6.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

6.SINIF ENGÜRÜ YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 163-164 CEVABI

Bu yazımızda  2021-2022 6.Sınıf Engürü Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 163-164 cevaplarını resimli ve çözümlü sizler için hazırladık.

6.Sınıf  Engürü Yayıncılık  Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

13. 18 kız öğrencinin olduğu 34 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri bir kursa gitmektedir. Kız öğrencilerin 7’si, erkek öğrencilerin 3’ü gitar; kız öğrencilerin 2’si, erkek öğrencilerin 8’i karate ve diğer öğrenciler yüzme kursuna gitmektedir.
Bu verilere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

14. 36, a, 7, 40, 13, 28 veri grubunun açıklığı 36 olduğuna göre a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 43     B) 45    C) 47   D) 49

15. Elif beş günde toplam 225 soru çözmeyi hedeflemektedir.
Birinci gün 30, ikinci gün 42 soru çözen Elif kalan soruları günde ortalama kaç soru çözerek bitirebilir?

A) 45    B) 47    C) 49    D) 51

16. Yaşları birbirinden farklı olan kişilerin bulunduğu bir grubun yaşlarından oluşan veri grubunun açıklığı 8 olduğuna göre bu gruptaki kişi sayısı en fazla kaç olabilir?

A) 7    B) 8   C) 9   D) 10

6.Sınıf  Engürü Yayıncılık  Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

17. Yandaki tabloda Figen ve Songül’ün matematik dersi yazılılarından aldıkları puanlar gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Figen’in yazılı puanlarının ortalaması 70’tir.

B) Songül’ün yazılı puanlarının açıklığı 45’tir.

C) Figen’in yazılı puanlarının açıklığı, Songül’ün yazılı puanlarının açıklığından düşüktür.

D) Songül’ün yazılı puanlarının aritmetik ortalaması, Figen’in yazılı puanlarının aritmetik ortalamasından yüksektir.

18. Yandaki tabloda bir gruptaki kişilerin kütleleri gösterilmiştir.
Bu gruba bir kişi daha katıldığında tablodaki verilerin açıklığı değişmediğine göre katılan kişinin kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 45    B) 61    C) 77    D) 80

19. Bir şirketin 5 aylık kâr miktarını gösteren grafik yanda
verilmiştir. Bu şirketin 5 aylık kârının aritmetik ortalaması kaç
liradır?

A) 10 000    B) 16 000    C) 20 000    D) 24 000

Grafik: Bir Şirketin Beş Aylık Kâr Miktarı

20. Yandaki tabloda bir gruptaki altı kişiden beşinin yaşları verilmiştir.

Bu gruptaki kişilerin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 olduğuna
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Derin’in yaşı ortalama yaştan küçüktür.

B) Derin bu gruptaki iki kişiden büyüktür.

C) Derin, Emre’den 5 yaş büyüktür.

D) Can, Derin’den 4 yaş küçüktür.

6.SINIF MEB ve ENGÜRÜ YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.