7.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 111-112-113-114-115 CEVABI

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları  İngilizce ders kitabı 7.ünite  sayfa 111-112-113-114-115 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2021-2022

7.sınıf Bilim Kültür  yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182

ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları  7.Ünite Cevapları  (Sayfa 111-112-113-114-115)

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

b Answer the questions according to the article on page 110.

b Soruları 110. sayfadaki makaleye göre cevaplayınız.

1. How will people be able to communicate in the future?

2. What is the benefit of controlling the weather?

3. What will happen when the deserts become rainforests?

4. What will companies make to travel in space?

Soruların Türkçe Açıklaması

1. İnsanlar gelecekte nasıl iletişim kurabilecekler?

2. Havayı kontrol etmenin faydası nedir?

3. Çöller yağmur ormanlarına dönüştüğünde ne olacak?

4. Şirketler uzayda seyahat etmek için ne yapacak?

5.Read the predictions about the year 2100. Give numbers 1-6 in order to the possibility of them to you.

2100 yılı ile ilgili tahminleri okuyunuz. 1-6 arası sayıları veriniz.
bunların gerçekleşme olasılığı size göre.

 People will find water on the other planets.

 There will be more disasters.

 We won’t eat food but we will feed on pills.

 We will live in huge spaceships.

 It will snow in summer.

 Everybody will have robots.

Türkçe Anlamları

 İnsanlar diğer gezegenlerde su bulacaklar.

 Daha fazla felaket olacak.

 Yemek yemeyeceğiz ama haplarla besleneceğiz.

 Büyük uzay gemilerinde yaşayacağız.

 Yazın kar yağacak.

 Herkesin robotları olacak.

Now, write two more predictions of your own about the year 2100. Then, share them with your friends.

Şimdi 2100 yılı ile ilgili iki tahmininizi daha yazın.
onları arkadaşlarınızla paylaşın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

6 Read the sentences and complete them by making meaningful predictions.

6 Cümleleri okuyun ve anlamlı tahminler yaparak tamamlayın.

7 Look at the example and fill in the chart.

7 Örneğe bakın ve tabloyu doldurun.

 peace  — barış

 justiceadalet

 patriotismvatanseverlik

 friendshipdostluk

 The world will be more peaceful.

 Dünya daha barışçıl olacak.

People will live more happily in the future.

İnsanlar gelecekte daha mutlu yaşayacaklar.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

1 Discuss the following questions in groups of three.

Aşağıdaki soruları üç kişilik gruplar halinde tartışın

1. Do you think the world will be a more peaceful place?

2.Do you believe the Internet will be more popular?

3.What will people do to live more happily?

4.What major changes will there be in the world?

5.What will the world’s biggest problem be in the future?

6.What will cities be like in the future?

7. Will the ways of transportation change in the future?

Soruların Türkçe Açıklaması

1. Dünyanın daha barışçıl bir yer olacağını düşünüyor musunuz?

2. İnternetin daha popüler olacağına inanıyor musunuz?

3. İnsanlar daha mutlu yaşamak için ne yapacak?

4. Dünyada ne gibi büyük değişiklikler olacak?

5. Gelecekte dünyanın en büyük sorunu ne olacak?

6. Şehirler gelecekte nasıl olacak?

7. Gelecekte ulaşım yolları değişecek mi?

Now, report your answers to the class.

Şimdi, cevaplarınızı sınıfa bildirin.

I think the world will be a more peaceful place if we love and
show respect to each other.

Birbirimizi sever ve saygı gösterirsek dünyanın daha barışçıl bir yer olacağını düşünüyorum.

2 Work in pairs and build up short dialogues. Use the questions and expressions given in the box.

2 Çiftler halinde çalışın ve kısa diyaloglar oluşturun. Soruları ve ifadeleri kullanın kutusunda verilmiştir.

Do you think borders between the countries will disappear?

Sizce ülkeler arasındaki sınırlar kalkacak mı?

I hope so.

Umarım.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

Write your predictions about future events in a short paragraph. Use the following headings and the given expressions.

Gelecekteki olaylarla ilgili tahminlerinizi kısa bir paragrafta yazın. Aşağıdakileri başlıkları ve verilen ifadeleri kullanın.

 

 • disasters
 • wars
 • science
 •  peace
 •  technology
 •  health

 

 •  felaketler
 •  savaşlar
 •  bilim
 •  barış
 • teknoloji
 •  sağlık

 

 • I think
 •  I believe
 •  I guess
 •  Probably
 •  Definitely

 

 •  bence
 •  inanıyorum
 •  sanırım
 • Muhtemelen
 •  Kesinlikle

1 Read the following letter. Then, write a simple letter about your dreams and expectations of the future.

1 Aşağıdaki mektubu okuyun. Ardından, geleceğe dair hayalleriniz ve beklentileriniz hakkında basit bir mektup yazın.

Dear John,
How are you? I’m doing fine. I arrived in New York last week and visited the university. It’ll begin on 5th October. I hope I will be very successful and get my diploma as soon as possible. Later on, I’ll try to find a job here. I guess I’ll live in New York in the future. It’s a lovely city. Looking forward to hearing from you.
Take care.
Love,
Robert

Mektubun Türkçe Açıklaması

Sevgili John,

Nasılsın? İyiyim. Geçen hafta New York’a geldim ve üniversiteyi ziyaret ettim. 5 Ekim’de başlayacak. Umarım çok başarılı olurum ve bir an önce diplomamı alırım. Daha sonra burada bir iş bulmaya çalışacağım. Sanırım gelecekte New York’ta yaşayacağım. Çok güzel bir şehir. Cevabını bekliyorum. Dikkatli ol.
Seviyorum,
Robert.

2 Expand your visual dictionary with new words. 

2 Görsel sözlüğünüzü yeni kelimelerle genişletin.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

1 Fill in the charts.

1 Tabloları doldurun.

What do you predict about your life in the future? 

Gelecekteki hayatınız hakkında ne öngörüyorsunuz?

 

 

2021-2022 7.SINIF DİĞER TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.