilatı zayıflayarak ortadan kalktı.
 • İşsiz kalanların sayısındaki artış ülkeyi toplumsal taraftan; iktisadi alandaki zayıflama ise, devletin siyasi açıdan çöküşünün hızlanmasına sebebiyet verdi.

2. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan demokratik gelişmelerin neler olduğunu araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan demokratik gelişmeler, Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi, Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesidir.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

1.Osmanlı Devleti’nde XIX ve XX. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur? Söyleyiniz.

Osmanlı Devleti’nde 19 ve 20. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri 1839 yılında yayımlanan Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı olarak bilinen fermanın bir sonucudur.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde görülen düşünce akımlarının ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Tartışınız.

Osmanlı Devleti’nde görülen düşünce akımları demokratikleşme temayülünün yaygınlaşması neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu tür düşünce akımlarının ortaya çıkmasında, o yıllarda etkili olan demokratikleşme ve modernleşme çabası etkili olmuştur.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği Balkan Yarımadası’nın toplumsal ve kültürel yapısı hakkında araştırma yapınız.

Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşıyordu. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre nüfusu fazlaydı. Selanik, Osmanlı sınırları içerisinde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmişti. Avrupa’da oluşan yeni fikirler ve düşünceler Osmanlı topraklarında önce Selanik’e ulaşırdı. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı, Makedonya’nın sosyal yapısından dolayı bu bölgede hızla yayılmıştır.

2. Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü okullar ve şehirlerin kişisel gelişimine etkileri hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

M. Kemal Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ül­kelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi.

Bü­yük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı’ya karşı ayak­lanmalarına da merkezlik yapmıştır.

Mustafa Kemal 1907 askeri görevle geldiği Selanik’te burada faaliyet halinde bulunana İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları sonucunda II.Meşrutiyet ilan edildi.(1908)

Bir müddet sonra M.Kemal ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini düşündüğünden ve İttihat ve Terakki ile olan fikir uyuşmazlıkları sebebiyle cemiyetten ayrıldı.

MANASTIR – Mustafa Kemal Askeri idadide öğrenim görmek üzere geldiği Manastır’da vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, Türkçülüğü savunan Mehmet Emin Yurdakul ile tanıştı.

M.Kemal’in tarih bilincinin gelişmesinde öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in rolü büyüktür.
Burada bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı.
1897 Türk-Yunan Savaşı-savaşta başarılı olunmasına rağmen barış masasında istenilenin alınamaması-M.Kemal’i derinden etkiledi.

İSTANBUL – M.Kemal’in başkente ilk gelişi eğitim amaçlıdır Harp Okulu ve Harp Akademisi.

M.Kemal, İstanbul devletin başkenti olduğu için devletin içinde meydana gelen her türlü gelişmeyi, ayrıca Avrupadaki gelişmeleri de yakından takip edebilmiştir.

SOFYA – Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913’te Sofya As­keri Ateşeliği’ne atanmıştır. Balkan­ların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmişti.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda ortaya çıkan karışıklıklar, Mustafa’nın meslek seçiminde etkili olmuş olabilir mi? Tartışınız.

Evet olmuştur. Çünkü, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki karışıklıklar nedeniyle Mustafa Kemal’in meslek seçiminde de bazı etkiler meydana gelmiştir. Savaş yıllarının gerçekleşmesi, Mustafa Kemal’in asker olmasında etkili olmuştur. Çünkü Mustafa Kemal, mülkiyeye başlamış ardından bırakarak askeriyeye geçmiştir. Bu da Mustafa Kemal’in fikirlerinin değiştiğini ve meslek seçiminin şekillendiğini göstermektedir.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Aşağıda yer alan görseller ve ders kitabındaki “Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı” bölümü dikkate alınarak Selânik kentinin ekonomik durumu hakkında neler söylenebilir?

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatının geçtiği Selanik Osmanlı’nın batıya açılan kapısıdır. Bu yüzden etkileşim ve ticareti fazladır. Buraya gelen tüccarlar sayesinde Atatürk diğer uluslar hakkında fikir sahibi oldu.  Selanik, Batı kültürünün yakından takip edildiği ve günlük yasamda bu kültüre yer verilen bir Osmanlı kentiydi. Avrupa’da yazılan ve yayımlanan pek çok gazete, dergi ve kitap bu kentte kolayca elde edilip okunabiliyordu.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

Mustafa Kemal’in düşüncelerini etkileyen yerli ve yabancı fikir adamlarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atatürk’ü etkileyen en fikir ve düşünce adamı dünyaca ünlü Jean-Jacques Rousseau olmuştur.

Atatürk, Fransız ihtilalinin yaydığı demokratik fikirleri benimsemiş ve bu fikirleri Türk milletinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmıştır.

Atatürk’ün bir monarşi yanlısı olan Montesquieu’dan da etkilendiğini onun Del’esprit de Lois (Kanunların Ruhu) adlı eserini de okuyup ve incelediği bilinmemektedir. Bunların yanında Atatürk ilim ve akıl ile ilgili görüşlerindeki fikir babası da kuşkusuz ki Voltaire olmuştur.

Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında aldığı eğitimlerin de önemli bir yeri vardır. Özellikle askeri okullarda tarih ve Fransızcaya duyduğu ilgi ona düşünce anlamında yeni kapılar açmıştır. Atatürk, öğrencilik yıllarında en çok dönemin Türk düşünce adamları olan Ziya Gökalp, Ömer Naci, Namık Kemal ve tarih öğretmeni Tevfik Bey’den ve şair Tevfik Fikret’ten etkilenmiştir. Bu kişilerin Atatürk’ün Türk milliyetçiliği ve bağımsızlık fikirlerinin oluşmasında önemli etkileri olmuştur.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin askerî başarılarına etkisini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

İleri görüşlülüğünün askeri başarısında çok etkili olmuştur. Son derece dikkatlidir ve her şeyi en küçük ayrıntılarına kadar hesaplayabilir. Küçük olaylardan büyük sonuçlar çıkarabilmiştir. Son derece doğru karar veriyordu. Atatürk I. Dünya Savaşı’nın çıkacağını, Almanya’nın yenileceğini önceden görmüş ve söylemiştir. Rehberlik özelliği sayesinde Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkına rehberlik ederek vatanı düşman elinden kurtardı. Ümitsizliğe yer vermemesi sayesinde asla umutsuzluğa kapılmayıp düşmanların elinden vatanımızı kurtardı. Vatan severliği Atatürk’ün en önemli kişisel özelliğidir. Vatanı savunmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmamıştır.

2. Mustafa Kemal, Millî Mücadele’ye kadar geçen süre içerisinde hangi görevlerde bulunmuştur? Bu görevler Millî Mücadele’nin liderliğini yürütmesinde nasıl etkili olmuştur?

Mustafa Kemal Atatürk, 1905 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş ve 1919 yılında milli mücadeleye başlayana kadar aşağıdaki görevleri yapmıştır;

1905-1907 yılları arasında Şam’da 5. Ordu emrinde Kurmay Yüzbaşı olarak görev yaptı.

1907’de Kıdemli Yüzbaşı oldu ve Manastır’da 3. Ordu emrinde görev yaptı.

1909’da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev yaptı.

1911 yılında İstanbul’da Genelkurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. İtalyanların Trablusgarp’ı işgali sonucu gizlice Trablusgarp’a giderek 1912 yıllı sonlarına kadar Bingazi, Tobruk ve Derne bölgesinde İtalyanlara karşı başarılar kazandı.

1912 yılı sonlarında Balkan Savaşları başlaması üzerine, Gelibolu ve Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı.

1913-1995 yılları arasında Sofya Askeri Ataşeliği görevini yaptı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi.

I. Dünya Savaşı başladığında 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ’da görevlendirildi. 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Muharebelerinde görev yaptı. Conkbayırı bölgesinde düşmanı durdurdu bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. Anafartalar Grubu Komutanı olarak Anafartalar Zaferini kazandı.

Çanakkale Savaşları’dan sonra 1916’da Edirne ve Diyarbakır’da görev aldı.

1 Nisan 1916’da tümgeneralliğe yükseldi. 1917 yılına kadar Muş, Bitlis bölgesinde, Şam ve Halep’te görev yaptıktan sonra 1917’de İstanbul’a geldi.

1918’de Halep’te 7. Ordu Komutanı olarak görev yaptı.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Aşağıda Mustafa Kemal’e ait çeşitli kişilik özellikleri ve metinler verilmiştir. Metinleri inceleyerek ilgili kişilik özelliğini boş bırakılan yerlere yazınız.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

1. Ünite Değerlendirmesi

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

8.Sınıf Bir Yay Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.

1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen önemli olaylar ve sonuçları nelerdir?

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da yaşanan olaylar şu şekildedir:

 • İngiltere ve Almanya arasında ekonomik rekabet yaşanmıştır.
 • Fransa’da yaşanan ihtilal milliyetçilik akımlarını körüklemiştir.
 • Başta İtalya olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri de ham madde arayışına girerek sömürgecilik faaliyetleri başlatmak istemiştir.
 • Rusya, Balkanlar üzerinde çıkar elde etmek istemiştir.

2. Osmanlı Devleti’ni bir arada tutma amacını taşıyan Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yaşanan gelişmeler nelerdir?

Osmanlıcılık akımı, Osmanlı Devleti’ni bir arada tutmak ve eşitliğin sağlanması için çabaların yerine getirmesinde çok önemli olmuştur. Osmanlıcılık akımı neticesinde, Balkan Savaşları yaşanmıştır ve Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece Osmanlıcılık akımı da son bulmuştur. Osmanlı Devleti bütün bunlara rağmen kayıplar vermeye devam etmiştir.

3. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Selânik’in sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Mustafa Kemal’in Selanik’te doğmuştur. Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar gibi türlü türlü milletlerin yaşadığı bir ülkedir. Buda Atatürk’ün farklı kültürler ve dinler öğrenmesine sebep olmuştur.

Selanik halkının uyumun, Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi ve İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük devletlerin ara bozuculuğu ile bozulmuştur. Mustafa Kemal bu durumdan da etkilenerek yaşamıştır. Bu durumlardan etkilenmiş ve hayatını bunlara göre şekillendirmiştir.

Selanik ayrıca bir liman kenti olduğundan dolayı ticarette de çok etkin bir yerdi. Atatürk bu ticari gelişmelerden de etkilenmiştir.

4. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı süresince okuduğu okulları ve bu okulların bulunduğu şehirleri kronolojik olarak yazınız.

5. Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşmasında etkili olan yabancı ve yerli düşünürler hakkında kısaca bilgi veriniz.

Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşmasında etkili olan yerli düşünürler arasında Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi isimler bulunmaktadır.

Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşmasında etkili olan yabancı düşünürler arasında Montesgue, Rousseau, Voltaire gibi isimler bulunmaktadır. Mustafa Kemal, bir Osmanlı askeri olarak bu isimlerden önemli ölçüde etkilenmiştir.

6. Mustafa Kemal’in askerî başarılarını ve bu başarılara ulaşmasında etkili olan kişilik özelliklerini ilişkilendiriniz.

Mustafa kemal kararlıdır, mücadelecidir, vatanseverdir, ileri görüşlüdür ,idealisttir. mesela vatanseverliği vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biridir. Vatanın savunulmasında hiçbir fedakarlıktan kaçmamıştır vatan savunmasını her şeyden üstün gören Atatürk ün istiklal savaşının kazanılmasında vatan sevgisi büyük rol oynadı, ileri görüşlülüğü Atatürk olayların gidişini değerlendirerek sonucu tespit ederdi.

2021-2022 8.SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 8.SINIF BİR YAY YAYINLARI İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

2 Replies to “8.SINIF BİR YAY YAYINCILIK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.