7.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 106-107-108-109-110 CEVABI

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları  İngilizce ders kitabı 7.ünite  sayfa 106-107-108-109-110-cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2021-2022

7.sınıf Bilim Kültür  yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182

ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları  7.Ünite Cevapları  (Sayfa 106-107-108-109-110)

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

a. Do you have any dreams?

a. Herhangi bir hayalin var mı?

 

b. What will you do in the future?

b. Gelecekte ne yapacaksın?

1 Match the synonyms of the words given in the box and write. One word is extra.

1 Kutuda verilen kelimelerin eş anlamlılarını eşleştirerek yazınız. Bir kelime ekstradır.

excellent     — harika

opinion       — fikir

dream         —  rüya

guess         — tahmin etmek

receive       — almak

probably    — muhtemelen

career         — kariyer

Tick (✔) the ones you think you’ll have in the future. Then, write.

Gelecekte sahip olacağını düşündüklerini (✔) işaretle. Sonra yaz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

Listen and write about Nazan’s and William’s future life.

Nazan ve William’ın gelecekteki yaşamlarını dinleyin ve yazın.

2 Listen and fill in the blanks.

2 Dinleyin ve boşlukları doldurun.

3 Listen again and write True (T) or False (F).

3 Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

1. Dorothy wants to attend a university.

1. Dorothy bir üniversiteye gitmek istiyor.

2. She wants to find a job in a village.

Bir köyde iş bulmak istiyor.

3. She wants to have five children.

3. Beş çocuğu olmasını istiyor.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

1 Make predictions about your future under the given headings.

1 Verilen başlıklar altında geleceğiniz ile ilgili tahminlerde bulunun.

I will definitely have a diploma from a university.

Kesinlikle bir üniversiteden diplomam olacak.

2 Work in pairs. Ask the following questions to each other and get the answer.

2 Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki soruları birbirinize sorun ve cevabını alın.

 • Will you go to a university? 
 • Üniversiteye gidecek misin
 • Will you get married?
 • Evlenecek misin?
 • Will you adopt a pet?
 • Evcil hayvan mı sahipleneceksiniz?
 • Will you be happy?
 • Mutlu olacak mısın
 • Will you have a healthy life?
 • Sağlıklı bir hayatınız olacak mı?
 • Will you receive good news?
 • İyi haberler alacak mısın?

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

1 Look at the picture and guess who they are and what they are talking about.

1 Resme bakın ve kim olduklarını ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.

2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

a. What are Maria’s dreams for the future?

b. What does Maria’s mother think about her future?

2 Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. Maria’nın gelecek için hayalleri nelerdir?

B. Maria’nın annesi geleceği hakkında ne düşünüyor?

Open your books. Listen and read the dialogue. Then, do the exercises.

Kitaplarınızı açın. Diyaloğu dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

Maria: Do you think I’ll be successful in my career, mum?

Mum: Yes, you will because you always study hard, and
you know your responsibilities. Also, you’ll be very happy in your relationships. You’re an honest person and you love people.

Maria: Do you think so?

Mum: Definitely! You’ll probably make good friends, have a
family and a long life.

Maria: Do you really think so?

Mum: Of course, I do. What is your dream for the future?

Maria: Thank you, mum. Let me think. Umm… I’ll definitely go to a university and get a diploma. Then, I’ll get a great job. I may move to a big city, and I may get married and have kids. I want to have a dog and a cat, too. You know I love animals. I believe I’ll
have an excellent life.

Mum: I hope so.

Metnin Türkçe Açıklaması

Maria: Kariyerimde başarılı olacağımı düşünüyor musun anne?

Anne: Evet, yapacaksın çünkü her zaman çok çalışıyorsun ve
sorumluluklarını biliyorsun. Ayrıca, çok olacaksın ilişkilerinde mutlu sen dürüst bir insansın ve insanları seviyorsun.

Maria: Öyle mi dersin?

Anne: Kesinlikle! Muhtemelen iyi arkadaşlar edineceksiniz,
aile ve uzun bir yaşam.

Maria: Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?

Anne: Tabii ki istiyorum. Gelecek için hayalin nedir?

Maria: Teşekkür ederim anne. Bir düşüneyim. Umm… Kesinlikle bir üniversiteye gideceğim ve diploma. O zaman harika bir iş bulacağım. Büyük bir şehre taşınabilirim, evlenebilirim ve çocukları var. Ben de bir köpeğim ve bir kedim olsun istiyorum. Hayvanları sevdiğimi biliyorsun. yapacağıma inanıyorum mükemmel bir hayatın var.

Annem: Umarım.

a Circle the correct option.

a Doğru seçeneği daire içine alın.

b Tick () the pictures mentioned in the dialogue.

b Diyalogda bahsedilen resimleri işaretleyin ()..

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık


4 Read the newspaper article.

4 Gazete makalesini okuyun.

a Complete the sentences according to the news.

a Cümleleri habere göre tamamlayınız.

2021-2022 7.SINIF DİĞER TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.