DERS KİTABI CEVAPLARI FEN ve TEKNOLOJİ

8.SINIF ADIM ADIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 24-32 CEVAPLARI

8.SINIF ADIM ADIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 24-32 CEVAPLARI

Bu yazımızda  2021-2022 8.Sınıf  Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 2.Ünite DNA ve GENETİK KOD Sayfa 24-32 cevaplarını sizler için hazırladık.

8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 256 sayfadan oluşmaktadır.  8.Sınıf adım adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Adım adım yayınları 8.sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 Fen Bilimleri 8.sınıf ders kitabı cevapları adım adım yayınları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

Adım Adım Yayınları 8.Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı 2.Ünite DNA ve Genetik Kod  Cevapları

2021-2022 8.Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Ders Kitabı   (Sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31-32 ) Cevapları 

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Sonuca Varma

1. Yaptığınız DNA modelindeki pipet, ataş ve raptiye hangi yapıları temsil etmektedir?

Pipet : Şeker fosfat gövdesi

Ataş : Baz çifti

Raptiye : DNA  zincirleri

2. Yaptığınız DNA modelinde karşılıklı gelen raptiyelerin renklerine dikkat etmenizin sebebi nedir?

DNA’nın yapısından dolayı bazlar çiftler halinde eşleşir. Bu çiftlerde Adenin karşısına Timin, Guanin karşısına ise Sitozin nükleotidi gelerek eşleşirler. Bu yüzden renklere dikkat ederiz. 

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

1.BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Mahallelerin ilçeleri, ilçelerin illeri, illerin de ülkeleri oluşturduğunu biliyorsunuz. Bir ülke ve onu oluşturan yerleşim birimlerinin (mahalle, ilçe, il) büyüklükleri ile kalıtsal özelliklere
etki eden yapıların büyüklüklerini eşleştirerek aşağıya yazınız.

B. Aşağıdaki tabloda DNA’yı oluşturan yapılar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. DNA kendini nasıl eşler?

DNA, çift sarmal yapıda olduğu için kendini eşleyeceği zaman enzimler yardımıyla nükleotidler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır. DNA, bir fermuar gibi açılır. Açılan uçlara, sitoplazmada serbest hâlde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir. Böylece başlangıçtaki DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki yeni DNA molekülü oluşur.

2. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Neden?

Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir ilişkinin olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bu ikisi arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır. Örnek olarak en gelişmiş canlı olan insanda 46 kromozom varken at kuyruğu bitkisinin kromozom sayısı 216 adettir ve insana göre oldukça faladır. Canlıların gelişmişlik düzeyini belirleyen şey kromozom sayısı değil kromozomlar üzerinde bulunan genlerin yapı ve düzenleri ile ilgilidir.

3. DNA’nın yapısı nasıldır?

DNA, kalıtsal materyalin bulunduğu zincir biçimindeki yapıdır. Genetiği belirleyen genleri barındıran ve bu genlerin mayoz veya mitoz bölünme ile bir sonraki nesle aktarılmasını sağlayan yapıdır. Canlının DNA’sında meydana gelen herhangi bir bozukluk ya da DNA’nın okunmasında meydana gelen bir aksaklık, bir sonraki neslin problemli olmasını veya protein sentezini doğrudan olumsuz etkileyerek canlının yapısının bozulmasına neden olabilmektedir. DNA’nın okunması veya ona bağlanmasıyla ilgili her hücresel süreç, onun tanınması, paketlenmesi veya değişime uğratılmasına etki ederek onun mekanik yapılarını da kullanır veya değiştirir. Bir DNA molekülünde adenin nükleotidi sayısı timin sayısına, guanin sayısı ise sitozin sayısına eşittir.

4. Bir DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?

Adenin sayısı = Timin sayısı

5. Bir DNA molekülünde guanin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?

Guanin sayısı = Sitozin sayısı

 

2021-2022 8.SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF ADIM ADIM ve MEB YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.