DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 83-94 CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2019-2020 7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı 7.ünite sayfa 83-94 cevaplarını sizler için hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Cevapları 2019-2020

2019-2020 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 159 sayfadan oluşuyor. 7.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: APEARANCE AND ERSONALITY

UNIT 2: SPORTS

UNIT 3: BIOGRAPHIES

UNIT 4: WILD ANIMALS

UNIT 5: TELEVISION

UNIT 6: CELEBRATIONS

UNIT 7: DREAMS

UNIT 8: PUBLIC BUILDINGS

UNIT 9: ENVIRONMENT

UNIT 10:PLANETS

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 7.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 .. ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Cevapları 2019-2020 (Sayfa 83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94) 

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları (2019-2020)

Let’s Start!

What are the most and the least important things for a good a future? Why?

I think family and health are the most important things. Because our family helps us every time and we can’t live unhealthy

2. Read Yusuf’s expectations. What are his predictions about money, education etc.?

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları (2019-2020)

3. Match the pictures with the sentences in part 2.

2. bölümdeki resimleri cümlelerle eşleştirin.

4. Match the highlighted words in part 2 with the definitions below.

2. bölümde vurgulanan kelimeleri aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.

1. excellent

2.career

3. receive

4. peaceful

5. guess

6. probably

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları (2019-2020)

Let’s Read!

1. What do you expect from the future?

Gelecekten ne bekliyorsunuz?

2. 7.1. Read and listen to the texts. What are they talking about? Circle the correct answer.

Metinleri okuyun ve dinleyin. Ne hakkında konuşuyorlar? Doğru cevabı yuvarlak içine al.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları (2019-2020)

Read the texts in part 2 again and fill in the table.

Bölüm 2’deki metinleri tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.

4. Read again. Whose sentences could these be? Write their names.

Yeniden oku. Bunlar kimin cümleleri olabilir? Onların isimlerini yazın.

5. Make predictions about your life in ten years time and take notes. Then, tell them to the class.

On yıl içinde hayatınız hakkında tahminlerde bulunun ve notlar alın. Sonra sınıfa söyleyin.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları (2019-2020)

Let’s Listen!

1. Which professions can you see in this picture? What is your dream job?

Bu resimde hangi meslekleri görebiliyorsunuz? Hayalindeki meslek ne?

2. 7.2. Listen to the dialogue. What is Haarr’s dream job?

Diyaloğu dinleyiniz. Harry’nin hayalindeki iş nedir?

3. 7.3. Listen again and choose the correct one.

Tekrar dinleyin ve doğru olanı seçin.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları (2019-2020)

Let’s Speak!

1. Build your own future. Circle at least one from each box and talk about your future plans. You can add more.

Kendi geleceğinizi oluşturun. Her kutudan en az bir tane daire içine alın ve gelecek planlarınız hakkında konuşun. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

2. Walk around the class. Ask and answer about future predictions. You can take notes about your friends answers.

Sınıfta dolaşın. Gelecekteki tahminler hakkında sorular sorun. Arkadaşlarınızın tahminleri hakkında notlar alabilirsiniz.

3. Now look at your notes and talk about your friends.

Şimdi notlarınıza bakın ve arkadaşlarınızın geleceği hakkında konuşun.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları (2019-2020)

Let’s Read!

Think about what you ‘will/won’t do in fifty years. Why (not)?

Elli yıl içinde ne yapacağınızı / yapmayacağınızı düşünün. Neden olmasın.

2. Read the texts and out the sentences (a-f) in the right place.

Metinleri okuyun ve cümleleri (a-f) doğru yere koyun.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları (2019-2020)

3. Read the texts and underline the prections that surprise you most.

Metinleri okuyun ve sizi en çok şaşırtan fikirlerin altını çizin.

4. Read again and answer the questions.

Tekrar oku ve soruları cevapla

5.What do you know anout the topica below? Choose two of them and make predictions. Will they make our lives better or worse? Why? 

Aşağıdaki konular hakkında ne biliyorsunuz? İkisini seçin ve tahminlerde bulunun. Hayatınızı daha iyi mi yoksa daha kötü mü yapacaklar? Neden?

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları (2019-2020)

Let’s Write!

Look at the photos and topics. What will they be like in the future? Write your predictions about them.

Fotoğraflara ve konulara bakın. Gelecekte nasıl olacaklar? Onlar hakkında tahminlerinizi yazın.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları (2019-2020)

Let’s Have Fun!

Work in groups. Read the sentences below and answer: Do you think it will happen? Then, compare your ideas with your friends.

Grup çalışması. Aşağıdaki cümleleri okuyun ve cevaplayın: Bunun olacağını düşünüyor musun? Ardından fikirlerinizi arkadaşlarınızla karşılaştırın.

 

7.SINIF MEB ve KÖK E YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.