DERS KİTABI CEVAPLARI FEN ve TEKNOLOJİ

8.SINIF ADIM ADIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF ADIM ADIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda  2021-2022 8.Sınıf  Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 1.Ünite Mevsimler ve İklim Sayfa 12-23 cevaplarını sizler için hazırladık.

8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 256 sayfadan oluşmaktadır.  8.Sınıf adım adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Adım adım yayınları 8.sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 Fen Bilimleri 8.sınıf ders kitabı cevapları adım adım yayınları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı 1.Ünite Mevsimler ve Oluşumu  Cevapları

2021-2022 8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı   (Sayfa 12-13-14-15-15-17-18-19-20-21-22 ) Cevapları 

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Sonuca Varma

1. Termometrelerde 5, 10, 15 ve 20 dk. sonra ölçtüğünüz sıcaklık değerlerinin farklı olmasının sebebi nedir?

Çünkü mumun ısısının geliş açıları her bir noktada farklıdır. Bu da her noktanın belli zaman dilimlerinde farklı sıcaklık değerlerine sahip olmasının sebebini oluşturmaktadır.

2. Güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasında Dünya’nın dönme eksenindeki eğikliğin önemi nelerdir? Sizce bu olayın günlük yaşantımıza etkisi nedir?

Yerküre’nin eksen eğikliği azaldığındaysa, mevsimler daha az şiddetli geçer; yazlar daha serin, kışlarsa daha ılıman olur. Daha serin yaz mevsimlerinin, yüksek enlemlerde (kutup ve polar bölgelerde) kar ve buz örtüsünün daha az erimesine ve yerde daha fazla kalmasına neden olarak, kutup bölgelerinde kütlesel buzul kalkanlarının oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir.

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

1. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORUSU

Bir öğretmen ve öğrenci arasında aşağıdaki diyalog geçiyor. Noktalı yerleri tamamlayınız.

Öğretmen: Mevsimlerin oluşma sebebi nedir?

Öğrenci: Öğretmenim, Dünya Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar. Dünya, hareketi esnasında Güneş’e bazen yakın bazen uzak olur. Mevsimler, Dünya’nın Güneş’e yakın ve uzak
olması sonucu oluşur.

Dünyanın güneş etrafında dönmesi, mevsimlerin oluşmasında etken rol oynar. Ayrıca eksen eğikliği mevsimlerin oluşumundaki temel etkenlerden birisidir. Her iki yarım kürede mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım kürede yaz yaşanır iken, güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır demiş olabilir.

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

2. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Bir ilin yönetiminden sorumlu mülki amir olduğunuzu düşününüz. www.mgm.gov.tr genel ağ adresinden yöneticisi olduğunuz ilin 5 günlük hava tahminini inceliyorsunuz. İnceleme sonucunda ilinizde 5 gün boyunca aşırı kar yağışı beklendiğini öğreniyorsunuz. Bir yönetici olarak yönetiminden sorumlu olduğunuz ilde ne gibi tedbirler alırsınız? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Araç ve yürüme yollarının düzenli olarak kar ve buz temizliği yapılması kararını alırım. Karlı ve buzlu havalardan önce buzlanmayı engelleyen tuzlama  uygulanarak buzlanma önleme çalışmaları yürütürüm. Yürüme yollarının kar ve buzların temizlenmesi, tuzlanması kayma, düşme kazalarını engelleyeceği için bu tedbirleri alırım.

,B. Aşağıdaki ifadelerde iklimin mi yoksa hava olaylarının mı belirtildiğini noktalı yerlere yazınız.

1. Muğla’da yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. (iklim)
2. Öğleden sonra Zonguldak genelinde sağanak yağış etkili olacaktır. (hava olayı)
3. Edirne’de kışlar kar yağışlı, yazlar sıcak geçer. (iklim)
4. genel ağ adresinden edindiğim bilgiye göre Mardin üç gün boyunca güneşli olacak. (hava olayı)
5. Rize’de yazlar sıcak ve yağmur yağışlı, kışlar kar ve dolu yağışlıdır. (iklim)
6. İstanbul’da hafta boyunca hava sıcaklığı 30 °C olacaktır. (hava olayı)

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapması insanların hayatını nasıl etkilemektedir?

2. Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanırken Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanmasının sebebi nedir?

3. İklim ve hava olayları arasındaki farklar nelerdir?
B. Aşağıdaki görselde Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğine ve Güneş’in etrafında dolanma hareketine bağlı olarak mevsimlerin oluşumu gösterilmiştir. Buna göre Dünya’nın K, L, M ve N bölgelerinde hangi mevsimler yaşanmaktadır? Cevabınızı görseldeki noktalı yerlere yazınız.

C Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki noktalı yerlere “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (D) Dünya üzerinde güneş ışığını dik veya dike yakın açılarla alan bölgelerin birim yüzeyinin sıcaklığı daha fazla olur.
2. (Y) Dünya’da Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde aynı anda aynı mevsimler yaşanır.
3. (D) Kuzey Yarım Küre’de sonbahar mevsimi başladığında Güney Yarım Küre’de ilkbahar mevsimi başlar.
4. (D) İklim bilimi alanında çalışan uzmanlara iklim bilimci adı verilir.
5. (Y) Hava olayları geniş bölgelerde etkili olan hava şartlarıdır.
6. (Y) Hava olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.
7. (D) Bir bölgenin iklimi, o bölgeye ait 40-50 yıllık hava olaylarının ortalama verileridir.
8. (D) Hava olayları insanların günlük yaşamlarını etkiler.
9. (Y) Dünya’da kutup bölgeleri, Ekvator’dan daha sıcaktır.

8.Sınıf Adım Adım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Dünya’nın A bölgesinde yaz mevsimi yaşanır.

B. Güneş ışınları A bölgesine eğik açıyla gelir.

C. Dünya’nın A ve B bölgelerinde farklı mevsimler yaşanır.

D. Dünya’nın B bölgesinde kış mevsimi yaşanır.

2. Yandaki görselde güneş ışığının Dünya’nın farklı
K L bölgelerine gelme durumları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

,A. Güneş ışınları K bölgesine dik veya dike yakın
açılarla gelir.

B. Güneş ışınları L bölgesine eğik açıyla gelir.

C. Dünya üzerinde belirtilen noktalar arasındaki sıcaklık ilişkisi L > K şeklindedir.

D. K bölgesinde yaz mevsimi yaşanır.

3. Venn şemasındaki taralı kısma;

I. Klimatoloji biliminin ilgi alanına girer,

II. Geniş bölgelerde uzun yıllara ait hava olaylarının ortalama değeridir,

III. Günün farklı saatlerinde yapılan gözlemlerle belirlenir ifadelerinden hangisi veya hangileri yazılabilir?

A. I ve II    B. I ve III    C. II ve III    D. I, II ve III.

2021-2022 8.SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF ADIM ADIM ve MEB YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.