DERS KİTABI CEVAPLARI TÜRKÇE

6.SINIF TÜRKÇE MEB YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 12-42 CEVAPLARI

6.SINIF TÜRKÇE MEB YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 12-42 CEVAPLARI

 

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 6.Sınıf MEB Yayınları  Türkçe ders kitabı 1.Ünite sayfa 12-42 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

6.sınıf Türkçe  ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 Türkçe  ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Okuma Kültürü  Cevapları 2021-2022 (Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 )

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Okuma Kültürü Sayfa 12-13-14-15-16-17  Bu da Benim Öyküm  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

Bu Da Benim Öyküm 

Hazırlık Çalışmaları 

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 12 Cevabı

1.Kitap okumayı sever misiniz ? Niçin?

Cevap : Evet ben severim , çünkü kitap okuduğum zaman ufkum genişliyor olaylara farklı açıdan bakabilme yeteneği kazandırıyor ve en önemlisi de ruhumu dinlendiriyor.Ayrıca konuşmanın da güzelleşmesini sağlıyor.

2.Hangi tür kitapları okumayı seviyorsunuz ? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Tür olarak kitap seçmem beni geliştireceğine inandığım bütün türleri okurum.Ama  genellikle de çevremdeki arkadaşların tavsiye ettiği kitapları okurum.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 14 Cevabı

1.Etkinlik

A) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyerek anlamlarını tahmin ediniz.

Cevap : Kelime veya kelime grubu: Alttan alta imrenmek,denize girmek

Tahminim: Özenme, denizde yüzmek .

B) Tahminlerinizin doğruluğunu TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe Sözlükten kontrol ediniz.

Cevap: Tahminlerim doğru çıktı.

2.ETKİNLİK

1.Yazar,tanıştığı ilk kitaptan neden “büyülü kitabım” diye söz etmektedir?

Cevap: Çünkü okumuş olduğu kitap yazarı çok etkilemiştir.Çok etkilediğini de üstünden uzun süre geçmesine rağmen hala kitap aynı etkisini sürdürmektedir sözünden anlıyoruz.

2.Yazar ,kitaplarda nasıl bir dünya keşfetmiştir? Açıklayınız

Cevap : Yazar kitaplar sayesinde çok farklı deneyimler kazandığından bahseder. Kitaplar sayesinde insanlar, olaylar ve bilinmeyenlerle dolu gizemli ve baş döndürücü güzellikte düşsel bir dünya keşfetmiştir.

3.Kitaplar yazarda hangi duyguları uyandırmıştır?

Cevap : Sıkıldığında onu oyalayan , güldüren , gitmediği yerlere götüren ve yaşamadığı dönemleri gözlerinin önüne getiren yerlerdir kitaplar.

4.Sizin de büyülü bir kitabınız olsaydı neler anlatmasını isterdiniz?

Cevap : Bana daha önce yaşamadığım duyguları yaşatmasını , hayal gücümü geliştirmesini ve benim gelişimime katkı sağlamasını isterim.

5.Bir insana kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın en etkili yolu sizce nedir?Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bence bir insana kitap okuma alışkanlığı kazandırmamızın  en etkili yolu onun seveceği türde ve anlayabileceği seviyede kitap tavsiye etmektir. Çünkü ilgisini çeken bir kitap okuduğu zaman merak eder ve başka kitaplar okumaya da başlar bu sayede de kitap okuma alışkanlığı kazanır.

6.Bir yazarla tanışma fırsatınız olsaydı kiminle tanışmak isterdiniz ve ona ne sormak isterdiniz?Anlatınız.

Cevap: Bir yazar olarak Peyami Safa ile tanışmak isterdim.Eğer yaşamış olsaydı ona yazmış olduğu kitapları hangi duygu ve düşünce içinde yazdığını ve kitabı yazma sürecinde karşılaştığı zorlukları anlatmasını isterdim.

3.ETKİNLİK

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 15 Cevabı

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

A. Yukarıdaki görseller arasındaki farkları açıklayınız.

-Birinci resimde dört ikinci resimde üç kişi vardır.

-Birinci resimde televizyon yok , abajur var ikinci resimde ise abajur yok, televizyon var.

-Koltukların rengi ve insanlar da farklıdır.

-Birinci resimde insanlar kitap okumakta ikinci resimde ise herkes televizyon izlemektedir.

B)Yukarıdaki görsellerden hangisi  sizin günlük yaşantınızı yansıtmaktadır?

-Kişisel olarak yaptığınız şeyleri yazmalısınız

C) Hangi görselde ki ailenin bir üyesi olmak isterdiniz ? Nedenleriyle açıklayınız

Kesinlikle ilk resimdeki ailenin üyesi olmak isterdim. Çünkü kitap okumak televizyon izlememe göre gelişimime daha fazla katkı sağlayacak olayları düşünme yeteneğimi artıracaktır ve aile olarak daha bilgili, kültürlü bir ailemiz olacaktır.

4.ETKİNLİK

Seneca (Seneka) ‘nın “Bir kütüphane bin hapishane kapatır.” sözünden hareketle öğretmeninizin açıklayacağı konuşma kurallarına uygun bir konuşma yazınız.

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerle boş bırakılan yerlere duygu ve düşüncelerinize uygun şekilde tamamlayınız.

A. Kitaplar dost gibidir. Çünkü her zaman yanımızdalar.

B.Kitaplar hayatımızda önemli bir yere sahip olmalıdır.Ama günlük yaşantımızda yapmamız gereken görev ve sorumlulukları kitap okumak için aksatmamalıyız.

C) Bir yazar olsaydım konusu tarih olan kitap yazmak isterdim. Ayrıca bu kitabı çok kişinin okumasını ve onların benim eksik yönlerimi söyleyip bir sonraki kitabımda daha iyi bir eser ortaya çıkarmak isterdim.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 16 Cevabı

7. Etkinlik: Aşağıda bir kütüphanenin okuma salonunda yer alan masalar verilmiştir. Masalardaki oturma düzenini, yönergeler doğrultusunda bulunuz ve soruları cevaplayınız..

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde varlıkları karşılayan kelimeleri belirleyerek yandaki bölüme örnekteki gibi yazınız.

* GELECEK DERSE HAZIRLIK
Karamanoğlu Mehmet Bey ve onun Türkçeye katkıları ile
ilgili araştırma yapınız.

Karamonoğlu Mehmet Bey Karamanoğulları beyliğinin ilk hükümdarı ve kurucusudur. Günümüzden tam 729 yıl önce “Bu günden sonra divanda, dergahta ve bargahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır. Defterler dahi Türkçe yazılacaktır.” kararını almış olup Türkçe’nin gelişmesine katkı sağlamıştır.  

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Okuma Kültürü Sayfa 18-19-20-21-22-23-24  Arıyorum  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

ARIYORUM

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 18 Cevabı

1.) Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yapmış olduğunuz araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarla paylaşınız.

Cevap: Günümüzde tam 729 yıl önce “Bu günden sonra divanda, dergahta ve bargahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır. Defterler dahi Türkçe yazılacaktır.” kararını almış olup Türkçe’nin gelişmesine katkı sağlamıştır.

2) Günlük hayatınızda karşılaştığınız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz.Örneklerle açıklayınız.

Cevap : Bence bunlarla karşılaşmamız kendi dilimiz ve kültürümüzü koruyamadığımızın göstergesidir. Türkçe zengin bir dil omasına rağmen bir çok insanımız da  yabancı kelime hayranlığı var. Şunu unutmamalıyız ki kendi dilini kaybetmiş nice milletler gibi başka kültürlerin içerisinde yok oluruz ve milli benliğimizi kaybederiz.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 20 Cevabı

1. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

2. Etkinlik: Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını, atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştırınız. Bu deyimleri cümlelerdeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz..

3. Etkinlik: Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Şair, Karamanoğlu Mehmet Bey’i niçin aramaktadır?
2. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla ne yapılmasını istemektedir?
3. Şiirde, dilimize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bularak söyleyiniz.
4. Şiirde geçen yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Örneklendiriniz.
5. Sizce dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi ne olabilir? Açıklayınız.
6. Dilimizde yabancı dillere ait kelimeler hızla artarsa bunun ne tür sonuçları olabilir? Örneklerle anlatınız.

 

3.ETKİNLİK

1.Onun fermanına sahip çıkmak güzel Türkçe’mizi korumak için arıyor olabilir.

2.Bu günden sonra divanda, dergahta ve bargahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır. diyerek dilimize sahip çıkmaya çalışmaktadır.

3.

-showmen: gösteri adamı

-store: mağaza

-diskjokey: müzik oynatıcısı

4.Hayır kullanmıyorum olabildiği kadar Türkçe kelime kullanmaya dikkat ediyorum.

5.En önemli artış sebebi Batı’ya özentidir.Bunun yanı sıra Tv deki dizi ve filmlerde yabancı kelimelerin kullanımında artışa neden olmaktadır.

6.Türk dili önemini kaybeder. Dilimiz önemini kaybederse de kültürümüz zayıflar bu yüzden dilimize sahip çıkmalı ve yabancı sözcük kullanımından uzak durmalıyız.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 21 Cevabı

A) Yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin bazıları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını, okuduğunuz metinden bulunuz. Bulduğunuz Türkçe kelimeleri kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

B) Dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını TDK’nin internet sayfasında bulabilirsiniz.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 23 Cevabı

7. Etkinlik: “Arıyorum” şiirinden hareketle oluşturacağınız öznel ve nesnel cümleleri örnekteki gibi aşağıya yazınız.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 24 Cevabı

8. Etkinlik: Aşağıdaki hikâye unsurlarını kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Okuma Kültürü Sayfa 26-27-28-29-30-31  Canım Kitaplığım  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

 

CANIM KİTAPLIĞIM

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 26 Cevabı

2.Sizce iyi bir kitap hangi özelliklere sahip olmalıdır ?

Cevap: Öncelikli olarak okuyacağımız kitabın bizim gelişimimize katkı sağlaması lazım . Duygu ve düşüncelerimizi geliştirmeli olaylara tarafsız bakabilme özelliği kazandırmalıdır. Dilinin sade açık ve anlaşılır olması gereklidir. 

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 28 Cevabı

1. Etkinlik: Aşağıdaki bulmacayı metinde geçen kelimelerden hareketle örnekteki gibi doldurunuz.

2.ETKİNLİK 

1.Kitapların yazara kazandırdıkları nelerdir ? Örneklerle anlatınız.

-Hayata farklı açılardan bakmamıza yardımcı olur.

-Duygu ve düşüncelerimizi geliştirir.

-Güzel konuşmamızı sağlar.

Genel kültürümüz artar.

-Anlama gücümüz artar

2.Yazar , kitaplığında nasıl bir gariplik fark etmiştir?

Cevap :Yazar kitaplığında farklı bir kitap durmaktadır. Sanki o ferahlık veren kitaplığın yerini karanlık hisler uyandıran bir şeye bırakmıştır.

3.Yazar ağabeyine neden gücenmiştir?

Cevap: Kendisine sormadan bilmediği bir kitabı alıp kitaplığına habersizce koyduğu için kızmıştır.

4.Metnin konusu ve ana fikri nedir?

Cevap: Kitapların dünyası ve kitapların bize katmış olduğu duygular ile kitap okurken seçici olmamın önemi.

5.Doğru Kitap seçimi niçin önemlidir?

Cevap: Çünkü bize fayda sağlayacak kitaplar doğru kitaplardan elde etmek mümkündür.

6.Okuyucu için en doğru kitapların  seçilebilmesi amacıyla neler yapılabilir?

Cevap: Kitaplara hakim kişi tarafından kitabın tanıtımı yapılmalıdır.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 30 Cevabı

5. Etkinlik: Aşağıdaki grafikte bir kitaplıktaki kitap sayıları ve kitap türleri gösterilmiştir. Bu grafikten hareketle grafiğin altındaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.

6. Etkinlik: Dize başlarındaki harflerden hareketle aşağıya “kitap sevgisi” temalı akrostiş bir şiir yazınız.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 31 Cevabı 

“Okuma Kültürü” tema kapağında yer alan özdeyişlerden birini seçiniz. Bu özdeyişin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatacağınız bilgilendirici bir metin yazınız.

Cevap: Dünyada cehaletten daha kötü hiç bir şey yoktur. Ne yazık ki ilimin bilimin olmadığı yerde her zaman cahillik ve kan savaş vardır. Bunun temel nedeni insanların bencil hırslarına yenik kişiler olmaları. Cahillik her şeyin kabulü demektir. Bu da hiç bir şeyi sorgulamamak hiç bir şeyi araştırmamak demektir. Böyle bir toplum ne yazık ki geri kalmışlığa mahkumdur. Bu tür toplumların karanlıktan kurtulması mümkün değildir. Çare eğitim eğitim her zaman için eğitimdir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kütüphanede uyulması gereken kurallarla ilgili bir araştırma yapınız.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Okuma Kültürü Sayfa 32-33-34-35-36-37  Heykeli Dikilen Eşek  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

HEYKELİ DİKİLEN EŞEK

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 32 Cevabı

1.Kütüphanede uyulması gereken kuralları arkadaşlarınızla tartışınız.

-Kütüphane de başka insanları rahatsız etmemek için sessiz olmalıyız.

-Kütüphaneye girerken ayakkabıları paspasa silerek girmeliyiz.

-Kimlik, memura teslim edilmelidir.

-İstediğimiz kitap için fiş doldurulmalıdır.

-Mont, palto vb .. eşyalar vestiyere bırakılmalıdır.

2.Kütüphanelerin kurulma amaçları neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Kütüphaneler  kitap ve benzeri materyallarının toplanması , okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sunulması için kurulmuşlardır.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 33 Cevabı

A) Aşağıda, “Heykeli Dikilen Eşek” metninde geçen bazı kelimelerin eş anlamlıları verilmiştir. Bu kelimeleri metinde geçen uygun kelimelerle örnekteki gibi eşleştiriniz.

B) Vagonlara yazdığınız kelimeleri aşağıdaki bulmacada örnekteki gibi gösteriniz. Kelimeler, bulmacaya yukarıdan aşağıya veya soldan sağa yerleştirilmiştir.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 34 Cevabı

2. Etkinlik: Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. Etkinlik: Kütüphanesi olmayan bir köy okulunda öğretmen olarak görev yaptığınızı hayal ediniz. Okulunuzdaki ve yakın köylerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için bir proje hazırlayınız. Hazırlayacağınız proje ile ilgili bilgileri aşağıya yazınız.

2.ETKİNLİK

1.Cevap: Türkiye’nin örnek köyü olmak amacıyla ayağa kalkan bir Anadolu köyü olma hayali.

2.Cevap: Köyde kitap okuma fırsatı olmayan çocuklara eşekler üstünde gezici kütüphane götürülmesi fikridir.

3.Cevap: Evet çünkü kahraman ağzından birinci tekil kişi tarafından aktarılmaktadır.

4.Cevap: Gelecek adına ve ülkemiz adına bir çok bilim adamı aydın kişinin yetişmesini sağlamış ve ülkemizin kalkınmasında önemli katkıda bulunmuştur.

5.Cevap:Kahraman Eşek

6.Cevap:Diğer insanlara örnek olur bu şekilde de başarı sağlanmış olur.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 36 Cevabı

5. Etkinlik: Aşağıdaki şiirin bazı kelimeleri koyu ve eğik yazılmıştır. Bu kelimelerden hangileri sayı bakımından tek varlığı, hangileri birden çok varlığı karşılamaktadır? Kelimeleri alttaki kitaplıklara örnekteki gibi yerleştiriniz.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 37 Cevabı

6. Etkinlik: Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. “-lar / -ler” eklerinin cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi bulunuz.

A) Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla kitapların olmadığı bir dünyada yaşamın nasıl olacağını tartışınız. Aşağıya, tartışma sonucu oluşturduğunuz fikirlerinizi not alınız.

B) Aldığınız notlardan hareketle hazırlıklı bir konuşma yapınız.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 40 Cevabı

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

1-6. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metnin içeriğine uygun bir başlık da siz yazınız.

2. Metinde sözü edilen öğretmenin, öğrencileri için nasıl hayaller kurduğunu tahmin ederek yazınız.

3. Sizce bu metnin yazarı şu anda nasıl bir hayat
yaşamaktadır? Tahminlerinizi nedenleriyle yazınız.

4. Metindeki öğretmenin yerinde siz olsaydınız öğrencilerinize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hangi yolları denerdiniz? Yazınız.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 41 Cevabı

5. Metnin ana fikrini yazınız.

6. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Metne göre doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

7.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf
oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?

2021-2022 6.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

6.SINIF TÜRKÇE MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 2.ÜNİTE (2021-2022) CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.