DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 36-46 CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 36-46 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı 3.ünite sayfa 36-46 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 159 sayfadan oluşuyor. 7.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: APEARANCE AND ERSONALITY

UNITE 2: SPORTS

UNIT 3: BIOGRAPHIES

UNITE 4: WILD ANIMALS

UNIT 5: TELEVISION

UNITE 6: CELEBRATIONS

UNIT 7: DREAMS

UNITE 8: PUBLIC BUILDINGS

UNIT 9: ENVIRONMENT

UNITE 10:PLANETS

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.

Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 

Sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık.  7.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46) 

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

1.Life is a long journey. What are the “milestones” in a person’s life? Discuss as a class and write them in the labels.

Hayat uzun bir yolculuktur. Bir kişinin hayatındaki “kilometre taşları” nelerdir?
Sınıf olarak tartışın ve bunları etiketlere yazın.

2.Below are some words about diferent stages of our lives. Find the meanings of the words and put them in the correct box.

Aşağıda hayatımızın farklı aşamaları hakkında bazı kelimeler var. Bul kelimelerin anlamlarını ve doğru kutuya koyun.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

3.Look at the photos. What are they? What is common about them?

Fotoğraflara bak. Onlar neler? Onlar hakkında ortak olan nedir?

4.3.1 Listen to the dialogue between Thomas and his classmate Maria. Who was behind these inventions?

3.1 Thomas ve sınıf arkadaşı Maria arasındaki diyaloğu dinleyin.Bu icatların arkasında kim vardı?

5.3.2 Listen again and fll in the blanks with the words given below.

3.2 Tekrar dinleyin ve boşlukları aşağıda verilen sözcüklerle doldurun.

6.Write some keywords from the dialogue about Tesla’s life.

Tesla’nın hayatıyla ilgili diyalogdan bazı anahtar kelimeler yazın.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

1.Do you read biographies? Who do you like reading about (e.g. people from history, celebrities)?

Biyografi okur musun? Kimler hakkında okumayı seviyorsun (ör. İnsanlar tarihten, ünlüler)?

Read Thomas’ biography homework about Tesla. How many patents did Tesla have?

Thomas’ın Tesla hakkındaki biyografi ödevini okuyun. Kaç patent Tesla var mıydı?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

3.Read the text in part 2 and put the sentences into chronological.

2. bölümdeki metni okuyun ve cümleleri kronolojik olarak yerleştirin

4.Read again and fll in the blanks with the correct information.

Tekrar okuyun ve boşlukları doğru bilgilerle doldurun.

5.What surprised you most about Nikola Tesla? What do you want to learn more about him?

Nikola Tesla hakkında sizi en çok ne şaşırttı? ne yapmak istiyorsun onun hakkında daha fazla bilgi edinmek mi?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

1.Look at the photos. Do you know these people? What do you know about them?

1. Fotoğraflara bakın. Bu kişileri tanıyor musunuz? Onlar hakkında ne biliyorsun?

3.3 Listen to the biographies. Match the people with their
countries and professions. There is one extra.

3.3 Biyografileri dinleyin. İnsanları kendi ülkeler ve meslekler. Bir ekstra var.

3.4 Listen again and choose the correct answer.

3.4 Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

1.Choose a famous person and do research about her/his life. Then, present it to the class.

Ünlü bir kişi seçin ve onun hayatı hakkında araştırma yapın.
Ardından sınıfa sunun.

2.Work in pairs. Follow the instruction and make dialogues with your partner about the famous people you chose.

İkili çalışın. Talimatları izleyin ve sizinle diyaloglar kurun.
seçtiğiniz ünlü insanlar hakkında ortak.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

1.3.5 Close your eyes and relax. Listen to the music and answer the questions.

3.5 Gözlerinizi kapatın ve gevşeyin. Müziği dinleyin ve soruları cevaplayın.

2.Are you good at playing any musical instruments?
Do you know a famous musician?

Herhangi bir müzik aleti çalmakta iyi misin?
Ünlü bir müzisyen tanıyor musun?

3.Read the biography of İdil Biret, a very talented and successful pianist. Match the headings with the correct paragraphs.

Çok yetenekli ve başarılı İdil Biret’in biyografisini okuyun.
piyanist. Başlıkları doğru paragraflarla eşleştirin.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

4.Read the biography again. Write True (T) or False (F).
Correct the false sentences.

Biyografiyi tekrar okuyun. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Yanlış cümleleri düzeltin.

5.Think about what makes someone successful in her/his life and talk about it.

Birini hayatında neyin başarılı kıldığını düşünün ve konuşun
hakkında.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

Let’s Write

Look at the pictures and short information about the successful chief admiral, Barbarossa Hayreddin. Use the notes and write a paragraph about him.

Başarılı baş amiral hakkında resimlere ve kısa bilgilere bakın, Barbarossa Hayreddin. Notları kullanın ve onun hakkında bir paragraf yazın.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

Let’s Make a Project!

Haydi Proje Yapalım!

Follow the steps and prepare a short biography.
Present it to the class.

Adımları izleyin ve kısa bir biyografi hazırlayın. Sınıfa sunun.

2021-2022 DİĞER TÜM DERS CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 İNGİLİZCE DERS KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.