DERS KİTABI CEVAPLARI FEN ve TEKNOLOJİ

7.SINIF MEB YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 108-115 CEVABI

7.SINIF MEB YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI SAYFA 108-115 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111-112-113-114-115 cevaplarını sizler için hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları

2021-2022 7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı   (Sayfa 108-109-110-111-112-113-114-115 ) Cevapları 

7.Sınıf MEB Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Peki, atomdan daha küçük parçacıklar var mıdır?

Evet atomdan küçük parçacıklar vardır.
➜ Elektron
➜ Nötron
➜ Proton

Sizce atom nasıl bir yapıya sahiptir?

 Atomun yapısını oluşturan proton ve elektronların elektriksel özellikleri birbirlerine tezattır. Proton (+)yüklü, elektron (-) yüklüdür. … Proton ve elektron sayıları bir atomda eşit ise bu atoma nötr atom denir.

7.Sınıf MEB Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

Başlangıçta saçlarınızı çekmeyen balonun kumaşa sürtündükten sonra saçlarınızı çekmesinin nedeni sizce ne olabilir?

Çünkü cisimler arasındaki itme ve çekme etkileşimleri elektriklenme denilen olay ile ilgilidir.

Gözlem sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız.

Elektriklenme için cisimlerin birbirine temas etmesi yeterlidir, sürtünme şart değildir, sürtünme sadece etkileşim yüzeyini arttırmak içindir.  Cisimlerin yapısında iki farklı elektrik yükü vardır. -Pozitif yük (+) ve -Negatif yük(-) Bu yükler “+” ve “-“ sembolleri ile temsil edilirler. Bu sembollerin matematikteki artı ve eksi ifadeleri ile alakası  yoktur, karıştırılmamalıdır. İki Tür Elektrik: Artı ve Eksi Yükler

7.Sınıf MEB Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiği ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızı sınıfta sununuz.

7.Sınıf MEB Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

Modellerinizi oluşturmadan önce oyun hamurundan yaptığınız küreler neyi temsil etmektedir?

  • Cevap: Küreler molekülleri temsil etmektedir.

Modellerinizi oluştururken aynı renk oyun hamurlarından yaptığınız küreler neden aynı büyüklükte olmalıdır?

  • Cevap: Moleküller aynı büyüklükte olur.

Yaptığınız modeller arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

  • Cevap: Yapmış olduğunuz modellere göre gözlemlerinizi yazınız.

 

7.Sınıf MEB Yayınları  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Sizler de doğada molekül hâlinde bulunan başka element ve bileşik örneklerini araştırınız. Araştırma sonuçlarınıza dayanarak çeşitli şekillerde ve çeşitli malzemelerle molekül modelleri oluşturarak bir afiş hazırlayınız. Araştırma sonuçlarınızı ve afişinizi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

1- Atomik Yapıdaki Elementler: Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır. Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

2- Moleküler Yapıdaki Elementler: Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir. Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot…

c) Elementlerin Özellikleri :
➜ Kendi özeliğini taşıyan en küçük yapı birimleri atomlardır.
➜ Aynı cins atomlardan oluşurlar.
➜ Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar.
➜ Saf maddelerdir.

7.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

7.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.