DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

8.SINIF ADIM ADIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 99-100 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 8.Sınıf  Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Madde ve Endüstri Sayfa 99-100 cevaplarını sizler için hazırladık.

8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 256 sayfadan oluşmaktadır.  8.Sınıf adım adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Adım adım yayınları 8.sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021-2022 Fen Bilimleri 8.sınıf ders kitabı cevapları adım adım yayınları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

Adım Adım Yayınları 8.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Madde ve Endüstri  Cevapları

 

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 – 100 Cevabı

Paslı demirin kimyasal yapısı, pas tutmamış demirin kimyasal yapısından farklıdır. Çünkü demir paslanırken kimyasal değişime uğrar. Demirin paslanma süreci kimyasal tepkimelere örnektir. Paslı demirin kütlesi, tepkimeye giren demir ve oksijenin toplam kütlesine eşittir. Bu durum bütün kimyasal tepkimelerde gözlenir. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi, tepkime sonucunda elde edilen ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Buna kütlenin korunumu adı verilir

DENEY

KİMYASAL TEPKİMELERDE KÜTLENİN KORUNUMUNU GÖZLEMLEYELİM

demir tozu, kükürt tozu, elektronik terazi, spatül, saat camı, mıknatıs, deney tüpü, balon, ispirto ocağı, tüp maşası, çakmak veya kibrit, paket lastiği.

Yapım Aşamaları

1. Spatül yardımıyla aldığınız demirtozundan 21 gram, kükürt tozundan ise 12 gram elektronik teraziyle tartınız.
2. Demir tozu ve kükürt tozunu saat camına koyarak karıştırınız. Karışıma mıknatıs yaklaştırınız ve sonuçları gözlemleyiniz.
3. Deney tüpü ve balonun kütlesini elektronik teraziyle tartınız.
4. Karışımı deney tüpüne koyunuz. Balonu deney tüpünün ağzına paket lastiğiyle sabitleyiniz.
5. İspirto ocağını yakınız (Bu işlem sırasında öğretmeninizden yardım isteyiniz.).
6. Deney tüpünü tüp maşasıyla tutunuz. Karışımı ispirto ocağında ısıtınız. Karışımdaki değişiklikleri gözlemleyiniz.
7. Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra elde ettiğiniz maddeyi soğumaya bırakınız.
8. Isıtma sonucunda elde edilen maddedeki değişimleri gözlemleyiniz. Bu maddeye mıknatıs yaklaştırınız ve sonuçları gözlemleyiniz.
9. Isıtılan ve içinde yeni madde oluşan deney tüpünün kütlesini elektronik teraziye koyarak tartınız.
10. Elektronik terazide okuduğunuz değeri, deney tüpü ve balonun kütlesinin toplamından çıkarınız.

Sonuca Varma

1. Isıtma sonucunda elde ettiğiniz maddenin rengi demir tozu ve kükürt tozunun rengiyle aynı mıdır, farklı mıdır?

Cevap: Isıtma sonucu elde ettiğimiz maddelerin renkleri farklıdır. Çünkü demir tozu ve kükürt tozu kimyasal değişime uğramıştır.

2. Isıtma sonucunda elde ettiğiniz maddenin mıknatıs tarafından çekilmemesinin sebebi nedir?

Cevap: Elimizdeki madde kimyasal değişime uğradığında eski manyetik özelliğini kaybetmiştir. Bu nedenle mıknatıs tarafından çekilmez.

3. Etkinliğin son aşamasında elde ettiğiniz değerle kükürt ve demir tozunun kütlelerinin toplamı arasındaki ilişki nedir?

Cevap: Demir ve kükürt birleşerek farklı bir birleşik oluşturdu. Tepkimeye girmeden önceki toplam kütle tepkime sonrası kütleye eşittir.

Demir tozu gri, kükürt tozu ise sarı renkte olmasına rağmen ısıtılma sonucunda oluşan maddenin renginin siyah olduğunu fark etmişsinizdir. Renk değişimi kimyasal tepkimenin bir göstergesidir. Deneyde demir tozu-kükürt tozu karışımına mıknatıs yaklaştırıldığında mıknatısın demir tozunu çektiğini fark etmişsinizdir. Ancak ısıtılma sonucunda elde edilen demir sülfür bileşiği mıknatıs tarafından çekilmez. Çünkü bu maddenin kimyasal özellikleri hem demir tozunun hem de kükürt tozunun kimyasal özelliklerinden farklıdır. Deneyde gözlemlediğiniz sonuçlardan biri de oluşan demir sülfür bileşiğinin kütlesinin tepkimeye giren demir ve kükürt tozu kütlelerinin toplamına eşit olmasıdır.

Yaptığınız deneyde 21 g demir tozu ile 12 g kükürt tozunun ısıtılması sonucu 33 gram demir sülfür bileşiği elde ettiniz. Buna göre bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamının kimyasal tepkime sonucu oluşan ürünlerin kütlesine eşit olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

A. Amonyak temizlik malzemesi ve gübre yapımında kullanılan bir bileşiktir. Azot ve hidrojen gazlarının kimyasal tepkimeye girmesi sonucu amonyak gazı olur.

 

 

 

 

 

 8.SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF ADIM ADIM ve MEB YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.