DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MONOPOL YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3. ÜNİTE SAYFA 37-50 CEVAPLARI

6.SINIF MONOPOL YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3. ÜNİTE SAYFA 37-50 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 6.Sınıf Monopol İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

2021-2022 6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 192 sayfadan oluşuyor. 6.Sınıf İngilizce Monopol yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNITE 1: LIFE 

UNIT 2: YUMMY BREAKFAST

UNITE 3: DOWNTOWN

UNIT 4: WEATHER AND EMOTIONS

UNITE 5: AT THE FAIR

UNIT 6: OCCUPATIONS

UNITE 7: HOLIDAYS

UNIT 8: BOOKWORMS

UNITE 9: SAVING THE PLANED

UNIT 10: DEMOCRACY

Hazırlamış olduğumuz 6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 6.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Monopol Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık.

6.sınıf Monopol yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

6.Sınıf Monopol  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50) 

 

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları 

WARM-UP

1.Look, listen and repeat. Then make a sentence with each word. (Track 11)

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları 

READİNG

2. Before you read, answer the question: Is your hometown a city, a town or a village?

2. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Memleketiniz şehir mi, kasaba mı yoksa köy mü?

3. Read Mandy’s speech and choose the correct option.

3. Mandy’nin konuşmasını okuyun ve doğru seçeneği seçin.

4. Read Mandy’s speech again and write true (T) or false (F)

4. Mandy’nin konuşmasını tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın..

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları 

SPEAKING

5.Talk to your friends about your city/ town/ village as in the example.

5.Arkadaşlarınızla şehir/kasaba/köyünüz hakkında örnekte olduğu gibi konuşun.

LISTENING

6.Before you listen, answer the question: Where is Rome?

6. Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Roma nerede?

7.Listen to the dialogue and answer the question: What does Sophia want from Jim? (Track 12)

7. Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu yanıtlayın: Sophia Jim’den ne istiyor? (Parça 12)

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları 

8.Listen to track 12 again and complete the table.

8. Parça 12’yi tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

9. Look at the table in activity 8.Fill in the blanks to compare London and Rome.

9. Etkinlik 8’deki tabloya bakın, Londra ve Roma’yı karşılaştırmak için boşlukları doldurun.

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları 

SPEAKING

10. Look at the pictures and compare the two cities with each other. Use the keywords.

10. Resimlere bakın ve iki şehri birbiriyle karşılaştırın. Anahtar kelimeleri kullanın..

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları 

READING

11.Before you read, answer the question: Do you live downtown or uptown?

11. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Şehir merkezinde mi yoksa şehir dışında mı yaşıyorsunuz?

12. Read the dialogue and mark the correct picture. Which one is the uptown flat?

12. Diyaloğu okuyun ve doğru resmi işaretleyin. Hangisi şehir dışı daire?

13.Read the dialogue again and write true (T) or false(F)

13.Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış(F) yazın.

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları 

LISTENING

16. Before you listen, answer the questions: Do you like going to the playground? What do you do there?

17. Look at the picture and listen to Mary. Write the names. (Track 13)

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları 

18. Listen to track 13 again and answer the questions.

SPEAKING

19. Look at the pictures. What are these people doing? Use the keywords and say.

19. Resimlere bakın. Bu insanlar ne yapıyor? Anahtar kelimeleri kullanın ve söyleyin.

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları 

20.Before you read, answer the question: What is your favourite activity in the park?

20.Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Parkta en sevdiğiniz aktivite nedir?

21.Read the sentences, look at the pictures and write children’s names

22.Read the sentences in activity 21 again and answer the questions.

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları 

24.Before you listen, answer the questions: Is there a square in your city town?What is its name?

24.Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Bulunduğunuz şehirde bir meydan var mı? Adı nedir?.

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı (2019-2020)

Write the new words in your visual dictionary. Draw or stick pictures for them.

Görsel sözlüğünüze yeni kelimeler yazın.Resimleri çizin veya yapıştırın.

6.Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

Prepare a poster. Compare your hometown and another city in your country.

Bir poster hazırlayın. Yaşadığınız yer ile ülkenizden başka bir şehri kıyaslayın. Örneğin; İstanbul Eskişehir’den daha kalabalık.

2021-2022 6.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6.SINIF MONOPOL YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 6.SINIF MONOPOL YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

10 Replies to “6.SINIF MONOPOL YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3. ÜNİTE SAYFA 37-50 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.