DERS KİTABI CEVAPLARI SOSYAL BİLGİLER

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 2.ÜNİTE SAYFA 88-103 (2019-2020)

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda ‘6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2.Ünite Cevaplarını’ sizler hazırladık.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı 2.Ünite 2019-2020

2019-2020 6.Sınıf MEB  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 276 sayfadan oluşmaktadır. 6.Sınıf MEB  Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

2019-2020 6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları siz sevgili öğrencilerimizin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 6.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevaplarının yanı sıra 6.sınıf diğer derslerin de cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız öncelikle derslerinizi kendiniz yapmanız, daha sonra buradan bakarak kontrol etmeniz olacaktır. Sadece buradan bakarak yaptıklarınız sizin gelişiminize katkı sağlamaz.

 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2019-2020 (Sayfa 88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103)

 

2.Ünite İslamiyetin Doğuşu Cevapları 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları (2019-2020)

 

Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı’nı Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkıları açısından karşılaştırarak değerlendiriniz.

Miryakefolon Savaşı ile Türkler Anadolu’yu kesin olarak yurt edinmişlerdi ve Avrupa’da artık Anadolu için Türkiye denilmeye başlanılmıştı. Bizans’ta artık Anadolu’yu alma ümidini sonlandırmıştı. Anadolu artık Türkler için daha güvenli bir yurt olmuştu.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları (2019-2020)

Aşağıda Anadolu’nun Türk yurdu olma sürecindeki önemli gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeleri okuyunuz ve tabloda bunlarla ilişkili olan savaşı işaretleyiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları (2019-2020)

Selahaddin Eyyubi’nin hayatı hakkında araştırma yapınız ve elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

1138’de doğan Selahaddin Eyyubi, 1169’da Mısır veziri oldu. Tahta çıktığında tarih 1774 olmuştu. Hıttin Savaşı ile Haçlılara ağır bir yenilgi yaşatan Eyyubi Kudüs’ü ele geçirdi. 1193’te ise hayata veda etti.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları (2019-2020)

Haçlı askerinin anlattığı metinden yola çıkarak Haçlı Seferleri’nin nedenlerini gruplandırarak yazınız.

1. Haçlılar, bu seferlerde amaçlarına ulaşabilmişler midir? Açıklayınız.

Başarı sağlanamamıştır.

2. Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden yola çıkarak sonuçları hakkında hangi çıkarımları yapabiliriz? Aşağıya yazınız.

Cevap tabloda görülmektedir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları (2019-2020)

Türkiye Selçuklularının inşa ettikleri bu eserler Anadolu’yu yurt edinme sürecinde kültürel hayata hangi katkılarda bulunmuştur? Açıklayınız.

Anadolu’nun ilim merkezi olmasını sağlamıştır. Moğollardan kaçan bilim insanları Anadolu’nun bilim insanları ile beraber büyük hizmetler vermişlerdir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları (2019-2020)

Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanı sevgi, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünceleri araştırınız. Araştırma sonucunu sınıfta paylaşınız.

Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş-ı Veli.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları (2019-2020)

1. Yolların toplumlar arası etkileşimdeki önemi açıklayınız.

İnsanlar tarih boyunca ticaret yolları ile mallarını taşıdılar ve sattılar. Bu taşınılan yollar arasında İpek ve Baharat yolu en önemli olanlarıdır. 

2. Tarihte kullanılan ticaret yollarından bildiklerinizi söyleyiniz.

Baharat Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu bildiğim önemli yollardandır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları (2019-2020)

İpek Yolu’nun Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşime katkısı nedir? Açıklayınız.

Yol üzerinde bulunan kervansaraylar, ticaret yapan insanların uğrak noktası olmuştur zamanla. Tüccarlar bu kervansaraylarda ihtiyaçlarını karşılar hayvanlarını dinlendirir, kendileri de dinlenip yollarına öyle devam ederlerdi.

Günümüzde tarihi İpek Yolu’nun geçtiği ülkeler ve şehirlerin hangileri olduğunu coğrafya atlasından faydalanarak bulunuz. Yol güzergahını harita üzerine çiziniz.

Çin, Kansu,Hotan, Yerkem, Kaşgar,Semer, Kant, Buhara, Bağdat, Akdeniz, Bursa, İstanbu ve Avrupa üzerinden devam eder.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları (2019-2020)

1. Baharat Yolu’nun devletler arası ilişkilerdeki ekonomik rolünü açıklayınız.

Baharat Yolu’ndan çeşitli baharatlar bir çok ülkelere taşınmaktadır. Orta Çağ Avrupasın’da bu yol çok değerliydi. Sadece yemeklerde değil bir çok alanda kullanılan bu baharatlar ulaştıkları noktaların vazgeçilmezidir.

2. Bir çuval baharatın bir insan hayatı kadar kıymetli olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Söyleyiniz.

Baharat Avrupa’da üretilmediği için çok değerliydi ama geliş mesafesi çok uzun olduğu için fiyatı devamlı artmaktaydı. Bu yüzden baharat insan hayatı kadar değerli olmuştu.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları (2019-2020)

1. Ulaşım alanındaki bu yeni projenin yol güzergahında bulunan ülkelere ekonomik açıdan getireceği katkıları açıklayınız.

Bu proje Türkiye ile bütün Orta Asya, Asya, Kafkasya ülkelerinin Avrupa’ya ulaşımını kolaylaştıracaktır. Bu ulaşım esnasında ticaret gelişecek güzergahta bulunan ülkeler ekonomik anlamda gelişecektir. 

2. Londra’dan Pekin’e kadar uzanacak olan bu projenin kültürler arası etkileşimdeki rolunü açıklayınız.

Yol üzerindeki ülkelerin dili, dini kültürel değerleri kaynaşacak ve insanlar arasında köprüler kurulacaktır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları (2019-2020)

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

A.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

B.Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri , harf ile verilen ifadelerle karşılaştırınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları (2019-2020)

C.Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları (2019-2020)

D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları (2019-2020)

D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

2019-2020 6.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 6.SINIF MEB YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

3 Replies to “6.SINIF SOSYAL BİLGİLER MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 2.ÜNİTE SAYFA 88-103 (2019-2020)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir