DERS KİTABI CEVAPLARI FEN ve TEKNOLOJİ

8.SINIF ADIM ADIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 133-134-135 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 8.Sınıf  Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Madde ve Endüstri Sayfa 133-134-135 cevaplarını sizler için hazırladık.

8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 256 sayfadan oluşmaktadır.  8.Sınıf adım adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Adım adım yayınları 8.sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021-2022 Fen Bilimleri 8.sınıf ders kitabı cevapları adım adım yayınları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

Adım Adım Yayınları 8.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Madde ve Endüstri  Cevapları

 

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Ç. Aşağıdaki kapalı kaplarda ilk sıcaklıkları aynı olan farklı miktarlarda su bulunmaktadır. Sular özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır. Suların kaynama noktalarına ulaşıncaya kadar geçen süreler arasındaki ilişki nedir?

Kaynama sıcaklığındaki 1 gram sıvı maddenin tamamının gaz haline gelmesi için verilmesi gerek ısıya buharlaşma ısısı (Lb) denir. m gram maddeyi aynı sıcaklıkta buhar haline getirmek için verilmesi gerek ısı miktarı ? = ? ?? formülü ile hesaplanabilir. Suyun buharlaşma ısısı 540 cal/g’dır. Bu değer maddenin cinsine bağlıdır ve ayırt edici bir özelliktir. Kaynama noktası saf su için farklı sıcaklık birimlerinde 100 °C, 212 F ve 373 K olarak belirlenmiştir.

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. • Çamaşır suyu • Diş macunu • Amonyak
Yukarıda verilen maddelerle ilgili;

I. pH değerleri 7’den küçüktür,

II. Bazik maddelerdir,

III. Sulu çözeltilerinde OH– iyonu oluşturur

ifadelerinden hangileri ortak değildir?

A. Yalnız I   B. Yalnız II   C. I ve II    D. I ve III

2. Yandaki şekilde verilen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A. Su kaynaklarında balık ölümlerine sebep olur.

B. Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazların
havadaki su buharı ile birleşmesi sonucu oluşur.

C. Gerçekleşmesini engellemek mümkün değildir.

D. Toprağın mineral miktarını düşürür ve bitkilerin gelişimini olumsuz etkiler.

3. Asitler ve bazlarla ilgili;

I. Asitler metalleri aşındırır,

II. Bazlar porselen ve kristal eşyaların yüzeyini matlaştırır,

III. Asitler ve bazlar temizlikte aynı anda kullanılmamalıdır
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A. Yalnız II    B. I ve II   C. I ve III   D. I, II ve III

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

4. • İstihdam sağlar.

• Birçok sektörün ham madde ihtiyacını karşılar.

• İşsizliğin önlenmesine katkı sağlar.

• İhracatın artmasını sağlar.

Türkiye kimya endüstrisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 A. 4    B. 3   C. 2    D. 1

5. Aşağıda kütleleri verilen buzlardan hangisi sıvı hâle geçmek için daha fazla ısıya ihtiyaç duyar?

6. Bir öğrenci, ilk sıcaklıkları aynı olan eşit kütleli dört saf sıvıyı  özdeş ısıtıcılarla eşit süreler boyunca ısıtıyor. Sıvıların son sıcaklıkları yandaki tabloda verilmiştir.

Buna göre hangi sıvının öz ısısı en küçüktür?
A. K    B. L   C. M   D. N

7. Aşağıdaki kaplarda bulunan eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları aynı olan sıvılar özdeş ısıtıcılarla eşit süreler boyunca ısıtıldığında maddelerin son sıcaklıklarının farklı olduğu gözleniyor.

Bu durumun sebebi maddelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olması ile ilgilidir?

A. Yoğunluklarının    B. Öz ısılarının   C. Renklerinin

D. Kaynama noktalarının

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

8. Yanda bir maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişimi verilmiştir.

Bu maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. İki kere hâl değiştirmiştir.

B. 15. dakikada katı-sıvı karışımıdır.

C. Isı vermektedir.

D. Donma noktası –117 °C’tur.

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken madde bulunduğu ortama ısı verir?

A. Suyun buharlaşması

B. Margarinin erimesi

C. Zeytinyağının donması

D. Naftalinin süblimleşmesi

10. Yanda periyodik sistemin bir kesitindeki elementler verilmiştir.
Bu elementlerin hangisinin atom numarası en büyüktür?

A. N    B. O   C. S   D. CI

11. • K maddesi suya konulduğunda H+ iyonu oluşturuyor.

• L maddesi suya konulduğunda OH– iyonu oluşturuyor.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. K bazik bir maddedir.

B. K’nin oluşturduğu çözeltinin pH değeri 0-7 arasındadır.

C. L asidik bir maddedir.

D. L’nin pH değeri 7’den küçüktür.

12. Kapalı bir cam kabın içinde mum yanmaktadır.
Buna göre;

I. Düzeneğin kütlesi zamanla azalır,

II. Mum yanması kimyasal bir değişimdir,

III. Mumun yanması sonucu oluşan maddeler mumla aynı özelliğe
sahiptir

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A. Yalnız II    B. I ve II   C. I ve III    D. II ve III

8.SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF ADIM ADIM ve MEB YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.