DERS KİTABI CEVAPLARI SOSYAL BİLGİLER

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER EKOYAY YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE(2021-2022)

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER EKOYAY YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2021-2022)

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 7.Sınıf Ekoyay Yayınları  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1.Ünite sayfa 10-33 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır.

Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanız amacıyla hazırlanmıştır.

2021 Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-24-25-26-27-28-29-30-31 )

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları 

 

İçinde ‘iletişim sözcüğü geçen bir cümle kurunuz. Bu cümleden hareketle iletişimin ne olduğuna ilişkin tahminlerde bulununuz.

Cevap:

Annenle iletişime geçip ders durumun hakkında bilgi vereceğim.

İletişim; Düşüncelerimizin, duygularımızın karşıdaki insana/insanlara aktarılması işine iletişim diyebiliriz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları 

Etkinlik Zamanı

A. İletişim türlerine birer örnek yazınız.

B.İnsanlar arasındaki iletişimde hangi iletişim türünün daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz neden?

Etkinlik Zamanı

1.Aşağıda farklı mimiklere sahip olmuş görseller yer almaktadır. Mimiklerin ne anlama geldiğini altlarına yazınız.

2.Bu mimiklerin kişiler arası iletişime katkısını değerlendiriniz.

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları 

Etkinlik Zamanı

Sen dili ile oluşturulmuş cümleleri örnekte olduğu gibi ben dili cümleleri haline getiriniz.

Etkinlik Zamanı

Fotoğrafları inceleyiniz.Fotoğrafta gördüğünüz durumlarda bir iletişim hatasından söz edilebilir mi ? Neden? Fotoğraflarda gördüğünüz iletişim hataları nelerdir?Açıklayınız.

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları 

A. Tablodaki ifadelerde yer alan iletişim ile ilgili beceri, tutum ve davranışları ne sıklıkla sergilediğinizi ilgili sütuna “X” işareti yazarak belirtiniz.

1: Neredeyse hiç
2: Ara sıra
3: Sıklıkla
4: Çoğu zaman
5: Her zaman

B. Siz de tabloda boş bırakılan satırlara iletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışlara örnek olabilecek cümleler yazınız.

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları 

Etkinlik Zamanı

1.Mehmet ile doktor arasındaki iletişimin olumlu şekilde devamını sağlayan beden dili unsurları nelerdir?

2.Olumlu iletişimin bireysel ve toplumsal ilişkilere katkısını değerlendiriniz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları 

Etkinlik Zamanı

1.Çevrenizde insanlarla olumlu iletişim kurmak için nelere dikkat ediyorsunuz?

2.Çevrenizdeki insanlarla iletişim kurarken kullandığınız kelime ve cümlelere örnek veriniz. Bu ifadelerden hangileri iletişimi olumlu , hangilerini olumsuz etkilemektedir? Belirtiniz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları 

Gün içinde TV karşısında ve genel ağda ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Bu zamanın fazla olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?

Cevap:

Tv karşısında 2 saat, genel ağ karşısında 1 saat kadar zaman geçiriyorum. Genel karşısında geçirdiğim zamanın fazla olduğunu düşünmüyorum ama TV karşısındaki zamanımı biraz daha azaltabilirim. Çünkü aileme ayıracağım zamanı TV’ye ayırmış olduğumu fark ettim.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları 

1.Genel ağını kullanılmasının yaygınlaşması sizin hayatınızda ve çevrenizde neleri değiştirdi ya da değiştirmedi.

2.Genel ağın yaygınlaşmasının kişiler arası iletişime olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? Örnek veriniz.

3.Genel ağın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü değerlendiriniz.

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları 

Aile bireyleri arasındaki iletişimi artırmak için neler yapılabilir?

Cevap:

Aile bireyleri aynı saatte yemek masasında olabilir mesela. Ellerinde telefon ya da tablet olmadan. Hep birlikte çay saati etkinliği yapıp iletişimi artırabilir. Telefon, tablet kullanımını sınırlayabilir. Bu şekilde küçük önlemler ya da girişimler iletişimi artırmada etkili olabilir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları 

Etkinlik Zamanı

Aşağıdaki ifadeleri okuyup “Günümüzde” şeklinde cümleleri tamamlayınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

Günlük yaşamınızda aşağıdaki görselde yer alan kitle iletişim araçlarından hangisi sizin için daha önemli yere sahiptir? Neden?

Cevap:

Cep telefonu, e-mail benim için en önemli yere sahiptir. İstediğim zaman istediğim kişiye ulaşmamı hızlı bir şekilde sağlıyor.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

Milli çıkarlara aykırı yayın’ denilince aklınıza neler gelmektedir?

Cevap:

Aklıma ülkemize milletimize zara verecek fikirlerin, suça teşvik edici davranışların yayın ile insanlara ulaştırılması fikri geliyor.

Kitle iletişim araçlarının muhtar adayı açısından önemi nedir?

Cevap:

Seçimlerde vaat verirken kitle iletişim araçları ile daha fazla insana hitap edebilirler.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları 

1.Bu haber, kitle iletişim araçlarında yayınladığı zaman halk hangi haklarını kullanmış olur ya da halkın hangi hakları ihlal edilmiş olur?

2.Sizce bu haberi yapan veya yayınlayanlar sorumluluklarını yerine getirmişler midir? Açıklayınız.

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları 

Size ait özel bir bilgilerin sosyal medyada paylaşılması hangi hakkınızın ihlal edildiğini gösterir?

Cevap:

Haberleşme özgürlüğü hakkım ihlal edilmiştir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

1. Sizce bu haberi okuyan kişiler bilgi alma hakkından yararlanmış olurlar mı? Açıklayınız.

2. Haberin “kitle iletişim özgürlüğü” ile ilgisi var mı? Böyle bir durumla karşılaşsanız ne yaparsınız?

3. Mahkeme “özel hayatın gizliliğini ihlal” cezasını neye dayanarak vermiştir?

4. “Bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.” cümlesi ile anlatılmak istenen nedir?

Etkinlik Zamanı

Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları 

NELER YAPTIM? NELER ÖĞRENDİM?

Ünitenin işlenişi sırasında göstermiş olduğunuz performansı size uygun yüz ifadesinin bulunduğu kutuya “X” işareti koyarak belirtiniz.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları 

ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları 

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

13. 7. sınıf öğrencisi olan Oğuzhan arkadaşlarıyla iletişimde bazen sorunlar yaşamaktadır. Oğuzhan’ın iletişim kurarken tercih ettiği davranışlar maddeler hâlinde aşağıda verilmiştir. Oğuzhan’ın olumlu iletişim

kurabilmesi için hangi davranışlarını değiştirmesi gerekir?
I. Empati kurma
II. Lakap takma
III. Öğüt verme
IV. Göz teması kurma
V. Emir cümlesi kurma

A) II-III-IV B) II-III-V C) I-II-V D) I-II-III

14. “Yıllarca insanların sevinçlerine ve üzüntülerine tanık oldum. O günleri özlemle hatırlıyorum. Son yıllarda bayram tebriği gönderen bile kalmadı. Artık insanlar telefonlarla yazılı, sözlü ve görüntülü olarak istedikleri zaman iletişime geçmektedirler. Sevinçlerine ve üzüntülerine bu şekilde paylaşmaktadırlar.” Bu cümleler bir posta dağıtıcısına aittir. Posta dağıtıcısının konuşmasında aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?

A) Sosyal medyanın sosyal değişimde etkili olması.

B) Mektubun çağ dışı bir iletişim aracı olması.

C) Sosyal medyada iletişimin hızlı olması.

D) Bayramlarda cep telefonundan mesaj gönderilmesi.

15. “Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı,
Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz.”
Yunus Emre

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin dizelerini doğrulamaktadır?

A) Söz söyleyenin, kılıç kuşananındır.
B) Söz gümüşse sükût altındır.
C) Söz ağızdan bir kere çıkar.
D) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

16. “Çok çaresizdik. Genel ağ olmasa ne yapardık biz?” Bu sözü söyleyen bir anne aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşı karşıya kalmış olabilir?

A) Evladına sosyal medya aracılığıyla kan bulmuştur.
B) Sokaktaki yavru kedilere sahip bulmuştur.
C) İkinci el ürünlerini genel ağda satmaktadır.
D) Genel ağı bilgi edinme amacıyla kullanmaktadır.

17. “Bireysel ve toplumsal ilişkilerimde olumlu iletişim kuruyorum.” diyen kişinin tercihi aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?

A) Alay etmek B) Ben dilini kullanmak C) Dikkatle dinlemek D) Gülümsemek

 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları 

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

2021-2022 7.SINIF DİĞER TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 7.SINIF EKOYAY YAYINLARI  SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.