6.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI SOSYAL BİLGİLER

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI SAYFA 169-170-171-172 CEVAPLARI ANADOL YAYINCILIK

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı  sayfa 169-170-171-172 cevaplarını hazırladık.

ANADOL Yayınları 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

 6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler  ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

 

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları

Hazırlık Çalışması

Kaynakları bilinçsizce kullanmanın canlı yaşamına zararları neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler oksijen sayesinde hayatlarını devam ettirmektedir. Yaşamımız için gerekli olan oksijen ise ağaçlar tarafından üretilmektedir. Eğer biz ağaçları bilinçsiz şekilde kesersek bir süre sonra kendi hayatımızda tehlikeye girer. Yine aynı şekilde insanların çeşitli şekillerde, fabrika bacaları, arabaların egzoz gazları ile bu havayı kirletirler. Bu hava kirliliği ile zehirli atıklar yağmur suları ile akarsularına ve toprağa karışmaktadır. Toprakta bulunan ve suda yaşayan canlılar bu durum olumsuz etkilemekte, canlı türlerinin azalmasına ve yok olmasına sebep olmaktadır. Plastik, cam vb. maddeler doğada uzun sürede yok olmamaktadır ve toprağa ciddi zararlar vermektedir. Bu maddeleri doğaya atmak yerine geri dönüşümde kullanabiliriz.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları

Düşünelim Tartışalım

 Başakşehir Belediyesinin atık yağ toplama kampanyası başlatmasının amacı nedir?

Atık yağların çevreye verdiği zararı önlemek ve atık yağları geri dönüşümde kullanarak biyodizel üretilir ve ülke ekonomisine katkı sağlar.


 Atık yağların çevreye ve canlı yaşamına zararları nelerdir?

*Bitkisel atık yağlar, suya ve kanalizasyona döküldüğü andan itibaren su yüzeyini kaplar, havadan suya oksijen geçişini önler, zamanla sudaki oksijenin tükenmesine neden olur.

*Su kaynaklarında yaşamını sürdüren canlılar bu durumdan büyük zarar görür. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.

* Atık yağlar, atık su arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini artırır. Atık yağlar, kanal borularına yapışarak boru kesitinin daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır.

* Çöpe dökülen atık yağlar çöp depolama alanında sık sık yangın çıkmasına neden olmaktadır.


 Yaşadığınız yerleşim birimindeki belediye hangi atık maddeleri toplamaktadır? Bu konuda bilgi edininiz..

Cam, Plastik atık, katı atık , piller ve atık yağları toplamaktadır.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları

Aşağıda İzmir Büyükşehir Belediyesinin suyun tüketimiyle ilgili bir afişi verilmiştir. Bu afişteki görselden çıkardığınız düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Su canlılar için en önemli yaşam kaynağımızdır. Öyle ki vücudumuzun %70 de sudan oluşmaktadır. Eğer suyumuzun israf edersek bir süre sonra ciddi sıkıntılar çekeriz. O yüzden sularımızı boşa akıtmadan ihtiyacımız kadarını kullanmalıyız. Sularımızı kirletmemeliyiz.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları

Tüm canlıların yaşamını devam ettirmesinde önemli bir rolü olan toprağı bilinçli kullanıyor muyuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hayır kesinlikle bilinçli kullanmıyoruz. Çünkü evsel atıkların toprağa rastgele bırakılması, çiftçilerin bilinçsizce kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanması, fabrika atıklarının gerekli işlemler
yapılmadan toprağa salınması toprak kirliliğinin her geçen gün artmasına neden olmaktadır.

Toprağın kâğıt, pil, plastik ve cam atıklarıyla kirlenmesi canlıların yaşam alanlarının daralmasına neden olmaktadır. Atık maddelerle
kirlenen toprak, tarımın yapılmasına ve canlıların yaşamını devam ettirmesine engel olmaktadır.

6.SINIF MEB VE ANADOL YAYINCILIK SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.