DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

7.SINIF KÖK E YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 9.ÜNİTE SAYFA 119-132 CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2019-2020 7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce ders kitabı 9.ünite sayfa 119-132 cevaplarını sizler için hazırladık.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9.Ünite Cevapları 2019-2020

2019-2020 7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 182 sayfadan oluşuyor. 7.Sınıf İngilizce Kök E yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1:APEARANCE AND ERSONALITY

UNIT 2: SPORTS

UNIT 3: BIOGRAPHIES

UNIT 4: WILD ANIMALS

UNIT 5: TELEVISION

UNIT 6: CELEBRATIONS

UNIT 7: DREAMS

UNIT 8: PUBLIC BUILDINGS

UNIT 9: ENVIRONMENT

UNIT 10:PLANETS

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Kök E Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 7.sınıf Kök E  yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 9.Ünite Cevapları 2019-2020 (Sayfa 119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı 

1-Think of the previous discussion, Which environmental problem do you think is the most important?

1-Önceki tartışmayı düşünün, sizce en önemli çevre sorunu hangisidir?

1-I think, air pollution is the most important one.

1-Bence hava kirliliği en önemlisidir.

2-Read text and make a list of the serious environmental problems.

2-Metni okuyun ve ciddi çevre sorunlarının bir listesini yapın.

2-Pollution, global warning, greenhouse effect, climate change, deforestation, ozone layer depletion.

2-Kirlilik, küresel uyarı, sera etkisi, iklim değişikliği, ormansızlaşma, ozon tabakasının incelmesi.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı 

3.Read the text again and answer the questions.

3. Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı 

1B Vocabulary (1B Kelime Bilgisi)

1.Match the words with the photos.

1. Fotoğrafları ile kelimeleri eşleştirin.

2.Complete the sentences.Use the words in the box.

2.Cümleleri tamamlayın Kutudaki kelimeleri kullanın.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı 

1.Read the last paragraph of the reading text. This is Our World: What should we do for our environment? Work in pairs and think of different ways to save the environment.

1. Okuma metninin son paragrafını okuyun. Bu Dünyamız: Çevremiz için ne yapmalıyız? Çiftler halinde çalışın ve çevreyi kurtarmak için farklı yollar düşünün.

2.Listen to the conversation about our environment and compare your answers. Discuss the things you do/don’t do to save the environment. Work in groups.

2.Çevremiz hakkındaki konuşmayı dinleyin ve cevaplarınızı karşılaştırın. Çevreyi korumak için yaptığınız / yapmadığınız şeyleri tartışın. Gruplarla çalışın.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı 

1.Complete the sentences using ” have to” must/ mustn’t and should/ shouldn’t.

1. “Zorunluluk” olmalı / olmalı ve olmamalı / olmamalı cümleleri tamamlayın.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı 

Writing.

Make recycling bins for your classroom.Describe the proces and write ıt in your notebook.Use the words in the box.

Sınıfınız için geri dönüşüm kutuları yapın. İşlemleri açıklayın ve not defterinize yazın. Kutudaki kelimeleri kullanın.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı 

1.Listen to the radio programme. What are the people talking about?

1.Radyo programını dinleyin. İnsanlar ne hakkında konuşuyor?

2.Listen again and complete the sentences.

2. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı 

3.Match the slogans with the photos.

3. Fotoğrafları ile sloganları eşleştirin.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı 

1.Read the text. What is WWF

Metni okuyun.Dünya Doğayı koruma vakfı (WWF)nedir?

2.Read the text again.Mark the sentences as True (T) False (F) or No Informatıon (NI).

2. Metni tekrar okuyun Cümleleri Doğru (T) Yanlış (F) veya Bilgi Yok (NI) olarak işaretleyin.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı 

Lets Play

Roll the dice and move ahead. Look at the picture
and make a sentence about the environment.

Zarları at ve ilerle. Resme bak ve çevre hakkında bir cümle kur.

7.Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı 

Prepare a poster. Show the ways of protecting our environment. Then, present it to the class. e.g. We have to start using public transportation.

Bir poster hazırlayın. Çevremizi korumanın yollarını gösterin. Sonra sınıfa sunun. Örneğin. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlamalıyız.

Which words did you learn in this unit? Go to your visual dictionary and record them.

Bu ünitede hangi kelimeleri öğrendin? Adresine git görsel sözlük ve bunları kaydedin.

7.SINIF KÖK E ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.