DERS KİTABI CEVAPLARI FEN ve TEKNOLOJİ

7.SINIF YILDIRIM YAYINLARI FEN DERS KİTABI SAYFA 115-116-117 CEVABI

7.SINIF YILDIRIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 115-116-117 CEVABI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 7.Sınıf YILDIRIM Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Uygulayalım Sayfa 115-116-117 cevaplarını sizler için hazırladık.

7.Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

A) Aşağıda verilen tanımların numaralarını uygun kavramların önündeki kutucuklara yazınız.

1. Yapısında tek cins atom ya da molekül bulunduran saf madde. Element

2. Bileşikleri kısaca ifade eden işaret. Formül

3. Elementlerin kısaca ifade ediliş biçimidir. Sembol

4. Farklı cins atomların belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan saf madde. (Bileşik)

5. Kendini oluşturan taneciklerinin hepsi özdeş olan madde. Saf madde

B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

1. Yanda modeli verilen karbondioksit bileşiğinde molekülleri ve
atomları işaretleyerek gösteriniz.

2. Formülleri verilen bileşiklerin hangi elementlerden oluştuğunu ve atom sayılarını yazınız.

CCH4 Karbon ve hidrojen – 5 tane

NH3 Azot ve hidrojen – 4 tane

NaF Sodyum ve flor – 2 tane

C6H12O6 Karbon, hidrojen ve oksijen – 24 tane

 

3. Karbondioksit, kalsiyumoksit, sodyum klorür, hidrojen klorür ve kükürtdioksidin formüllerini yazınız.

KarbondioksitCO2

kalsiyumoksitCaO

sodyum klorürNaCl,

hidrojen klorürHCl,

kükürtdioksidSO2

4. Aşağıda verilen modellere göre soruları cevaplayınız.

a) Hangisi/hangileri elemente ait modeldir? (a, b, ç)

b) Hangisi/hangileri atomik yapılı elemente ait modeldir? (a)

c) Hangisi/hangileri molekül yapılı elemente ait modeldir? (b, ç)

ç) Hangisi/hangileri bileşiğe ait modeldir? (c, d, e)

d) Hangisi/hangileri moleküler yapıda olmayan bileşiğe ait modeldir? (e)

C) Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan sütunlara istenen uygun ifadeleri yazınız.

7.Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Ç) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

Yukarıdaki şekillerde tanecik modelleri verilen maddelerle ilgili

I. a maddesi saf bir maddedir.

II. b maddesi bir bileşiktir.

III. a ve b maddeleri atomik yapılıdır.

yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II   D) I, II ve III

Cevap :C 

2. Aşağıdaki bileşik formülleri ile adları eşleştirildiğinde doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir?

Cevap : A 

3. Elementler sembollerle gösterilir. Sembollerle gösterilirken aynı harf ile başlayan elementlerin sembolleri yazılırken ilk harf büyük ikinci harf küçük yazılır.

Yukarıdaki verilen bilgiye göre aşağıdaki gösterimlerden hangisi bu bilgiye uygun değildir?

A) Na    B) He    C) Ca    D) CO

Cevap : D 

4. Aşağıdaki seçeneklerde elementler ile sembolleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Demir ~ Fe    B) Helyum ~ H   C) Bakır ~ Cu   D) Kükürt ~ S

Cevap :B

7.Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

5. Yukarıda tanecik modelleri verilen maddeler için

I. Bakır tel aynı cins atomlardan oluşur.

II. Her ikisi de saf maddedir.

III. Su, molekül hâlinde, karışım bir maddedir. bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II   B) I ve II    C) II ve III   D) I, II ve III

Cevap: B

6. I. Farklı tür atomlardan oluşur.

II. Kendisini oluşturan elementlerden farklı özellik gösterir.

III. Kendinden başka elementlere ayrıştırılmaz.

Yukarıda verilen özellikler element ve bileşiğe ait olarak gruplandırıldığında doğru gruplandırma hangi seçenekte verilmiştir?

A) I, II III    B) I ve III II    C) II, III I   D) III I, II

Cevap: D

7. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri, adları ve kullanım alanları verilmiştir. Buna göre tabloda hangi bileşiklerle ilgili hatalı bilgi verilmiştir

A) Yalnız 1    B) Yalnız 2    C) 1 ve 3   D) 1,2 ve 3

Cevap: C

 7.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

7.SINIF MEB- YILDIRIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.