DERS KİTABI CEVAPLARI FEN ve TEKNOLOJİ

7.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 20-40 CEVAPLARI

7.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 20-40 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2020-2021 7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20-40 cevaplarını sizler için hazırladık.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2020-2021

2019-2020 7.Sınıf Tutku Yayınları   Fen Bilimleri Ders Kitabı 256 sayfadan oluşmaktadır.  7.Sınıf Tutku  Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Fen Bilimleri ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2020 Fen Bilimleri ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları

2020-2021 7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı   (Sayfa 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40) Cevapları 

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

1. Uzay araştırmaları yaparken hangi teknolojilerden yararlanılır? Tahmin ediniz.

Teleskop, uzay roketi, jet yakıtı vb. teknolojilerden yararlanılır.

2. Uzay araştırmalarını olumsuz etkileyecek durumlar neler olabilir?

Uzay kirliliği olabilir.Uzaya gönderilen uyduların kullanım sürelerinin dolmaları veya kontrolden çıkması sebebiyle dünya çevresinde dönmeye devam etmektedir.Bu durumda olumsuz etkilemektedir.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Gökyüzünün gözle göremediğiniz kısımlarında neler var, hiç merak ettiniz mi?

Gezegenler, uydular,galaksiler ve birçok bilinmeyen gök cisimleri bulunmaktadır.

7.Sınıf TutkuYayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Uzay kirliğinin yol açabileceği sonular neler olabilir? Tahmin ediniz.

Ömrü dolan uydular, roket parçaları, yakıt tankları vb. atıklar günümüzde Dünya çevresinde dolanan hurda yığınlarıdır.

Uzay kirliliğinin gün geçtikçe artarak devam etmesi sonucunda bu parçalara çarpan güneş ışınları da Dünya’ya geri dönebilir ve küresel ısınma için olumsuz etki yaratabilir.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Bu gözlemevinin Karakaya Tepeleri zirvesine kurulmasının nedeni ne olabilir? Gözlemevi kurulmasında nelere dikkat edilir?

Gözlem evinin Karakaya Tepelerine kurulmasının sebebi çevresine göre daha yüksekte olduğu için kolayca gözlem yapabilmek için kurulmuştur.

Teleskopların gök biliminin gelişimindeki önemi nedir?

Teleskoplar gökyüzünde göz ile görülemeyecek kadar uzakta bulunan cisimlerin görüntülenip incelenmesini sağlarlar.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 1-1

1. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.

a) ……..…GÖKTÜRK…………., ülkemizin uzaya gözlem amaçlı gönderdiği uydudur.

b) Yeryüzünden gök cisimlerini incelemeye yarayan araca ……………TELESKOP…………………. adı verilir.

c) GPS’ler…….UZAY ARAŞTIRMACILARININ………… teknolojik gelişmelere katkısıdır.

ç) Uzaya gönderilen, Dünya’nın veya başka bir gezegenin yörüngesine yerleştirilen uzay araçlarına ……….YAPAY UYDU.…………….. denir.

2. Aşağıdaki ifadeleri en baştaki ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduklarına karar vererek doğru çıkışı bulunuz.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1.Gökyüzünde hangi gök cisimlerini gözlemliyorsunuz?

Güneş, Ay ve Yıldızları gözlemliyoruz.

2.Güneş sisteminin uzaydaki yeri hakkında neler biliyorsunuz.

Güneş’in bir yıldız olduğunu biliyorum. Güneş’in çekim kuvveti etkisiyle gezegenler, gezegenlerin uydular ve meteoların Güneş’in etrafında toplanmasıyla oluşan sistemdir.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

Acaba bilinen takım yıldızları nelerdir?

Şuana kadar bilinen 88 takım yıldızı vardır.Bunlarda bazıları;küçük ayı, büyük ayı, kartal, büyük köpek,boğa, avcı takım yıldızı vb..

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 1-2

Aşağıda görselleri verilen gök kavramları hakkında bildiklerinizi verilen noktalı alanlara yazınız.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.

1) Teknoloji ile uzay araştırmaları arasında nasıl bir ilişki vardır?

2) Uzay kirliliğinin nedenleri nelerdir?

3) Galaksi nedir? Örnekler veriniz.

4) Evren ve uzay kavramlarını açıklayınız.

B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (….) Uzay, Dünya atmosferinin dışında gök cisimlerinin bulunduğu sonsuz boşluğa denir.

2) (….) Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçların.Dünya’ya ulaştıran teknolojilere uzay teknolojisi adı verilir.

3) (….) Ülkemiz uzaya TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A uydularını gözlem amaçlı göndermiştir.

4) (….) Görevi biten ya da parçalanan uzay araçları uzay kirliliğine neden olur.

5) (….) Dünya’dan bakıldığında birbirine göre konumları değişmeyen yıldızlara galaksi denir.

6) (….) Işığın bir ayda aldığı yola ışık yılı adı verilir.

7) (….) Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutları ile gaz ve tozdan oluşmuş sisteme evren adı
verilir.

8) (….) Samanyolu ve Andromeda eliptik galaksilere örnektir.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.

1) Bütün gök cisimlerini barındıran ve yerküre de dâhil olmak üzere meydana gelen sonsuz boşluğa
…………………………….. denir.

2) Atbaşı ve Kömür Çuvalı bulutsuları …………………………….. bulutsu çeşidine örnektir.

3) Birbirlerine göre konumları her zaman aynı kalan yıldız topluluklarına …………………adı verilir.

4) Uzayda belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunan gaz atomları ve toz parçacıklarına
…………… adı verilir.

5) Büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra nötron yıldızları ve …………………………….. oluşur.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Günlük yaşamda kullanılan araçlardan hangisi uzay araştırmalarının teknolojiye olan katkılarından biri değildir?

A) GPS (Küresel Konumlama Sistemi)

B) MR (Manyetik Rezonans)

C) Hassas ateş ölçer

D) Elektrikli terazi

2) Meltem sınıfta yaptığı araştırmayı sunarken aşağıdaki anlatımı yapmaktadır: “Teknolojinin gelişmesiyle uzaya birçok füze, uydu, roket ve daha pek çok uzay aracı gönderilmiştir. Bu araçlar görevlerini tamamladıklarında uzay boşluğunda başıboş dolanmaktadır. Dünya’nın çevresinde dolanan tüm bu insan yapımı atıklar, gelecekte uzay araştırmalarının yapılmasına engel olacak boyutlara ulaşabilir.”

Buna göre Meltem aşağıdaki konuların hangisini araştırmıştır?

A) Uzay teknolojileri nelerdir?

B) Uzay kirliliğinin ne gibi sonuçları olabilir?

C) Uzay araştırmaları nelerdir?

D) Uzay araçları neden uzaya gönderilir?

3) I. Aynalı
II. Mercekli
III. Radyo dalgalı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri teleskop türlerine örnektir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

4) Aşağıdakilerden hangisi rasathanelerin kurulma yerlerinin seçiminde dikkate alınan şartlar arasında yer almaz?
A) Hava olayları B) Bitki örtüsü C) Işık kirliliği D) Sismik hareketlilik.

7.Sınıf Tutku Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

5) Ömer, öğretmenin sorduğu soruyu aşağıdaki gibi yanıtlamaktadır: “Bilim insanları bunu anlamak için başlangıçtaki kütlelerine bakarlar. Eğer büyük kütleleri varsa nötron yıldızlarına ve kara deliklere dönüşürler. Kütleleri küçük ise beyaz cüce adı verilen yeni bir yapı oluştururlar.”

Buna göre öğretmenin sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yıldızlar ölümlerinden sonra neye dönüşür?

B) Yıldızlar nasıl oluşur?

C) Kara deliğin yapısında neler vardır?

D) Galaksiler nasıl oluşur?

6) Aşağıda gök cisimleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
 Yıldızlar arasındaki uzaklık …….I…… adı verilen birimle ifade edilir.
 ………II….…… galaksiler; merkezinden çevreye doğru dağılan sarmal kolları olan galaksi çeşididir.
 Yüksek sıcaklıktaki yıldızlar …..…III……… renkte görünür.

Bu cümlelerdeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
I                  II           III
A) ışık yılı        sarmal    mavi

B) ışık yılı        eliptik     mavi

C) kilometre    eliptik   kırmızı

D) kilometre    eliptik kırmızı

7) Aşağıdaki uydulardan hangisi uzaya haberleşme amacıyla gönderilmemiştir?

A) TÜRKSAT 3A     B) TÜRKSAT 4A   C) RASAT D) TÜRKSAT 4B

8) Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesimlerindeki asayişi kontrol etmek isteyen asker, uydudan gelen görüntülere bakmaktadır. Buna göre askerin incelediği görüntüler aşağıdaki uyduların hangisinden gelmiş olabilir?
A)TÜRKSAT 3A B) TÜRKSAT 4B C)TÜRKSAT 4A D) GÖKTÜRK 2.

2020-2021 7.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

7.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 Replies to “7.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 20-40 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir