7.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI FEN ve TEKNOLOJİ

7.SINIF MEB YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 142-143-144 CEVABI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 142-143-144 cevaplarını çözümlü olarak sizler için hazırladık.

7.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık

2021-2022 7.Sınıf MEB Yayınları   Fen Bilimleri Ders Kitabı 256 sayfadan oluşmaktadır.  7.Sınıf MEB Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

 

7.Sınıf  MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.

1. Elementler tek çeşit atom içeren saf maddelerdir.

2. Bileşikler kendini oluşturan atomların özelliklerini gösterir.

3. Bileşikler moleküler yapılı olabilir.

4.Karışımlar saf maddedir.

 5. Elementler sembollerle gösterilir ve elementlerin sembolleri tüm ülkelerde aynıdır.

6.Homojen karışımlara çözelti de denir.

7.Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülüp tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.

8.Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.

9.Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.

10.Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.

1- Atom hakkındaki görüşler zaman içinde değişmiştir.

2- Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan atom kümelerine molekül denir.

3- Hidrojen molekülü aynı  cins atomlardan , su molekülü ise farklı cins atomlardan oluşur.

4- Aynı cins atomdan oluşan saf maddelere element denir.

5- Bileşikler formüller ile, atomik yapılı elementler ise semboller   ile gösterilir.

6- Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

7- Homojen karışımlara çözelti adı verilir.

7.Sınıf  MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

C) Aşağıda verilen ifadeleri uygun kişi veya kavramlarla eşleştiriniz.

Ç) Aşağıdaki tabloda elementler, bileşikler, karışımlar karışık olarak verilmiştir. Bu tabloda verilenleri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Hangileri elementtir?

Na , K , O , Al.

2- Hangileri bileşiktir?

CO2 , NaCl , HNO3 , NH3 , HCI ,H2O.

7.Sınıf  MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

3- Hangileri karışımdır?

Kumlu su , şekerli su, kolonya ve salatadır.

4- Hangileri homojen karışımdır?

Kolonya ve şekerli su homojen karışımdır.

5- Hangileri heterojen karışımdır?

Kumlu su ve salata heterojen karışımdır.

D) Verilen çözeltilerin altındaki numaraları kullanarak çözünme hızlarını sıralayınız. Çözünme hızını etkileyen faktörler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

 III = IV > I > II

Sıcaklık

Temas Yüzeyi

Maddelerin tanecikli yapısı gibi etkenler çözünme hızına etki eder.

 

7.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

7.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.