DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 48-64 CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3. ÜNİTE SAYFA 48-64 CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2020-2021 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 3.Ünite sayfa 48-64 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırladık.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 48-64 Cevapları 

2020-2021 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 192 sayfadan oluşuyor. 6.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: LIFE 

UNIT 2: YUMMY BREAKFAST

UNIT 3: DOWNTOWN

UNIT 4: WEATHER AND EMOTIONS

UNIT 5: AT THE FAIR

UNIT 6: OCCUPATIONS

UNIT 7: HOLIDAYS

UNIT 8: BOOKWORMS

UNIT 9: SAVING THE PLANED

UNIT 10: DEMOCRACY

Hazırlamış olduğumuz 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 6.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 6.sınıf Monopol yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları 2019-2020 (Sayfa 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64) 

 

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

WARM UP

ISINMAK

A. Where do you live? In a city or in a village?
Do you like your hometown? Why?
Share your opinions with your friends.

A. Nerede yaşıyorsun? Bir şehirde mi yoksa bir köyde mi?
Memleketini seviyor musun? Neden?
Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

B. Look at the pictures on pages 48 and 49.
Match the words and phrases with the photos.

B. 48. ve 49. sayfalardaki resimlere bakın.
Kelimeleri ve cümleleri fotoğraflarla eşleştirin.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

TIP CORNER

İPUCU KÖŞESİ

LISTENING

DİNLEME

A. Listen to the dialogue and write the names of the cities under the pictures.Then compare these cities.

A. Diyaloğu dinleyin ve resimlerin altına şehirlerin adlarını yazın.
Sonra bu şehirleri karşılaştırın.

B. Which city would you like to live in? İzmir or Bartın? Why?
Compare them.

B. Hangi şehirde yaşamak istersiniz? İzmir mi Bartın mı? Neden?
Karşılaştırın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

PRACTICE

UYGULAMA

Look at the pictures and circle the correct one.

Resimlere bakın ve doğru olanı daire içine alın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

A. Ask and answer questions about the pictures as in the example.

A. Örnekte olduğu gibi resimler hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

B. Look at the characters and compare them. Use the adjectives in the box.

B. Karakterlere bakın ve onları karşılaştırın. Kutudaki sıfatları kullanın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

LISTENING

DİNLEME

A. Listen to Emily and write the names under the pictures.

A. Emily’yi dinleyin ve resimlerin altındaki isimleri yazın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

B. Look at the pictures in Listening activity A on page 53.
Ask and answer questions as in the examples.

B. Sayfa 53’teki Dinleme etkinliği A’daki resimlere bakın.
Örneklerdeki gibi sorular sorun ve cevaplayın.

What is Emily doing at the moment?

She is feeding the chickens.

Who is washing the car ?

Ted .

Emily şu anda ne yapıyor?

Tavukları besliyor.

Arabayı kim yıkıyor?

Ted.

Look at the pictures and make sentences.

Resimlere bakın ve cümleler kurun.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

READING

OKUMA

A. Read the text. Correct and rewrite the sentences according to the text.

A. Metni okuyun. Cümleleri metne göre düzeltin ve yeniden yazın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

B. Read the text on page 56 again and answer the questions.

B. 56. sayfadaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

Listen to the chant and complete.

Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

PROJECT TIME

PROJE ZAMANI

A. Prepare a poster about the city and village life.

Make sentences about the advantages and disadvantages of living in a city and in a village.

A. Şehir ve köy yaşamı hakkında bir poster hazırlayın.
Bir evde yaşamanın avantajları ve dezavantajları hakkında cümleler kurun şehir ve bir köyde.

B. Form two groups in the class.
Present your posters.
Discuss which one is better? Living in a city or in a village? Why?

B. Sınıfta iki grup oluşturun.
Posterlerinizi sunun.
Hangisinin daha iyi olduğunu tartışın? Bir şehirde mi yoksa bir köyde mi yaşıyorsunuz? Neden?

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

PRACTICE TIME

UYGULAMA ZAMANI

1. Read the information about the giraffes.
Write True (T) or False (F) and correct the False statements.

1. Zürafalar hakkındaki bilgileri okuyun.
True (T) veya False (F) yazın ve False ifadelerini düzeltin.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

2. Write the comparative forms of the adjectives.

2. Sıfatların karşılaştırmalı biçimlerini yazın.

3. Read the dialogue and write the names of the children in the boxes.

3. Diyaloğu okuyun ve çocukların isimlerini kutulara yazın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

4. Match the pictures with the sentences. Then read the sentences aloud.

4. Resimleri cümlelerle eşleştirin. Ardından cümleleri yüksek sesle okuyun.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

5. Put the words in the correct order.

5. Sözcükleri doğru sıraya koyun.

6. Circle the odd one.

6. Farklı olanı daire içine alın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

What is the weather like in your city?

Şehrinizde hava nasıl?

What is the temperature?

Sıcaklık nedir?

2020-2021 6.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

6.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir