DERS KİTABI CEVAPLARI SOSYAL BİLGİLER

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2021-2022)

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2021-2022)

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 6.Sınıf MEB Yayınları  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1.ünite sayfa 17-42 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler dersinin temel amacı, kültürel farklılıkları olan demokratik toplumun vatandaşları olarak, kamu yararına ve bilgiye dayalı, mantıklı karar verebilme yeteneği geliştirmek için genç insanlara yardımcı olmaktır.

Sosyal Bilgiler ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanız amacıyla hazırlanmıştır.

2021 Sosyal Bilgiler  ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 17-18-19-20-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42 )

 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları 

1.Ünite Biz ve Değerlerimiz 

 

1. Milli takımlarımızın galibiyetinde millet olarak duyduğumuz ortak sevinci, milli birlik ve beraberlik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Söyleyiniz

Cevap:

Milli takımlarımız bizleri temsil eder. Türk milleti adına orada mücadele ediyorlar. Bu yüzden milli takım başarısı bizi mutlu ederken, başarısız olması bizi mutsuz eder. Yani milli takımın yaptıkları bizi etkiler. Buda milletçe  birlik içinde olduğumuzun göstergesidir.

2.Gelenek ve göreneklerimizden bildikleriniz söyleyiniz.

Cevap: 

Toplumda eskilerden kalmış, yüksek yaptırım gücü olan, alışkanlıklar, bilgiler ve davranışlardır.

 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları 

 

Komşuluk ilişkilerinin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:

İki birbirine huzur ve güven vermelidir. Komşu komşunun külüne muhtaç atasözü bu yüzden vardır. Dinimizde de komşuluk vurgulanan bir konudur. Huzurlu bir ortamda bulunan komşular birbirlerine bağlıdır. Günümüzde komşuluk ilişkileri gittikçe kaybolmaktadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

Türkçenin önemine dair afişler yan tarafta verilmiştir. Afişleri inceleyip düşüncelerinizi söyleyin.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları 

Aşağıdaki afişleri inceleyerek Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon yazınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

Çanakkale Şehitliği’nde yurdumuzun her tarafından şehitlerimizin bulunmasını, milli birlik ve beraberlik açısından nasıl yorumlarsınız? Söyleyiniz.

Cevap:

Bu yorumu kendiniz yapmalısınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları

Gelenek ve göreneklerimizin önemli bir parçası olan düğünlerimizin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkısı  hakkında neler söyleyebilirsiniz?

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları 

‘Bu evlerde yaşayan insan, aynı zamanda sokağı takip edebilir, neredeyse gelen geçen herkese selam verme imkanına sahiptir.’ ifadesinden yola çıkarak böyle bir evin toplumsal birliktelikteki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda, Türk milleti olarak bizi “biz” yapan özelliklerimizi anlatan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin kültürümüzün hangi öğesine ait olduğunu işaretleyiniz.

 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları 

 

Ülkemizi bir çiçek bahçesine benzetebilir miyiz? Bahçeyi oluşturan farklılıklar bütünü olarak düşünürsek neler söyleyebiliriz?

Evet benzetebiliriz. Bahçeyi oluşturan farklı yapılar vardır. Bizim ülkemizde böyle bir farklılığa sahiptir. Ülkemizde bulunan yapısal farklılıklar bahçemize çeşitlilik katmaktadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları 

Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra aşağıdaki soruları sınıfça tartışınız.

-Sizce bazı mesleklerin neden sadece kadınlarla ya da sadece erkeklerle ilişkilendiriyoruz?

Cevap:

Halk arasında kalıplaşmış yargılar vardır. Biz doğduğumuzdan itibaren bu kalıplaşmış yargılarla büyüyoruz o yüzden bazı meslekleri kadınlarla bazı meslekleri erkeklerle bağdaştırıyoruz.

-Kadın ve erkek ayrımı olmadan herkes her mesleği yapabilir mi? Nedenleriyle birlikte söyleyiniz.

Cevap:

Evet her mesleği kadında erkekte yapabilir. Çünkü kadında erkekte eşit haklara sahipler ve bu haklar isteyen kişinin istediği mesleği yapmasında kişiyi özgür kılıyor.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları 

1.Anne, otizmli çocuklara karşı gösterilen hangi davranışlardan rahatsız olmaktadır? Söyleyiniz.

Cevap:

Otizmli çocuklara karşı olan ön yargılardan rahatsız olmaktadır. Bu ön yargının kırılması durumunda otizmli çocukların içindeki yeteneklerin keşfedileceğini belirtiyor. –

2.Yaşadığınız çevrede özel gereksinimi olan bireyler var mıdır? Bu bireylere karşı nasıl davranmamız gerektiğini açıklayınız.

Cevap:

Evet var. Bu kişilere karşı sabırlı, anlayışlı, kibar ve hoşgörülü davranmalıyız. Çünkü normal bireylerden farklı olan bu insanların özel ilgiye ve özel davranışa ihtiyaç duyarlar.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları 

Günümüzde insanların dini, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan bir arada barış ve huzur içinde yaşaması için gerekli olan hususlar nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap:

İnsanların barış ve huzur içinde yaşaması için öncelikle saygılı olmaları gerekmektedir. Herkes birbirinin dinine, mezhebine ve etnik yapısına saygı gösterdiği sürece hiçbir anlaşmazlık yaşanmaz. saygının ardından hoşgörülü ve anlayışlı olmak gelir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları 

1.Aile içi yardımlaşma ve dayanışmaya örnek davranışlar nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap:

Birlikte sofra kurup kaldırmak, temizliğe yardım etmek, vb.

2.Bildiğiniz sosyal yardım kuruluşları hangileridir? Söyleyiniz.

Cevap: 

Kızılay, Türk Hava Kurumu, Yeşilay, Çocuk Esirgeme Kurumu vb.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları 

1.Sadaka taşlarına para bırakan ve buradan para alan kişilerin duyguları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:

Bırakan kişiler sadaka vermek için bırakırlar ve bunu isteyerek yaptıkları için mutlu olduklarını düşünüyorum. Alan kişiler ise ihtiyaçları olduğu için alıyorlar ve onları düşünen birileri olduğu için onlarda mutlu oluyorlardır bence.

2.Osmanlı toplumundaki bu uygulamanın toplumsal birlik ve beraberliğe katkıları nelerdir? Söyleyiniz

Cevap:

Toplumsal birliğe olumlu katkıları vardır.  Çünkü insanlar birbirlerini düşünüyorlar ve bunun için bir şeyler yapıyorlar. Birbirlerini düşündüklerini hissettiriyorlar bu yüzden karşılıklı güven ve sevgi ortamı oluşuyor.

3. Günümüzde sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici benzer uygulamalar var mıdır?

Cevap:

Evet vardır. Kızılay mesela insanlara her türlü yardımı sağlayacak gücü vardır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları 

 

Yukarıdaki haber metnine göre yardımlaşma ve dayanışma önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ülkemizin her yerinden aynı anda yardımın Van’a ulaşmış olması insanlarımızın birbirine hala değer verdiğini, zor zamanında yanındayız desteğini hissettirdiğini ve yardımlaşmanın önemini hala yaşattığını gösteriyor.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları 

1.Yukarıda öğrencilerin yaptıkları faaliyetin amacını söyleyiniz.

Cevap:

İhtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak.

2. Yardım alan aileler ve Sevgi Evlerindeki çocuklar neler hissetmiş olabilir? Söyleyiniz.

Cevap:

Kendilerine gelen yardımlar, hediyeler onları mutlu etmiştir. kendilerini düşünen, önemseyen birilerinin olduğunu hissedip hayata bağlanmaları artmıştır.

3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün yaptığı bu faaliyeti toplumsal birlik ve dayanışma açısından değerlendiriniz.

Cevap:

Yardımlaşma ve dayanışma açısından diğer insanlara da örnek olabilecek bir davranıştır. Herkesin böyle çalışmalarla insanlığa katkı sağlaması gerekir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları 

Hak, özgürlük ve sorumluluk kavramlarının komşuluk ilişkilerindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Komşuluk ilişkilerinde düşünülmesi, önemsenmesi ve uygulanması gereken kavramlardır. Çünkü komşuluk günümüzde önemini yitiren bir kavramdır. Birbirimize karşı sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz doğru bir şekilde yerine getirilirse hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları 

Sıra Sizde

Aşağıda iki çocuk arasında geçen bir konuşma metni verilmiştir. Metni inceleyip verilen soruları hak, özgürlük ve sorumluluk çerçevesinde cevaplayınız.
1. Yukarıdaki konuşmada sizce kim haklıdır? Söyleyiniz.
2. Mehmet’in özgürlüğü ve sorumluluğu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
3. Ayşe ve Mehmet bu sorunu nasıl çözüme kavuşturabilir? Tartışınız.
Sıra Sizde
Aşağıdaki tabloda hak ve sorumlulukla ilgili davranışlara yer verilmiştir. Tabloda boş bırakılan kısımları doldurunuz

 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

Ölçme Değerlendirme Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

8. Kişilerin başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmesi 

9. Sosyal yardım hattı

10. Osmanlı Devleti’nde asalet ve merhametin simgesi

11. Belli bir ortamda yerine getirilmesi beklenen görevler

12. Milletle ilgili, millete özgü olan ifade

13. Bir gruba yönelik duygusallaşmış ve az değişmiş olan inançlar

a) rol
b) sadaka taşları
c) Alo 144
ç) özgürlük
d) kalıp yargı
e) millî
f) dilekçe

 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları 

Ölçme Değerlendirme Cevapları

C. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

14. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılımın önemi nedir? Yazınız.

15.Yukarıdaki metinden yola çıkarak iş insanının neye karşı olduğunu belirtiniz ve karşı olunan tutum hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yazınız.

.

 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları 

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

2020-2021 6.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

6.SINIF MEB YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 46-54 CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “6.SINIF SOSYAL BİLGİLER MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2021-2022)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.