DERS KİTABI CEVAPLARI TÜRKÇE

7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 7.Sınıf Özgün Yayınları  Türkçe ders kitabı 1.Ünite sayfa 10-34 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

Türkçe  ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 Özgün Yayıncılık 7.sınıf Türkçe  ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması  Cevapları 2021-2022 (Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44)

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması   Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 10 Cevabı

Karanfiller ve Domates Suyu

Hazırlık Çalışmaları 

1.Çalışkanlığını ile tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.

Cevap: Karıncaları çalışkan hayvan olarak örnek verebiliriz. Karıncalar kendi ağırlıklarının on katı kadar yük taşıyabilirller. Koloniler halinde toprağın altında birlikte yaşarlar.

2.Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz?

Cevap : Köyümü ve yaz aylarında gittiğimiz köyümdeki yaşamımı hatırlatıyor.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 14 Cevabı

1.Etkinlik

a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.

b. Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.

c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz..

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 15 Cevabı

2.Etkinlik

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz.

Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G” mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “M” yazınız.

3.Etkinlik

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.

4.Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

4.ETKİNLİK

1.İnsanları sevmek lazım  geldiğini, insanları sevince tabiatı , tabiatı sevince de dünyanın sevileceğini oradan da yaşama sevinci duyulucağını öğretmişlerdir.

2.Bir gözü diğerine göre solo doğru biraz kaymış, sağ taraf gözünün beyazı ile göz kapağı arasında ise bir et parçası oturmuştur.

3.Kamburu hatırlatmış.

4.Gündeliğe gidip , sarnıç suvar , bahçelerde çalışır , dam aktarır ve kuyu kazarmış.

5.Fundalar , yabani meşe palamutları , koca yemişler , çalı süpürgeleri yetişirmiş.

6.Toprakta bulunan taşları ,kökleri, dikenleri eline ve tırnaklarına zarar vermesine rağmen ayıklamış.

7. Mustafa taşlık yerleri temizlemeyi başarmış ve oraya yerleşip tarım yapmaya başlamıştır.

8.Mustafa’nın azim ,sabır ve çalışkanlıkla engelleri aşmasından dolayı yazar Mustafa’yı tebrik ediyor.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 16 Cevabı

5.Etkinlik

Metinden birincil kişili anlatımının yapıldığı cümleler bulup aşağıya yazınız.

6.Etkinlik

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

7.Etkinlik

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

8.Etkinlik

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 18 Cevabı

9.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz.

Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 19 Cevabı

10.Etkinlik

Aşağıdaki fiilleri anlatım özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.

11.Etkinlik

“Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız.Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması   Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27-28  Ninenin Kitabı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 20 Cevabı

Ninenin Kitabı

Hazırlık Çalışmaları 

Yardımlaşma ile ilgili gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınızla okuyunuz.

https://www.cnnturk.com/yasam/kiyafet-kumbarasiyla-giyilmeyen-giysiler-yeni-sahiplerine-ulasacak

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 23 Cevabı

1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

2.ETKİNLİK 

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözcüğünden bulup deyimlerin anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 24 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

4. ETKİNLİK

Ninelerin kitabı metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı anlatmaktadır. Aşağıya metnin hikaye unsurlarını yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 25 Cevabı

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yargıların metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek diğer anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 26 Cevabı

7.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde “da/de’nin yazımlarını inceleyiniz.Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D” yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.

8.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar halini örnekteki gibi yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 27 Cevabı

9.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlede iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz.

b. Altını çizdiğiniz iş, oluş, durum bildiren sözcükleri örneklerdeki gibi gruplandırarak aşağıya yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 28 Cevabı

b. Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve konusu ne olurdu? Aşağıya yazınız.

11.Etkinlik

a. İyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerin anlatıldığı aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

b. Yardımlaşmanın önemi ile ilgili hazırladığınız konuşmayı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Konuşmanızı, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması   Sayfa 29-30-31-32-33-  Baba Bana Bir Şiir Bul  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 29 Cevabı

Baba Bana Bir Şiir Bul 

Hazırlık Çalışmaları 

1.” Bana Bir Masal Anlat Baba” isimli şarkıyı dinlemek size neler hissettirdi ? Şarkı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap : Şarkıyı dinlediğimde çok duygulandım. Babamla aramızda geçen güzel anılar gözümün önünden geçti şarkıyı çok beğendim.

2.” Bana Bir Masal Anlat Baba ” şarkısının size hissettirdiklerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz?

Cevap: Metnin konusu doğa olabilir.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 30 Cevabı

1.ETKİNLİK 

Şiirde şair, babasından neler istemektedir? Şairin yerinde siz olsaydınız babanızdan neler isterdiniz?

2.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerden şiirin ana duygusuyla ilgili olanları işaretleyiniz.

3.ETKİNLİK 

Siz şair olsaydınız şiire nasıl başlık yazardınız?Niçin?

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 31 Cevabı

4.ETKİNLİK 

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını şiirden bularak yazınız.

5.ETKİNLİK 

a.Şiirde dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerliklerini örnekteki gibi belirleyiniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 32 Cevabı

6.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.

7.ETKİNLİK 

Aşağıdaki fiillerden iş anlamı taşıyanları belirleyip ilk harflerini sırasıyla kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 34 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız..

1.ETKİNLİK 

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarının başına yazınız.

 

2021-2022 7.SINIF DİĞER TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 7.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 

One Reply to “7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.