DERS KİTABI CEVAPLARI SOSYAL BİLGİLER

7.SINIF EKOYAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI 150-161 CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI 150-161 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda ‘7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5.Ünite Sayfa 150-161 Cevaplarını’ sizler hazırladık.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı 5.Ünite 2021-2022

2021-2022 7.Sınıf EkoYay  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 253 sayfadan oluşmaktadır. 7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

2021-2022 7.sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları siz sevgili öğrencilerimizin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız öncelikle derslerinizi kendiniz yapmanız, daha sonra buradan bakarak kontrol etmeniz olacaktır. Sadece buradan bakarak yaptıklarınız sizin gelişiminize katkı sağlamaz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı 2021-2022 cevaplarını sizler için hazırladık. Cevabınız Burda ailesi olarak başarılar diliyoruz. 

2021-2022 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5.ünite Cevapları (Sayfa 150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161)

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5.ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Cevapları

 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Metinden yararlanarak insan-toprak-vatan-devlet ilişkisini açıklayınız.

İnsanın yaşamış olduğu yer topraktır.Toprakların olduğu bütünde vatandır.Vatanı koruyan geliştiren ise devlettir.

Toprakla insan arasındaki ilişki tarih öncesi devirlere kadar uzanır.İnsanlık için hiçbir dönemde önemi azalmayan insan ve toprak ilişkisi bakınız aşağıdaki şiire nasıl konu olmuştur?

İnsanın yoldaşı bu şiirde kara topraktır.

Aşık Veysel toprağı neden sadık yar olarak adlandırmıştır?

Çünkü toprak bizlerin gösterdiği emek ne ise onu verir.Bizlere ihanet etmez.

Aşık Veysel’e göre toprağın bize kazandırdıkları nelerdir? Örnekler veriniz.

Toprak bizlere koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, bir çekirdek verdim dört çekirdek verdi diyerek toprağın bize kazandırdıklarını anlatmıştır.

 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Toprağın işlenmesi ile refah seviyesinin artması arasında nasıl bir ilişki vardır?Açıklayınız.

Toprağı  ne kadar kullanırsak ekonomik olarak da o kadar kazanmış oluruz.Bu şekilde de refah seviyesi artmış olur.

Etkinlik Zamanı: Metni  okuyunuz.Metinde anlatılmak istenen düşünceyi yazınız.

Toprağın bir devlet parçası ve kimseye verilmeyeceğinden bahsedilmektedir.

 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması hangi sorunlara yol açabilir? Tartışınız.

Topraklar bir kişi elinde toplanması üretilen malların fiyatlarının artmasına neden olur.Bu durumda ekonomik olarak bizlere zarar verir.Rekabet’in olması tüketiciye yarar.

 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

İkta ve tımar sistemini feodal yapıdaki toprak yönetimi ile karşılaştırınız.Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

İkta sistemi, asker ve devlet memurlarına, devlet için yapmış oldukları hizmetler karşılığında, belirli bir süre için verilen toprak sistemidir.

Tımar Sistemi, askeri bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda idari bir sistemdir.Köylüler devlere vermeleri gereken vergiyi tımar sahiplerine verirlerdi.Tımar sahipleri de gelen bu vergilerle asker yetiştirirdi.

Feodal yapıdaki toprak sisteminde ise bir Derebeyi, askerleri köle gibi çalıştırıp,toprağın işlenmesini sağlar ve vergi olarak çoğunu ellerinden alır.Köylülerin başka bir beylikle ya da devletle iletişim kurması da yasaktır.

B.Aşağıdaki zihin haritasında yer alan Toprakla ilgili kavram ve sözcükler kutucuğun etrafındaki kutucukları örnekte olduğu gibi doldurunuz.

1.Tarım  / 2.Yaşam  / 3.Ev  / 4.Beslenme  / 5.Millet-Devlet  / 6.Bağımsızlık

 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

T.C Tarım ve Orman Bakanlığının üretime yönelik desteklerinden hareketle devletin üreticiye verdiği destekler hakkında neler söyleyebilirsiniz.

Devletimizin üreticilere vermiş olduğu çeşitli destekler sonucunda, üretim artmış ve dışa bağımlılık azalmıştır.Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamıştır.

 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

A. Aşağıdaki kurum ve kuruluşların tarım alanında yaptığı çalışmaları araştırınız ve edindiğiniz bilgileri bırakılan boşluklara yazınız.

Toprak Mahsülleri Ofisi : Depo ihtiyacını karşılamak ve muhafaza tesislerini kurma görevi verilmiştir.

Ziraat Bankası : Çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla kurulmuştur.

ÇAYKUR : Türkiye’de üretilen çayı üretme ve pazarlama , iç ve dış pazarda gücünü artırmaya yönelik kurulmuştur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri : Çiftçinin uygun fiyata mazot ve gübre almasını sağlayarak ödemesini de kolaylaştırmak için kurulmuştur.

B.Toprağın üretimdeki ve yönetimdeki önemine ilişkin aşağıdaki tabloya yazınız.

Geçmişte

Üretimde : Toprağa ürünler ekip ekonomik kazanç sağlarız.

Yönetimde : Devlet toprağın işlenmesi için insanlara toprak vermiştir.

Günümüzde

Üretimde : Geçmişte olduğu gibi bugünde topraktan ürünler elde edip ekonomik kazanç sağlarız.

Yönetimde : Devlet birçok kurum ve kuruluşla üreticiye destek olmaktadır.

 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı

Üretim alanında kullanılan teknolojik ürünlere ve bu ürünlerin yaşamımızı nasıl kolaylaştırdığına örnek veriniz.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte üretim daha hızlı hale gelmiş ve zamandan tasarruf sağlanmıştır.örneğin; önceden topraklar inekler tarafından aylarca işlenirken şimdi ise traktörler tarafından çok kısa sürede halledilmektedir.

Değirmenlerin yerini fabrikaların almasının sebepleri nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni fabrikalar kurulmuştur.Değirmenlere göre kısa sürede daha fazla ürün elde edilmektedir.

Değirmenden önce insanlar buğdayları un haline getirmek için hangi yöntemleri kullanmışlardır?

Daire şeklindeki taşların üst üste konarak bir hayvan tarafından çevrilmesini kullanmışlardır.Eşekler, taşların dönmesini sağlayarak buğday tanelerinin öğütülmesini sağlamıştır.

Fabrikaların yaygınlaşması insanların yaşamlarını nasıl etkilemiştir?

Fabrikaların yaygınlaşması ile birlikte insanların iş gücünü azaltmaktadır.Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlara olan ihtiyaç azalacak ve robotlar gelişecektir.

 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

Geçmişten günümüze tarım alanındaki gelişmeleri aşağıdaki tarih şeridi üzerinde kronolojik olarak yazınız.

Etkinlik Zamanı: Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha fazla alan ekilebilir hale geldi.Bunun sonucunda üretim arttı.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı.Bunu sonucunda işsizlik arttı.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde yılın her mevsimi ürün elde edilebilir oldu.Bunun sonucunda hormonlu ürünler ortaya çıktı.

Etkinlik Zamanı : Aşağıdaki sanayi kollarında gerçekleşen teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik etkilerini yazınız.

Tekstil Sanayi : Makinelerin gelişmesi ile hem ekonomiye hem de sosyal hayata etkisi iyi yönde olmuştur.

Gıda sanayisi : Gıda maddelerinin ve bunların üretimi,satılması, saklanması için kullanılan malzemenin sağlık şartlarına uygunluğu devletin denetimi altında bulunmaktadır.

Otomotiv Sanayi : Otomotiv sektörü ; yedek parça ,akaryakıt, servis,sigorta ve ulaşım gibi sektörlere yakın ilişkilidir.

İnşaat Sanayisi : Doğru planlama, doğru yapılar sayesinde can ve mal kaybı azalmıştır.

 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı 

Etkinlik Zamanı : Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1.Tarımsal üretimin geleceği hakkında neler söylenebilir?

Toprağın verimsizliğinden dolayı tarımsal üretim ilerlemeyecek.

2.Tarımda robotların kullanıyor olmasının ekonomik ve sosyal hayata olumlu ve olumsuz etkisi nedir?

İnsan gücünün etkisi azalırken zamandan tasarruf sağlanır.Üretimde maliyeti düşürüp kaliteyi artırırken çevre kirliliğine neden olur.

3.Robotların insanları işsiz bırakacağını düşünüyor musunuz? Bir örnek üzerinden nedenini açıklayınız.

Evet düşünüyorum.Çünkü robotların verimleri daha yüksek olur insanlara göre yorulması ve hata yapma ihtimalleri yoktur.

 

7.SINIF DİĞER TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 7.SINIF EKOYAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER  DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.