DERS KİTABI CEVAPLARI FEN ve TEKNOLOJİ

7.SINIF YILDIRIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 124-125 CEVABI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 7.Sınıf YILDIRIM Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı  Öğrendiklerimizi Uygulayalım Sayfa 124-125 cevaplarını çözümlü olarak sizler için hazırladık.

 

7.Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bazı ilaç şişelerinin üzerinde “İçmeden önce çalkalayınız.” yazısının bulunma nedeni nedir?

İlacın için de bulunan maddeler heterojen halde olabilir. Maddeler karıştırılarak dağılımları eşit hale getirmek için çalkalarız.

2. Homojen ve heterojen karışımların benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Ortak yönleri en az iki maddenin karışmasıyla oluşur. Farklı yönleri ise homojen karışımlarda maddeler her yerde eşit dağılır. Heterojen karışımda ise maddelerin dağılımı eşit dağılmaz.

3. Çözelti nedir? Günlük yaşamdan bildiğiniz çözeltilere örnekler veriniz.

Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılacak, homojen karışım oluşturması olayına çözünme, elde edilen karışıma da çözelti denir.

Tuzlu su , şekerli su , ayran çözeltiye örnek verilebilir.

4. Yandaki grafikte bir maddenin sıcaklığa bağlı olarak çözünme hızının değişimi verilmiştir. Bu grafiğe göre öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? Niçin?

Bence Mert doğrudur. Çünkü sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar.

5. Aşağıdaki maddeleri homojen ve heterojen karışım olarak sınıflandırınız.

Homojen Karışımlar : hava, gazoz , kolonya

Heterojen Karışımlar : süt, kahve , ayran

7.Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

B) Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
Fen bilimleri dersinde sorulan soruya öğrencinin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir.

Soru: Çözeltiyi oluşturan maddelerin çözünme hızını etkileyen faktörler vardır. Bu faktörlerden biri sıcaklıktır. Sıcaklık çözünme hızını nasıl etkilemektedir? Bu duruma bir örnek veriniz.

Cevap: Çözücünün sıcaklığı yüksek ise çözücü de hızlı hareket eden tanecikler, çözünen maddenin taneciklerini daha kısa sürede uzaklaştırarak çözünmeyi hızlandıracaktır. Örneğin
sıcak su içerisinde şeker daha hızlı çözünür.

Öğrencinin cevabı aşağıdaki puanlama cetveline göre puanlanacaktır.

3 Olayın nedeni, çözünmenin hızındaki değişim ve örnek doğru

2 Olayın nedeni ve örnek doğru, çözünme hızındaki değişim yanlış.

1 Olayın nedeni ve açıklama doğru, örnek yanlış.

0 Olayın nedeni, açıklama ve örnek yanlış.

Puanlama cetveline göre, öğrenci bu sorudan kaç puan alır?

A) 0    B) 1    C) 2   D) 3

Öğrenci sorudan tam puan almıştır.

2.Yukarıdaki kavram haritası doğru olarak doldurulduğunda ●, ▲ ve ■ sembolleri ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) Heterojen karışımı Homojen karışım Süt

B) Homojen karışım Heterojen karışım Hava

C) Homojen karışım Heterojen karışım Zeytinyağı + su

D) Heterojen karışım Homojen karışım Hava

Doğru Cevabımız B şıkkıdır.

 

 7.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

7.SINIF MEB- YILDIRIM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.