DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

6.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 48-76 CEVAPLARI 2020

6.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 48-76 CEVAPLARI 2020

Bu yazımızda  2020-2021 6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Çarpanlar Katlar ve Kümeler Sayfa 48-76 cevaplarını sizler için hazırladık.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2020-2021

2020-2021 6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik ders kitabı 365 sayfadan oluşmaktadır. 6.Sınıf Öğün Yayınları  Matematik ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Matematik ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2020 Matematik ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 

2020-2021 6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı  (Sayfa 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76 ) Cevapları

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 2020 

ALIŞTIRMALAR

1. En küçük asal sayı kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

2.70’ten büyük en küçük asal sayı kaçtır?

3.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(…) 1 asal sayı değildir.

(…) Asal sayıların hepsi tektir.

(…) İki asal sayının çarpımı her zaman bir asal sayıdır.

(…) 2’den başka çift asal sayı yoktur.

(…) 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayılar denir.

4.Aşağıda verilen sayılardan hangisi asaldır?

A) 42 B) 81 C) 97 D) 105

5.35 ile 70 sayılarının arasında kaç tane asal sayı vardır

6.Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.

• 1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan sayılara …………………………… sayılar denir.

• En küçük asal sayı ……….

• En büyük iki basamaklı asal sayı ………

• İki basamaklı en küçük asal sayı ……….

7.A3 iki basamaklı doğal sayısının asal sayı olabilmesi için A yerine gelebilecek rakamları bulunuz.

8.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 2 en küçük asal sayıdır.

B) 57 asal sayı değildir.

C) 4 ile 10 sayıları arasında 2 tane asal sayı vardır.

D) En küçük iki basamaklı asal sayı 10’dur.

9.23, 41, 18, 95, 83, 49 sayılarından asal olanları yuvarlak içine alınız.

10.İki asal sayının toplamı daima çift sayı mıdır? Tartışınız.

11.İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır? Nasıl bir yol izlediğinizi açıklayınız.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 2020

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını bulunuz.

a) 36 b) 75 c) 25 ç) 126

2 Aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını bulunuz. En büyük asal çarpan hangi sayıda vardır?

a) 24  b) 90   c) 225   d) 315

3.Yanda verilenlere göre A sayısı kaçtır?

4.48 sayısının asal çarpanlarını bulunuz.

5 Aşağıdakilerden hangisi 28 sayısının asal çarpanlarından biridir?
A)2    B) 3    C) 5   D) 14

6.336 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

7 Aşağıdaki sayılardan hangisinin sadece bir asal çarpanı vardır?
A) 50    B) 64    C) 72   D) 100

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 2020

8.Aşağıdakilerden hangisi 72 sayısının çarpanlarından biri değildir?

A) 5    B) 6    C) 9    D) 12

9.3 ve 7’nin 100’den küçük katlarını yazınız.

10.92 doğal sayısı aşağıdaki doğal sayılardan hangilerinin katıdır? Daire içine alarak gösteriniz.
2, 4, 12, 21, 23, 36, 46, 52

10.12 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(…) 5 sayısı 125 sayısının asal olan tek çarpanıdır.
(…) 12 sayısının 2 ve 3 çarpanları asaldır.
(…) 81 sayısının 1 tane asal çarpanı vardır.
(…) 42 sayısının asal çarpanı yoktur.

11.Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.
• 45 sayısının ……. tane asal çarpanı vardır.
• 36 sayısının ……. tane asal çarpanı vardır.
• 91 sayısının en küçük asal çarpanı …….
• 56 sayısının en büyük asal çarpanı …….
• 72 sayısının çarpanlarından ……. ve ……. asaldır.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 2020

Etkinlik

36 sayısının bölenlerini (çarpanlarını) bulunuz. Bulduğunuz sayıları tabloda kırmızı renkli kalemle boyayarak gösteriniz.7

48 sayısının bölenlerini (çarpanlarını) bulunuz. Bulduğunuz sayıları tabloda mavi renkli kalemle boyayarak gösteriniz.

Her iki renkte boyanmış sayıları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
..2., .3.., ..4., .6.., ..12.

• Yazdığınız sayıların ortak özelliği nedir?

Ortak özelliği 36 ve 48 sayılarının ikisini de bölebilmeleridir.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 2020

Etkinlik

6 sayısı ve katlarını tabloda kırmızı renkli kalemle boyayarak gösteriniz.

8 sayısı ve katlarını tabloda mavi renkli kalemle boyayarak gösteriniz.

• Her iki renkte boyanmış sayıları aşağıdaki
noktalı yerlere yazınız.
24, 48 ,72 ,96

• Yukarıda yazdığınız sayıların ortak özelliği
nedir?

6 ve 8’in katları olmasıdır.

• Yazdığınız sayılar içinde en küçük olan hangisidir? En küçük sayı ile 6 ve 8 sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır Açıklayınız.

Sayıların en küçük olanı 24 ‘tür. Bu sayılar 6 ve 8’in katları arasında en küçük sayıdır.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 2020

ALIŞTIRMALAR

1.75 sayısını bölen kaç tane doğal sayı vardır?

2.Aşağıdaki sayıların ortak bölenlerini bulunuz.

a) 15, 45 b) 24, 72 c) 49, 21
ç) 9, 99 d) 16, 96 e) 45, 55


3. 8 ve 12 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulunuz.

4.48 ile 72 sayılarının ortak bölenlerini yazınız.

5.90 ile 120 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayı kaçtır?

6.Bir kasadaki elmaların sayısı 45 ile 65 arasındadır. Kasadaki elmalar altışarlı ve dokuzarlı olarak gruplara ayrılabilmektedir. Kasada kaç elma vardır?

7.Aşağıdaki sayıların 200’den küçük ortak katlarını bulunuz.
a) 12, 36 b) 24, 36 c) 12, 15

8.6 ve 15 sayılarına bölünebilen iki basamaklı kaç tane sayı vardır?

9.Esra Hanım, kilerindeki 12 kg buğday ve 15 kg pirinci eşit hacimli saklama kaplarına hiç artmayacak şekilde koymak istiyor. Bunun için Esra Hanım kaç kg’lık saklama kapları almalıdır?

10. Bir turizm şirketi 10 günde bir yurt içine, 15 günde bir yurt dışına seyahat düzenliyor. Şirket ilk olarak kaç gün sonra hem yurt içine hem de yurt dışına seyahat düzenler?

11.Aslı Hemşire 5 günde, Emine Hemşire 4 günde bir nöbet tutmaktadır. Aslı ve Emine Hemşire 40 gün içinde kaç kez birlikte nöbet tutarlar?

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 2020

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir küme belirtir?

a) A = {“Sınıfımızda tenis sporunu yapan öğrenciler}

b) B = {“koşan balıklar }

c) C = {“Güzel masallar}

ç) Ç = {“beşten küçük doğal sayılar} DOĞRU CEVAP

d) D = {“5 ile 6 arasındaki doğal sayılar} 

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 2020

1.Aşağıda ortak özellik yöntemiyle verilen kümeleri liste yöntemi ve Venn şemasıyla gösteriniz.

3. {A= “61 ile 85 arasında ve 4 ile bölünebilen doğal sayılar} , kümesi için aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

4.Aşağıdaki kümelerin eleman sayılarını bularak noktalı yerleri tamamlayınız.

5.A = {“Rakamlar} , ve B = {“15’ten küçük çift doğal sayılar} , kümeleri veriliyor. Buna göre A ∩ B ve
A ∪,B kümelerini liste yöntemi ve Venn şemasıyla gösteriniz.

6.Olimpiyat sporlarını, yaz ve kış olimpiyat sporları olarak iki kümeye ayırınız. Kümeleri, liste ve Venn şeması yöntemleriyle gösteriniz (Olimpiyat sporlarını araştırırken İnternet’ten yararlanabilirsiniz.)

2.Aşağıda ortak özellik yöntemiyle verilen kümeleri liste yöntemi ve Venn şemasıyla gösteriniz.

a) A = {Alfabemizin ilk 10 harfi}

b) B = {MiLLET sözcüğünü oluşturan}

c) C = {19’dan küçük çift doğal sayılar} ,

ç) Ç = { 20 ile 45} arasınaki doğal sayılar 

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 2020

1.Ünite Değerlendirme

1.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

2.En büyük tek basamaklı doğal sayı üslü olarak ifade edilirse tabanı kaç farklı doğal sayı değeri alabilir?

3.En küçük üç basamaklı doğal sayı üslü ifade edilirse kuvveti kaç farklı doğal sayı değeri alabilir?

4.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5.üslü ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

6.Aşağıdaki noktalı yerlere “>”, “<” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.

7.3 + 3 + 3 = 3 üzeri o eşitliğinde o kaçtır?

8.7 üzeri üçgen = 343 eşitliğinde üçgen’in değerinin karesi kaçtır?

9.Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?

10.58 – [2 • (15 – 4) + 3³] işleminin sonucunu bulunuz.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 2020

11.Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

12.18 + 22 • 2 + 50 ÷ 5² işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

13.Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını ok işaretiyle eşleştiriniz.

14.Meral Hanım, 2. sınıfa giden oğluna günde 2 TL, 4. sınıfa giden kızına günde 3 TL harçlık veriyor. Meral Hanım’ın çocuklarına 5 günde verdiği harçlık miktarını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

15.13 • (O + 4) = 13 • 5 + 13 • 4 eşitliğinde O kaçtır?

16.22 • 99 işlemini çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız.

17. 52 • 15 işlemini çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 2020

18.Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.

19.Hatice ilk gün 12 sayfa kitap okuyor. Her gün bir önceki günden 2 sayfa fazla kitap okuyor. Hatice bir hafta boyunca toplam kaç sayfa kitap okur?

20.Osman Bey, çiftliğinde inek ve tavuk beslemektedir. Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı 206’dır. Çiftlikte 24 inek olduğuna göre kaç tavuk vardır

21.Zeynep bakkaldan 2 paket makarna, 1 paket çay ve 2 ekmek alıyor. Bir paket makarnanın fiyatı, bir paket çayın çeyreği kadar ve ekmeğin fiyatının da 2 katı kadardır. Bir paket çay 8 TL ise Zeynep bakkala kaç lira öder?

22.Ayşe ile kendisinden 4 yaş büyük ablasının yaşları toplamı, babalarının yaşının yarısına eşittir. Babaları 52 yaşında olduğuna göre Ayşe kaç yaşındadır?

23.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

24.Beş basamaklı 21r3£ doğal sayısı 3 ve 5’e kalansız bölünebildiğine göre r + £’nun alacağı en
büyük değer kaçtır?

25.Aşağıda verilen sayılardan hangileri 6 ile kalansız bölünebilir? Yuvarlak içine alınız.

26.Aşağıda verilen sayılardan hangisi asal değildir?

27.12 x 13 x 18 çarpımı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 2020

28. 777…7 on beş basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

29. O3 iki basamaklı doğal sayısı asal sayı ise O yerine gelebilecek rakamlar nelerdir?

30.r ve £ birbirinden farklı asal sayı ise r + £’nun en küçük değeri kaçtır?

31.Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

32.Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı en fazladır?

33.Yanda verilen çarpan ağacına göre A + B kaçtır?

34.Asal çarpanlarının toplamı 8 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

35.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

36.Aşağıdaki sayılardan hangisinin üç farklı asal sayı çarpanı vardır?

37.30 ve 48 sayılarının ortak bölenlerini bulunuz.

 

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 2020

38.15 ve 30 sayılarının 100’den küçük ortak katlarını bulunuz.

39.24 ve 42 kg’lık iki çuval mercimek eşit miktarlarda, birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde torbalara konulmak isteniyor. Kullanılan torba sayısının en az olması için kaç kg’lık torbalara ihtiyaç vardır?

40. H= {“2, 3, 4, {“5 },} kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

41.T = {“Alfabemizin harfleri} kümesinin kaç elemanı vardır? Sembolle gösteriniz.

42.A = {“1, 2, 3, 5, 7, 9 } , B = {“0, 2, 4, 6, 8} , kümeleri veriliyor. A U B kümesini liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleriyle gösteriniz

43.C = {a,b, c, d, e }, D = {“b, c, d } kümeleri veriliyor. C ∩ D kümesini liste ve Venn şeması yöntemleriyle gösteriniz.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 2020

1.Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri yanlış verilmiştir?

2.5 üzeri üçgen = 125 eşitliğinde verilen üslü ifadenin kuvveti aşağıdakilerden hangisidir?

3.100 ÷ 5 + 28 • 2 + 14 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

4.(3 • 42 + 4) ÷ 26 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

5.Aşağıda çözümü verilen işlemin ilk olarak hangi adımında yanlış yapılmıştır?

6.8 • (13 – 5) = 8 • I – 8 • r eşitliği veriliyor. Buna göre I + r toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

7.Serap Hanım, misafirleri için bir tepsi kurabiye yaptı. Misafirler gelmeden oğlu kurabiyelerden birkaçını yedi. Yandaki resme göre misafirlere kalan kurabiye sayısını aşağıdaki işlemlerden hangisi verir?

8.Beş kardeşin şimdiki yaşları toplamı 38’dir. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 53 olur?

9.Saatte 75 km yol alan bir otobüsün 8 saatte gittiği yolu, saatte 120 km yol alan bir otomobil kaç saatte gider?

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 2020

10.Arda, 2 defter ve 4 kalem için kırtasiyeciye 26 TL ödedi. Bir defterin fiyatı 7 TL ise bir kalemin fiyatı kaç TL’dir?

11.38⊗2 dört basamaklı doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre ⊗ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez?

12.2389 dört basamaklı doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan £ ve 10 ile bölümünden kalan r ise
£ + r toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

13.Aşağıdakilerden hangisi 108’in çarpanlarından biri değildir?

14.⊗1 iki basamaklı doğal sayısı bir asal sayı ise ⊗ yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez?

15.Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır?

16.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.144 sayısı aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin ortak katıdır?

18.Aşağıda verilen sayılardan hangisi 28 ile 42’nin ortak bölenlerinden biri değildir?

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 2020

19.Aşağıdakilerden hangisi 20 ve 25’in ortak katıdır?

20.A = {*, a,b,1, 2 }, B= {“a, 2, 3 } kümeleri veriliyor. A ∩ B kümesinin kaç elemanı vardır?

21.Aşağıdaki topluluklardan hangisi küme oluşturmaz?

22.Aşağıdaki kümelerden hangisinin 4 elemanı vardır?

23.Yanda verilen Venn şemasına göre K ,L kümesinin kaç elemanı vardır?

24.D = {1ile arasındaki doğal sayılar } kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

25.H= kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2020-2021 6.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 6.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir