DERS KİTABI CEVAPLARI FEN ve TEKNOLOJİ

7.SINIF YILDIRIM YAYINLARI FEN DERS KİTABI SAYFA 95-103 CEVABI

7.SINIF YILDIRIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 95-103 CEVABI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 7.Sınıf YILDIRIM Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95-96-97-98-99-100-101-102-103 cevaplarını sizler için hazırladık.

7.Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 7.Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 256 sayfadan oluşmaktadır.  7.Sınıf Yıldırım  Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Fen Bilimleri ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021-2022  Yıldırım Yayıncılık 7.Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf Yıldırım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları

2021-2022 7.Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı   (Sayfa 95-96-97-98-99-100-101-102-103 ) Cevapları 

7.Sınıf Yıldırım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Görseldeki sekoya ağacı dünyadaki en büyük ağaçlardan biridir. Bu ağacın boyu 83,8 m, çapıysa 7,7 m kadardır. Gövdesinin yaklaşık 1 400 ton olduğu hesaplanmıştır. Ağacın 2 500 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Çevrenizdeki bütün maddeler gibi ağaçlar da taneciklerden oluşur. Bu ağacın oluşmasında yapısına ne kadar tanecik katıldığını tahmin edebilir misiniz? Maddeleri oluşturan taneciklerin yapısı nasıldır?

Sorumuzun Cevabı : Maddenin tanecikli yapısı üç ayrı şekilde incelenir. Bunlar; katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç ayrı kategoridir. Bu ağacın oluşmasında atomun proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısı katılmıştır. Katı maddelerin tanecikleri yalnızca oldukları ortamda titreşir. Sıvı maddelerin tanecikli yapısı katı maddelerde olduğu üzere, boşluklu ve tanecikli bir yapıya sahip.

7.Sınıf Yıldırım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

İlk aşamada plastik tarak ve cam çubuğu kâğıt parçalarına yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz?

  • Sorumuzun Cevabı: Elektronlar hareketlerinden dolayı kinetik enerjiye sahiptir. Elektronlar çekirdekteki protonlar tarafından çekilir fakat çok hızlı hareket etmeleri nedeniyle çekirdeğe yaklaşmaz, uzaklaşmak ister. Bu yüzden yaptığımız etkinlikte plastik tarak ve cam çubuğu kağıt parçalarına yaklaştırdığımızda plastik tarağın kağıtları çektiğini cam çubuğun ise çekmediğini gördük.

• Plastik tarağı yünlü, cam çubuğu ipekli kumaş parçalarına sürttükten sonra kâğıt parçacıklarına yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz?

  • Sorumuzun Cevabı: Yünlü kumaşa sürtülen bir tarağa elektrik yüklenmektedir. Bu elektriklenme sebebiyle tarakta çekim oluşmakta kağıtlar da düşmeden durabilmektedir. İpekli kumaşta ise elektriklenme olmadığı için kağıtlar yapışmaz.

• Gözlemlediğiniz olayları maddenin yapısı ile ilgili nasıl yorumlarsınız?

  • Sorumuzun Cevabı: Bu olay cisimlerin birbirine dokunması sonucunda cismi oluşturan atomların elektron kazanması veya kaybetmeyle gerçekleşir. Maddelerin elektron kazanması veya kaybetmesiyle ortaya çıkan itme ve çekme olayı elektriklenme olarak adlandırılır.

7.Sınıf Yıldırım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Yaptığınız etkinlikte gözlemlediğiniz gibi cisimlerin çekme özelliği kazanmasının nedeni, maddeyi oluşturan atomların yapısından mı kaynaklanıyor? Atomun nasıl bir yapısı olabilir?

  • Sorumuzun Cevabı : Cisimlerin çekme özelliği kazanmasının nedeni, maddeyi oluşturan atomların yapısıdır. Bilim insanları; atomun yapısını açıklayabilmek için birçok deney, araştırma ve inceleme yapmışlardır. Bu çalışmaların sonucunda atomun kendinden daha basit temel parçacıklardan oluştuğunu keşfetmişlerdir. Atomu oluşturan üç tür temel parçacık vardır. Bunlar; pozitif (+) yüklü protonlar, negatif (–) yüklü elektronlar ve elektrik yükü olmayan yani yüksüz nötronlardır. Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdaki gibi modellerle gösterilebilir.

7.Sınıf Yıldırım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99

Cevabı

Elektronların kinetik enerjileri birbirinden farklı olabilir. Aynı
kinetik enerjiye sahip elektronlar, çekirdek etrafında aynı katmanda gösterilir. Çekirdekte bulunan proton ve nötron elektrona göre hareketsizdir. Yanda verilen helyum atom modelini inceleyerek atomun yapısını oluşturan temel parçacıkların yerlerini belirleyiniz.

7.Sınıf Yıldırım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

ATOM MODELLERİNİN ZAMAN YOLCULUĞU
Araştırma Sorusu

• Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşünceler nasıl değişmiştir?

Araştırma Yöntemi

• Araştırma sorusunu bilimsel yayın, dergi ve genel ağdan araştırınız. Elde ettiğiniz verileri düzenleyiniz. Verilerinizi yorumlayarak atom kavramı ile ilgili düşüncelerin geçmişten günümüze nasıl değiştiğini arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sonucunuzdan ve verilerinizden yararlanarak bir tarih şeridi hazırlayınız. Genel ağdan araştırma yaparken “edu, gov, org” uzantılı güvenilir adreslerden yararlanınız.

Sonuç ve Paylaşma

• Tarih şeridinizi sınıf panonuzda sergileyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Yaptığınız araştırma çalışması bir bilimsel araştırma çalışması olarak düşünülebilir. Araştırma çalışmalarının açık, anlaşılır olması, güvenilir sonuçlar içermesi, çalışmalarda hangi kaynaklardan yararlanıldığı belirtilerek etik davranılması önemlidir. Buna göre bilimsel araştırmalarda
dürüstlüğün önemini arkadaşlarınızla tartışınız.

7.Sınıf Yıldırım Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Her bir molekül kaç çeşit atom içermektedir?

  • Cevap:  Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler. Bir molekül aynı iki atomun bağlanması sonucu ya da farklı sayılarda farklı atomların bağlanması sonucu da oluşabilirler.

Her bir molekül çeşidi kaç atomdan oluşmuştur?

  • Cevap: Bir su molekülü 3 atomdan oluşur; iki hidrojen ve bir oksijen. Bir hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve 2 oksijen atomundan oluşur.

 

 7.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

7.SINIF MEB- YILDIRIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.