7.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları  İngilizce ders kitabı 6.ünite  sayfa 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

Bilim Kültür Yayınları 7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Cevapları 

2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 182 sayfadan oluşuyor. 7.Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

1.ÜNİTE : APEARANCE AND ERSONALITY

2.ÜNİTE : SPORTS

3.ÜNİTE : BIOGRAPHIES

4.ÜNİTE : WILD ANIMALS

5.ÜNİTE : TELEVISION

6.ÜNİTE : CELEBRATIONS

7.ÜNİTE : DREAMS

8.ÜNİTE : PUBLIC BUILDINGS

9.ÜNİTE : ENVIRONMENT

10.ÜNİTE : PLANETS

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sitemizde 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2021-2022

7.sınıf Bilim Kültür  yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182

ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Cevapları  (Sayfa 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104 )

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

a. Do you think it is easy to organize a party? Why?

a. Bir parti düzenlemenin kolay olduğunu mu düşünüyorsun? Neden?

b. What do you need for a great party?

Harika bir parti için neye ihtiyaç var?

1 Use the given words in the box and fi ll in the blanks. One word is extra.

1 Kutuda verilen kelimeleri kullanın ve boşlukları doldurun. Bir kelime fazladan.

2 Make your own sentences by using the following words.

2 Aşağıdaki kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi oluşturun.

3 Suppose you’re giving a birthday party. Tick (✓) the things you need. Then,complete the list.

3 Bir doğum günü partisi verdiğinizi varsayalım. İhtiyacınız olan şeyleri işaretleyin (✓). Sonra,listeyi tamamlayın.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

1.Listen and write what these people need for their parties. Mention the quantities.

Bu insanların partileri için neye ihtiyacı olduğunu dinleyin ve yazın. Bahsedin miktarları.

2 Listen and fi ll in the blanks.

2 Boşlukları dinleyin ve doldurun.

3 Listen and number the pictures.

3 Resimleri dinleyin ve numaralandırın.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

1 Look at the list below and talk about the sequence of the things you should do.

1 Aşağıdaki listeye bakın ve yapmanız gereken şeylerin sırası hakkında konuşun.

What should I do first to arrange a party?

Bir parti düzenlemek için ilk önce ne yapmalıyım?

Prepare a guest list.

Bir konuk listesi hazırlayın.

2 Take some notes for your party. Then, work in pairs, ask and answer.

2 Partiniz için bazı notlar alın. Sonra ikili çalışın, sorun ve cevaplayın.

What type of party are you giving?

Ne tür bir parti veriyorsunuz?

A pizza party! What about you?

Pizza partisi! Sen ne düşünüyorsun?

A surprise party!.

Sürpriz bir parti!

Great!

Harika!

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

1 Look at the pictures and guess what they are talking about.

1 Resimlere bakın ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.

2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2 Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What is Martha planning to do?

a. Martha ne yapmayı planlıyor? 

3 Open your books. Listen again and do the exercises.

3 Kitaplarınızı açın. Tekrar dinleyin ve egzersizleri yapın.

Martha: Hello, Kevin.

Kevin: Hi! Why do you sound worried?

Martha: I’m planning to organize a welcome party for my brother,
but I don’t know how to plan it. Can you help me?

Kevin: Sure. First, you should prepare a guest list and the invitation cards. Then, decorate the place, order the cake and buy some beverages. Finally, you should wrap the gifts and rest before the party.

Martha: Oh! Thank you very much for your help. So I need a lot of balloons, some party hats and two or three gifts. You’re
coming to the party, right?

Kevin: Of course, I’m coming. I can bring some music CDs and
movie DVDs, too.

Martha: Great! See you on Saturday at the party, then.

Kevin: Okay. Take care.

Metnin Türkçe Açıklaması

Martha: Merhaba Kevin.

Kevin: Merhaba! Neden endişeli görünüyorsun?

Martha: Kardeşim için bir hoş geldin partisi düzenlemeyi planlıyorum. ama nasıl planlayacağımı bilmiyorum. Bana yardım eder misiniz?

Kevin: Tabii. Öncelikle bir davetli listesi hazırlamanız ve davetiye kartları. Ardından mekanı süsleyin, sipariş verin kek ve içecek al. Son olarak, sarmalısın hediyeler ve partiden önce dinlenme.

Marta: Ah! Yardımın için çok teşekkürler. yani çok ihtiyacım var
balonlar, birkaç parti şapkası ve iki ya da üç hediye. sen partiye geliyor, değil mi?

Kevin: Tabii ki geliyorum. Bazı müzik CD’leri getirebilirim ve
film DVD’leri de var.

Marta: Harika! Cumartesi partide görüşürüz o zaman.

Kevin: Tamam. Dikkatli ol.

b. What should Martha do to organize a party?

b. Merve bir parti düzenlemek için ne yapmalı?

a Complete the sentences according to the dialogue.

a Diyaloğa göre cümleleri tamamlayın.

b Tick () the things Martha needs.

b Martha’nın ihtiyacı olan şeyleri işaretleyin ().

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

4.Martha arranged a welcome party for her brother. Now, they are at the party. Work in groups of three and act out the conversation.

4. Martha, kardeşi için bir hoşgeldin partisi düzenledi. Şimdi, partideler. Üçlü gruplar halinde çalışın ve sohbeti canlandırın.

Bob: Thank you very much for the party, Martha. You are very thoughtful.

Martha: You’re welcome, Bob. Kevin helped me a lot.

Bob: Thanks a lot, Kevin.

Kevin: Not a problem at all.

Martha: Would you like some small sandwiches,

Kevin?

Kevin: Yes, why not. A few, please.

Martha: Okay, here you are. What about you, Bob?

Bob: No, thanks. I’m full. Maybe after I cut the cake, but I can have some orange juice.

Martha: Sure. Kevin, would you like some orange juice?

Kevin: Yes, please. Just a little. Thanks.

Martha: Alright.

Metnin Türkçe Çevirisi

Bob: Parti için çok teşekkür ederim Martha. Çok düşüncelisin.

Martha: Rica ederim Bob. Kevin bana çok yardımcı oldu.

Bob: Çok teşekkürler Kevin.

Kevin: Hiç sorun değil.

Martha: Küçük sandviçler ister misin?

Kevin?

Kevin: Evet, neden olmasın. Biraz lütfen.

Martha: Tamam, işte buradasın. Ya sen Bob?

Bob: Hayır, teşekkürler. Tokum. belki kestikten sonra kek, ama biraz portakal suyu alabilirim.

Martha: Tabii. Kevin, biraz portakal ister misin? Meyve suyu?

Kevin: Evet, lütfen. Sadece biraz. Teşekkürler.

Martha: Peki.

a Match and complete the sentences. One answer is extra.

a Cümleleri eşleştirin ve tamamlayın. Bir cevap fazladır.

b Read the dialogue again and write True (T) or False (F).

b Diyaloğu tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

5.Read the e-mail.

E postayı oku.

Hi friends,
Is everything okay? I am planning a party for our friend Jack on next Saturday. It’s his birthday. Would you like to join it? If yes, I need some help and things. Who can bring some balloons and candles? I think Roger can do that. I am buying the beverages
and the party hats, but we need a cake and some snacks. Molly, can you make them, please? Thanks in advance. Oh! I forgot the invitation cards and the gifts! Who wants to prepare the cards and wrap the gifts? Mark? Okay, you’re responsible for doing them. I guess everything’s done. Thanks again for your help.
See you.
Doris

Mail Türkçe Çevirisi

Merhaba arkadaşlar,
Her şey yolunda mı? Önümüzdeki cumartesi arkadaşımız Jack için bir parti planlıyorum. Onun doğum günü. Katılmak ister misin? Evet ise, yardıma ve bazı şeylere ihtiyacım var. Kimler balon ve mum getirebilir? Bence Roger bunu yapabilir. içecekleri alıyorum ve parti şapkaları, ama bir pastaya ve biraz abur cubura ihtiyacımız var. Molly, onları yapabilir misin lütfen? Şimdiden teşekkürler. Ey! Davetiyeleri ve hediyeleri unuttum! Kim kartları hazırlamak ve hediyeleri paketlemek ister? İşaret? Tamam, onları yapmaktan sen sorumlusun. Sanırım her şey bitti. Yardımın için tekrar teşekkürler.
Görüşürüz.
Doris.

a.Write six things Doris needs for the party.

Doris’in parti için ihtiyaç duyduğu altı şeyi yazın.

b Write what these people are doing for the party.

b Bu insanların parti için ne yaptığını yazın.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

6 Read the invitation card and answer the questions.

6 Davetiyeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What kind of party is Kate having?

2. When is the party?

3. What time does the party start?

4. What should the guests wear at the party?

5. Why should the guests join the party?

1. Kate ne tür bir parti veriyor?

2. Parti ne zaman?

3. Parti ne zaman başlıyor?

4. Partide konuklar ne giymelidir?

5. Misafirler partiye neden katılmalı?

7.Imagine you are joining Kate’s party. Which character would you like to be?Why?

7. Kate’in partisine katıldığınızı hayal edin. Hangi karakter olmak istersiniz? Neden?

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

1.Suppose you are the host of a party. Work in pairs. Make suggestions and accept or refuse them.

Bir partinin ev sahibi olduğunuzu varsayalım. İkili çalışın. Önerilerde bulunun ve kabul edin veya reddedin.

Would you like some cake?

Biraz pasta ister miydin?

No, thanks. I’m full. / Yes, please. Just a
little.

Hayır teşekkürler. Tokum. / Evet lütfen. sadece bir
biraz.

2 Look at the pictures and talk about the quantities.

2 Resimlere bakın ve miktarlar hakkında konuşun.

3 Make a list of the things you need for the party you are giving. Build up short dialogues as in the example.

3 Verdiğiniz parti için ihtiyacınız olan şeylerin bir listesini yapın. Kısa inşa et örnekteki gibi diyaloglar.

You: What do you need for the party?

Your friend: I need a lot of balloons, some sandwiches and a few candles.

You?

You: I need a lot of party hats and some snacks.

Siz: Parti için neye ihtiyacınız var?

Arkadaşın: Bir sürü balona, ​​biraz sandviçe ve birkaç muma ihtiyacım var.

Sen?

Siz: Bir sürü parti şapkasına ve biraz abur cubura ihtiyacım var.

 

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

Read the invitation card on page 96 again. Then, prepare a birthday party invitation and mention about the following titles.

96. sayfadaki davetiye kartını tekrar okuyun. Ardından bir doğum günü partisi davetiyesi hazırlayın ve aşağıdaki başlıklardan bahsedin.

1.Organize a surprise party. Prepare a list for needs, food, drinks, guests and an invitation card for the guests.

Sürpriz bir parti düzenleyin. İhtiyaçlar, yiyecekler, içecekler, misafirler için bir liste hazırlayın ve misafirler için bir davetiye.

2 Expand your visual dictionary with new words.

2 Görsel sözlüğünüzü yeni kelimelerle genişletin.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

Match the words with the pictures. Then, write what Jane should do to organize a great party. One word is extra.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Sonra Jane’in yapması gerekenleri yazın harika bir parti düzenleyin. Bir kelime fazladan.

Now, add three more suggestions.

Şimdi üç öneri daha ekleyin.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

2.Listen and fi ll in the blanks.

Dinle ve boşlukları doldur.

3 Build up sentences / questions.

3 Cümleler / sorular oluşturun.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

4 Put the sentences in order to make a dialogue.

4 Diyalog kurmak için cümleleri koyun.

Mike: Oh! Great. Can I help you?

Ruth: Oh! I forgot to buy the gifts.

Mike: Hello, Ruth. What are you doing?

Ruth: Sure, you can. What should I do first?

Mike: Let’s go to the shopping mall. I’ll buy a gift, too.

Ruth: I’m trying to plan a surprise party for my friend Helen, Dad.

Mike: First, you should prepare a guest list. Then, decorate the house and prepare lots of food. Don’t forget to wrap the gifts.

Mike: Ah! Harika. Yardımcı olabilir miyim?

Ruth: Ah! Hediyeleri almayı unuttum.

Mike: Merhaba Ruth. Ne yapıyorsun?

Ruth: Tabii, yapabilirsin. İlk önce ne yapmalıyım?

Mike: Hadi alışveriş merkezine gidelim. Ben de bir hediye alacağım.

Ruth: Arkadaşım Helen için sürpriz bir parti planlamaya çalışıyorum baba.

Mike: Önce bir davetli listesi hazırlamalısın. Ardından evi dekore edin ve bir sürü yemek hazırlayın. Hediyeleri paketlemeyi unutmayın.

Now, answer the questions.

Şimdi Soruları cevaplayın.

1. What is Ruth planning to do?

2. Who can help Ruth?

3. What should Ruth do for the party?

4. What did Ruth forget to do?

5. Where does Mike suggest to go? Why?

1. Ruth ne yapmayı planlıyor?

2. Ruth’a kim yardım edebilir?

3. Ruth parti için ne yapmalı?

4. Ruth ne yapmayı unuttu?

5. Mike nereye gitmeyi öneriyor? Niçin?

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

Match the questions with the answer. One answer the extra.

5 Soruları cevaplarla eşleştirin. Bir cevap fazladır.

Suppose you are giving a party. Make a to-do list.

6 Bir parti verdiğinizi varsayalım. Bir yapılacaklar listesi yapın.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

7 Look at the list and write what these people should do.

7 Listeye bakın ve bu insanların ne yapması gerektiğini yazın.

Use the given sentences and complete the dialogue.

Verilen cümleleri kullanın ve diyaloğu tamamlayın.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı Bilim ve Kültür Yayıncılık

Do the quiz!

 Testi yapın!

Answer the question.

 Soruları cevaplayın.

1. Do you give parties on your birthday?

2. What should you do to organize a great party?

3. What do you need for giving a party?

4. How many guests do you usually invite to your party?

1. Doğum gününüzde parti verir misiniz?

2. Harika bir parti düzenlemek için ne yapmalısınız?

3. Parti vermek için neye ihtiyacınız var?

4. Partinize genellikle kaç misafir davet edersiniz?

2021-2022 7.SINIF DİĞER TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.